• 1960'da kurulmus, dünya petrol rezervlerinin çogunlugunu elinde bulunduran ülkelerin bulustugu opec'in, 1973 viyana konferansinda açikladigi üzere, dünyadaki petrol satis fiyatlarini arttirmasiyla cümle aleme yasattigi kriz...

  petrol üreticisi arap ülkelerin 1973 arap israil savasina tepki olarak gelistirdikleri bu ambargo yöntemi, dekolonizasyon sonrasi üçüncü dünya ülkesi tabir edilen ülkelerin ellerinde yeni bir tür silah bulundurduklarina delalet etmistir : petrol

  endüstriyalize ülkeler bu durumdan fena halde muzdarip olmuslardir... zira glorious thirties adi verilen, 1970'lerde baslamis tüketimin ve bagintili olarak endüstriyel üretimin artmasiyla vuku bulan ekonomik gelisme, asil kaynaklarindan birinin fahis fiyatlandirilmasiyla zink diye durmustur...

  petrolcü amcalar bu sembolik kisitlamanin ardindan vanalari açmis ama 'güç biz de artik' diye de bati dünyasina postayi koymuslardir...
 • (bkz: çakal carlos)
 • 1967 savaşı sonunda nasıl araplar, filistin komandolarını israil'e karşı bir yıpratma savaşının vasıtası olarak kullanmaya karar verdilerse, 1973 savaşı'nın sonunda da, "petrolü" israil'e karşı değil, fakat batı'ya karşı siyasi silah olarak kullanmaya karar verdiler ve bunun neticesinde de bütün dünyada bir petrol krizi ortaya çıktı.
  aslına bakılırsa, 1973 petrol krizi doğrudan doğruya 1973 arap-israil savaşı'nın sonucu değildir. bu savaş bu krizi hızlandırmıştır. yoksa üretici ülkeler için petrol problemleri yıllardan beri oluşma halinde bir mesele idi. nitekim, opec (organization of petroleum exporting countries), yani petrol ihraç eden ülkeler teşkilatı, daha 1960 ağustosu'nda kurulmuştu. üye sayısı 13'e kadar çıkan bu teşkilatın kuruluş maksadı, özellikle petrol fiyatlarının tesbiti başta olmak üzere, hepsini müştereken alakadar eden meselelerin birlikte çözümünü sağlamaktı.
  opec kurulduğunda, hemen bütün petrol üreticisi ülkelerde, petrol kaynakları, batı teknolojisi gereği, batılı ve bilhassa amerikan petrol şirketlerince işletilmektedir. ikinci bir husus da şudur: bugün, yani 1982 yılı başında varili 34 dolara kadar yükselmiş olan ham petrolün fiyatı, 1970 ocak ayında, orta doğu petrolleri için varili 1.80 ve daha yüksek vasıflı libya petrolu için de 2.17 dolardır.
  bununla beraber, opec'in 1973 arap-israil savaşı'na kadar bir şey yaptığı söylenemez. yalnız şu var ki, 1970'den itibaren, hemen bütün orta doğu ülkelerinde, petrol şirketlerine el koyma eğilimi başladı. mesela irak, 1972'de iraq petroleum company'yi tamamen millileştirdi. iran da 1973'de hemen hemen aynı şeyi yaptı ve petrol şirketlerini sadece bir idareci haline getirerek, üretimi tamamen iran milli şirketi'nin (inoc) eline verdi. diğer arap ülkeleri ve bilhassa basra körfezi ülkeleri de, yabancı şirketlerdeki hisselerini arttırdılar.
  1967 arap-israil savaşından sonra, petrolün batı'ya ve bilhassa amerika'ya karşı bir siyasi silah olarak kullanılması söz konusu edildi. hatta bu maksatla oapec (organization of arab petroleum exporting countries), yani petrol ihraç eden arap ülkeleri teşkilatı da kuruldu. fakat petrolün siyasi silah olarak kullanılması mümkün olmadı. çünkü, her şeyden önce, batı'nın ve bilhassa amerika'nın tek petrol kaynağı orta doğu değildi. amerika'nın kendi üretimi olduğu gibi, venezuela, nijerya ve endonezya gibi başka petrol ihracatçısı ülkeler de vardı.
  petrol ambargosunda dayanışmayı sağlamak zordu. ikincisi, petrolün fiyatının gayet düşük olduğu bir sırada, arap ülkeleri için mühim bir gelirden yoksun kalmak, kolay göze alınamıyacak bir şeydi. diğer taraftan, petrolün siyasi vasıta olarak kullanılmasında batı ve amerika üzerinde baskı yapabilmek için iki yol vardı: biri üretimi ve dolayısiyle ihracatı kısmak, diğeri de fiyatları yükseltmek. üretimi kısmanın iki sakıncası vardı. önce, üretici ülkelerin gelirlerini azaltırdı, sonra da, bütün batı endüstrisi enerji bakımından petrole dayandığı için üretimi kısmak sert tepkilere yol açabilirdi.
