şükela:  tümü | bugün sorunsallar (6)
 • önemli edit: sokağa çıkma yasağı ilk olarak 21 kasım cumartesi günü akşam saat 20:00 itibarı ile başlayacaktır.. sokağa çıkma yasağı haricinde ki diğer kısıtlamalar ise 20 kasım 2020 cuma günü akşam 20:00'den itibarengeçerli olacaktır..
  5 numaralı madde de okuyabilirsiniz..

  recep tayyip erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek olan toplantıdır. sağlık bakanı fahrettin koca’nın dün söylediği somut tedbirler olarak bakalım koronavirüs ile alakalı ne gibi tedbirler alınacak.

  --- spoiler ---

  cumhurbaşkanlığı kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 20.11.2020 cuma günü saat 20:00'den itibaren geçerli olacak şekilde

  1- alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ile 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir.

  2- restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme -içme yerleri 10:00 ile 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel- al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir. restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir.

  il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarınca tek tek belirlenmek ve yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirlerarası karayolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yeme -içme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacaktır.

  3- 31.12.2020 tarihine kadar sinema salonlarının? yeni bir karar alınıncaya kadar ise kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri durdurulacaktır. daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulamanın aynen devamı sağlanacaktır.

  4- tüm illerimizde? 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/sgk kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.

  5- yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 kasım cumartesi günü saat 20:00'den 22 kasım pazar günü saat 10:00'a kadar ve 22 kasım pazar günü saat 20:00'den 23 kasım pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

  bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir.

  sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla

  5.1- açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar

  a) ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,

  b) kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

  c) zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri, afad birimleri- afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, vefa sosyal destek birimleri, göç idaresi, ptt vb.),

  ç) doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),

  d) yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,

  e) oteller ve konaklama yerleri,

  f) sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,

  g) hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

  ğ) üretim ve imalat tesisleri,

  h) gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları,

  ı) valilikler/kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir),

  i) sebze/meyve toptancı halleri,

  5.2 istisna kapsamında olan kişiler

  a) yukarıda belirtilen “açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar,

  b) kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil),

  c) acil çağrı merkezleri, vefa sosyal destek birimleri, kızılay, afad’da ve afet kapsamında faaliyet yürütenler, görev alanlar,

  ç) ösym tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri,

  d) cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

  e) elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

  f) ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

  g) yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,

  ğ) üretim ve imalat tesislerinde çalışanlar,

  h) küçükbaş- büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,

  ı) servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,

  i) iş yerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak iş yerlerini bekleyenler,

  j) belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel,

  k) zorunlu sağlık randevusu olanlar (kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

  l) yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,

  m) iş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.),

  n) veteriner hekimler,

  o) otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi özel gereksinimi olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,

  ö) 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı genelgemiz kapsamında oluşturulan hayvan besleme grubu üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,

  p) bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

  r) ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

  s) sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan saatler içerisinde evlere paket servis hizmetinde görevli olanlar,

  ş) mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),

  t) seyircisiz oynanabilecek spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler,

  u) şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) görevli olanlar ile bu toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ibraz ederek belgeleyenler,

  ü) şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri.

  6- 11.11.2020 tarih ve 18579 sayılı genelgemizde belirtilen vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu/bulunabileceği cadde sokaklar, ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içme yasağı getirilmesi uygulaması il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarınca genişletilebilecektir.

  7- il umumi hıfzıssıhha kurullarınca, yerel yönetimler tarafından şehir içi toplu ulaşım araçlarındaki yoğunluğu azaltacak, seferlerdeki seyrekleşmeyi sağlayacak şekilde başta sefer sayılarının artırılması olmak üzere her türlü tedbirin alınması sağlanacaktır.

  8- 02.09.2020 tarih ve 14210 sayılı genelgemizle düğünler ve nikah merasimleri ile ilgili getirilen esaslar çerçevesinde

  nikah törenleri/merasimlerinin maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulması, asgari düzeyde katılım ve her nikah töreni arasına en az 20 dakika süre şartıyla gerçekleştirilmesi,

  düğünlerin oturma düzeni, maske, mesafe ve temizlik kuralları ile nikah merasimi şeklinde en fazla bir saat süre içerisinde gerçekleştirilmesi,

  ayrıca 30.07.2020 tarih ve 12682 sayılı genelgemiz çerçevesinde toplu taziye yapılmamasına ilişkin hükümlerin eksiksiz uygulanması, sürdürülecektir.

