şükela:  tümü | bugün
 • besmele'nin b harfi dışındaki onsekiz harfiyle temsil edilen alemler. bunlar çifter çifter yaradılmış olup, bu harfin iki kolundan çıkmış gibidirler.
 • "mü'min olanların çoktur cefâsı,
  ahirette olur zev-u sefâsı,
  on sekiz bin âlemin mustafâ'sı,
  adı güzel, kendi güzel muhammed"

  aşık yunus
 • araplarda son sayı bindir. âlemi, eski anlayışa göre on sekiz sayanlar, bu âlemlerden her birini, tafsîl * bakımından son sayı olan binle bildirmişler, böylece on sekiz bin âlem sözü ve telakkisi * meydana gelmiştir. onsekiz âlem şunlardır:

  1) akl-ı küll (tanrı’nın aktif zuhûuru)
  2) nefs-i küll (akl-ı küll’den medana gelen pasif kabiliyet)

  dokuz gök

  3) atlas göğü
  4) burclar göğü
  5) zuhal göğü
  6) müşterî göğü
  7) mirrîh göğü
  8) güneş göğü
  9) zühre göğü
  10) utârid göğü
  11) ay göğü

  dört unsur

  12) yel
  13) ateş
  14) su
  15) toprak

  üç mevlûd

  16) mâden
  17) nebat
  18) hayvan

  (kaynak: yunus emre divan ve risâletü’n nushiyye, abdülbaki gölpınarlı, der yayınları, istanbul 2003)
 • insan deryada gavvas(dalgıç) olursa her cihetten azad olup devleti bulur. kendine bakınca gör ki özü bahr-i muhitdir. on sekiz bin alem insana mütealliktir ve on sekiz bin sıfattır. altı bini nebatatta, altı bini hayvanata, altı bini insana mütealliktir. bunlar da birbirlerinden ayrı değildir, ihtilat halindedir. tanrı ise hepsini kuşatmıştır. göklerde ve yerde olan her şey allah'ındır. onun için mahlukları dilimiz ve elimiz ile rencide etmemeliyiz. çünkü onlar rencide olursa tanrı da rencide olur.

  * * *
  padişahlar alemi ikiye ayrılır, zahiri kutuplar ve batıni kutuplar. zahiri olanlar; kutbül aktab, üçler yediler, kırklar, üçyüzler ve binbirlerdir. cümlesi bin üç yüz elli neferdir. bunlar gece gündüz dünyanın dört bir yanını dolaşırlar. kutb-ı alemin sağ yanında mürid, sol yanında halife vardır. bunların da eli altında veliler vardır. hepsi birden alemi nizam üzere tutarlar. batın erenlerinin halleri böyledir. hakikat hallerini allah'tan başkası bilemez.

  (kaygusuz abdal/ vücudname)