şükela:  tümü | bugün
 • (dix-huit brumaire) fransiz devrim takviminin brumaire ayinin 18. gunu. napoleon'un paris ordusunun basina gectigi tarih ki yaptigi ilk is meclisi basmak olmustur. bir nevi darbe yapmak anlaminda kullanilir.

  napoleon bonaparte'in yegeni louis-napoleonun da meclisi kapatip imparatorlugunu ilan etmesine bu sebepten dolayi louis-napoleon'un 18 brumaire'i denir (le 18 brumaire de louis-napoleon).
 • "hegel, bir yerde, şöyle bir gözlemde bulunur. bütün tarihsel büyük olaylar ve kişiler, hemen hemen iki kez yinelenir. hegel eklemeyi unutmuş: birinci kez trajedi olarak, ikinci kez komedi olarak."
 • 9 kasım 1799'da gerçekleşen ve napoleonu yurttaş birinci konsüllüğe getiren darbe.
  (bkz: fransız devrim takvimi)
 • 210 yıl önce bugün napoléon bonaparte'ın "emperyal manto"yu omzuna geçirdiği tarih.
 • napolyon'un yeğeni louis bonaparte'ın fransa'da küçük mülkiyet sahibi köylüleri arkasına alarak yaptığı darbenin anlatıldığı kitap. marks'ın tarihsel materyalist metodunu siyaset anlatısında da nasıl başarılı bir şekilde ortaya koyabildiğinin örneğidir. ilk napolyonla karıştırılmaması gerekir. o zat 1799'da darbe yapmıştır; fakat yeğeni louis napolyon bonapart 1851'de ilk bonaparte'ın köylüler üzerinde oluşturduğu olumlu etkiyi kullanarak darbe yapar. daha sonrası malumdur:16 milyon fransız'ın mağara adamlarına dönüşmesi.
 • "... o hazırlık çalışmasının ikinci yarısını tamamladıdığı zaman, avrupa yerinden sıçrayacak ve bayram edecek: iyi kazmışsın ihtiyar köstebek!"
 • marks'ın -başka tabakalar da olmak kaydıyla- fransız köylüsü ile alakalı önemli çıkarımlar yaptığı kitabıdır. daha sonra bu köylünün durumunu daha geniş okuyan barrington moore fransız köylüsünü "kapitalist hukuksal çerçevenin yerleşmesinden, ticaretin ve endüstrinin köyü derin bir biçimde etkilemesinden sonra, köylü toplumu yeni bir tutucu istikrar biçimine ulaşabilir" diyerek açıklayacaktır. moore ve marks'ın burada işaret ettiği, devrimden önce fransız köyünde kooperatif ilişkiler ağının olmadığı gerçeğidir. bu, çağdaş fransız köyünü feodal köyün tam zıttı olarak okumamıza neden olmaktadır. atomlaşmış köy toplumu kapitalizmin getirdiği yarış ahlakının sebebiyle böyle bir patikaya sürüklenmiş olabilir. gerçekten de aile emeği ile işlenen küçük toprağın -ki buradan çıkan mahsül artık, "pazar" dediğimiz yapıya da sunulacaktır- ortaya çıkmasını kapitalist yarış ahlakı ve bunun da bir sonucu olan köy içi dayanışmanın gevşekliği sağlamış olabilir. çitleme hareketleriyle toprağını bırakıp kente göçen ingiliz köylüsü ya da tahıl dış satım çılgınlığına bağlı olarak junkerler tarafından serfleştirilen alman köylüsü için bunu kesin bir dille söyleyemiyoruz. ki belki de o yüzden(köylüyü kentlileştirebildikleri için) ingiltere'de burjuva-kent devrimi başarıya ulaşırken; fransa'da köylü için kanlı ve sancılı deneyimlerden sonra ancak bu "çağdaşlaşma" sağlanabilmiştir.

  “bonaparte … fransız toplumunun en kalabalık sınıfını, yani küçük toprak sahibi köylüleri temsil etmektedir….küçük köylüler, üyelerinin hepsi aynı koşullar içinde yaşayan ama birbirleriyle gerçek ilişkilerle birleşmemiş bulunan muazzam bir kitle meydana getirir. onların üretim tarzları, onları, karşılıklı ilişkiler kurmaya götüreceği yerde, birbirlerinden ayırır… küçük bir tarlanın işletilmesi, hiç bir işbölümüne, hiç bir bilimsel yöntem kullanılmasına elvermez, bu bakımdan da, hiç bir gelişim çeşitliliğine, hiç bir yetenek değişikliğine, toplumsal ilişkilerde hiç bir zenginliğe elverişli değildir… tarla, köylü, ailesi; onun yanında bir başka tarla, bir başka köylü ve bir başka aile. bu ailelerden belli bir miktarı bir köy meydana getirir, belli bir miktar köy de bir idari birimi oluşturur. böylece.. (bu köyler) aynı cinsten büyüklüklerin basit bir toplamı ile, hemen, hemen patates dolu bir çuvalın bir çuval patates meydana getirmesi gibi, aynı biçimden oluşmuştur.milyonlarca köylü ailesi,..bir sınıf meydana getirirler. ama.. aralarında bir ortaklık, hiç bir ulusal bağ, hiç bir siyasal örgütlenme yaratmadığı ölçüde de bir sınıf meydana getirmezler…”

  kaynak
 • bugün yıl dönümüdür. napolyon tarafından iktidarın tam olarak ele geçirildiği tarihtir
 • brumaire, fransız devrim takviminde sonbahar aylarından kasım'a denk geliyor. kelime fransızca brume'den gelir (ağır bir sis, puslu). bu takvimde her ay içerdiği özelliğin ismine göre türetilmişti.