  9- hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirlerarası seyahate çıkmamaları esastır.

  ancak

  tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
  kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),
  bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
  askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
  özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
  ceza infaz kurumlarından salıverilen,

  vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde bakanlığımıza ait e-başvuru ve alo 199 sistemleri üzerinden ya da valilik/kaymakamlıklara doğrudan yoluyla seyahat izin kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.

  vali ve kaymakamlarımız başta olmak üzere tüm kamu görevlilerimizin salgınla mücadelede alınan tedbirlere uyulması konusunda toplumsal duyarlılığı artırıcı faaliyetlere ağırlık vermeleri ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep birlikte fedakârlık yapılmaya devam edilmesi, bu sürecin üstesinden gelmemiz ve sağlıklı günlere tekrar kavuşmamız için hayati önem taşımaktadır.

  yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda umumi hıfzıssıhha kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları kararlarının ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara umumi hıfzıssıhha kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin türk ceza kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda?

  bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim

  süleyman soylu
  --- spoiler ---

  iç işleri bakanlığı genelgesi (kaynak)

  sonuç edit: şahlanmış olan ekonomiyi ayakta tutmak zorunda olduğumuz için pek de kısıtlama sayılmayan kısıtlamalar geldi. 2. dalgayı , dalga geçer gibi geçiriyoruz..
 • •otellerde konaklama vergisi %1’e düşürüldü yükleniyor

  edit: ironi yapalım dedik herkes %1 diye mesaj atıyor. bu minvalde bir tedbir alınacak onu anlayın.
 • %99 ihtimalle hayatı zorlaştırmaktan başka bir boka yaramayacak olan tedbirlerdir.
  gerçek tedbirleri alacak zeka da yok göt de yok bunlarda..

  edit:

  ne demiştik?
  tam olarak da öyle oldu.
 • halkı her gün bir yerlere toplayan cumhurbaşkanı var bu ülkede.
  bunların tedbir alacağına inanıyor musun?
  işe git ama otobüse binme. böyle bir ülke türkiye.
  aldıkları tek tedbir maske takma zorunluluğu. bugün de göz boyamak için cafe-restoran kapatırlar.
  camilerde her gün dua okunur. olmadı sela.
  oldu bitti.

  (bkz: siyasal islamcıların ahlaksız olması)
 • hasta olanlara ceza kesilir böylece hem ekonomi düzelir hem de kimse hasta olmaz.
 • yapılan değerlendirmeler sonucunda ötv artar, kuşkonmaz ihracatında vergi sıfıra indirilir, whatsapp logosu yeşil olduğu için ceza kesilir.
 • şimdiden cumhurbaşkanının neler diyeceğini tahmin ediyorum

  virüs kontrolümüz altında bakı avrupa virüsü önleyemediği için kendini kapattı
  maske temizlik mesafe
  yerli aşı bitti bitiyor
  vatandaşlarımız kendilerini olabildiğince karantinaya alsın
  ev buluşmalarını akraba ziyaretlerini önleyelim
  65 yaş üstü sokağa çıkmamaya çalışsın
  kıbrısta bizim katkılarımızla bir pandemi hastanesini açtık
  toplu taşıma kullanmayın
  bilmem nerde bilmem kaç tane fabrika açtık
  çatlasanız da patlasanız da kanal istanbulu yapacağız
  istanbulun başındaki zat kamu harcamasıyla hükümet projesine provokasyon yapıyor
  bilmem kaç yataklı pandemi hastanesini bu ay sonu açıyoruz

  virüsle ilgili yeni kararlar alacak olursa da
  restaurant ve cafelerin tamamen kapanıp paket servise geçmesi
  istanbulda tamamen esnek çalışmaya geçilmesi
  türkiyede tüm kamu kurumlarında tamamen esnek çalışma düzenine geçilmesi
  istanbula giriş çıkışları belli oranda kısıtlama
  65 yaş üstüne yeni yasaklar

  tüm türkiyede 14 gün veya 5 gün sokağa çıkma yasağı ilan edileceğini ben pek sanmıyorum
 • yasak geleceğini düşünmediğim tedbirlerdir. adamlar gerçek sayıyı bile açıklamıyor ne yasağından bahsediyorsunuz. yapacakları şey maksimum hafta sonu yasakları olur, ki o da çok olası değil bence artık, çünkü ekonomi bitmiş durumda.
 • konut kredi kullandırma oranını %100'e çıkararak virüsün ensesine tokat atılacak kararlar silsilesidir.
 • 1 ay boyunca sürecek kısıtlamaların gelmesi gereken karardır. düştüğü için beyin kanaması geçiren kanser hastası akrabamı yatıracak bir hastane bulmak için 4 hastane dolaşmak zorunda kaldı ailem, 2 tanesi devlet 2 tanesi özel olmak üzere. ve arada en az 10 tane hastaneyi arayıp yer olup olmadığını sordular, hiçbirinde yer yoktu. bu ne demek biliyor musunuz? “sikicem kısıtlamanızı, karantina aşıkları” diyenlere söyleyecek laf çok ama susmak gerekiyor sanırım çünkü gerçekten en ağır küfürleri hak ediyorlar.
  edit: lokasyon istanbul/anadolu yakası
1280 entry daha