  işte bu sebeplerden, 1973 savaşından sonra ikinci yola, yani fiyatların yükseltilmesine başvuruldu. bu metodun başarılı olduğu söylenebilir. zira, 1973 ocak ayında varili 2.59 dolar olan arap petrolü, 1973 ekiminde 5.11 ve 1974 ocak ayında da 11.65 dolara çıktı. bu, bir yıl içinde dört mislinden fazla bir artış demekti. bu fiyat artışları bilhassa batı avrupa'da ve japonya'da bir paniğe sebep oldu.
  ortak pazar veya resmi adı ile avrupa iktisadi işbirliği teşkilatı (e.e.c.), 6 kasım 1973'de yayınladığı bir bildiride, güvenlik konseyi'nin 242 ve 338 sayılı kararlarını desteklediklerini kuvvet yoluyla toprak kazanılmasını kabul etmediklerini, israi1'in 1967'de işgal ettiği topraklardan çekilmesini, bununla beraber, bölgedeki her devletin egemenlik, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı ile, "güvenlikli ve tanınmış sınırlar içinde" barış içinde yaşama hakkına saygı gösterilmesi gerektiğin ilan ettiler.
  japonya ise, 22 kasım'da arapları tutan öyle bir tavır aldı ki, sadece israil ile münasebetlerini kesmediği kaldı. ingiltere ise, 6 ekim 1973'de, orta doğu ülkeleri için silah ambargosu ilan etmişti. fakat kasım ayında ambargo esas itibariyle israil'e yönelik bir şekil aldı. bilhassa suudi arabistan, israil'i kesinlikle tutan amerika ve hollanda'ya karşı petrol ambargosu tatbik etti ise de, bu ambargo bilhassa amerika'nın orta doğu politikasında hiç bir değişiklik ve tesir yapmadı. kaldı ki, amerika'nın bu ambargoya karşı tepkileri de bir hayli sert oldu. hatta, petrol üreten arap ülkelerinin petrol politikası, batı'nın sanayiini çökertecek hale geldiği takdirde, amerika'nın basra körfezi bölgesine bir silahlı müdahale ihtimalinden veya bunun planlamasından dahi söz edildi.
  arapların bu petrol silahına karşı amerika'nın başvurduğu ikinci yol da, avrupa iktisadi işbirliği ve kalkınma teşkilatı (oecd) çerçevesinde, 1974 ekimi'nde, amerika, kanada, fransa hariç ortak pazar ülkeleri, japonya, ispanya, türkiye, avusturya, isviçre, isveç ve norveç'in katılması ile milletlerarası enerji ajansı'nın (international energy agency) kurulması oldu.
  bu kuruluşun amacı, enerji ve fakat bilhassa petrolün sağlanmasında, kullanılmasında bir işbirliğini, dayanışmayı ve ortak planlamayı gerçekleştirmekti. ortak planlama çalışmalarında, daha sonra, her üye ülkenin en az 60 günlük petrol stokuna sahip olması prensibi kabul edilmiş ve daha sonra da bu stok miktarı 90 güne çıkarılmıştır. bundan başka, petrol sıkıntısına düşmeleri halinde, üye ülkelerin birbirlerine yardım etmeleri esası da kabul edilmişti.
  petrol krizinin 1973-1974'de batı'da yaptığı ilk şoktan sonra, petrol meselesi, yani her altı ayda bir opec ülkelerinin ham petrol fiyatlarına zam yapmaları, normal bir hadise mahiyetini aldı. başka bir deyişle, batı'nın sanayileşmiş ve gelişmiş ülkeleri, fiyat artışlarından doğan sarsıntıyı kısa sürede atlattılar. çünkü, sanayileşmiş ülkelerin korktuğu üretimin azaltılması idi. yoksa, fiyat artışlarına kolay ayak uydurdular. zira, artan fiyatların üretici ülkelere sağladığı gelir, yani petrodolar, yine batı bankalarına ve batı'nın sermaye ve nakit piyasasına intikal etti.
  ikincisi, batı'nın sanayileşmiş ülkeleri, artan petrol fiyatlarını kolaylıkla kendi sanayi mamullerine ve teknolojilerine aksettirdiler. burada bilhassa silah fiyatlarını tekrarlamak gerekir. halbuki, batı'nın sanayiine, teknolojisine, silahına ve hatta tüketim maddelerine en fazla ihtiyaç duyanlar, petrol paraları ile ülkelerinin ekonomik kalkınmalarını hızlandırmak isteyenler, bu petrol üreticisi arap ülkeleri idi. yani, arap ülkeleri pahalı sattılar ve aldıklarını da pahalı almaya başladılar. bu arada olan, gelişmekte olan fakir ülkelere oldu.
  türkiye de, artan petrol fiyatlarının büyük acısını çekmiştir. petrol üreten arap ülkeleri, bilhassa geri kalmış veya gelişmekte olan müslüman ülkeler için yeterli bir yardım programı da gerçekleştirmediklerinden, batı'nın zengin ülkelerine vurmak istedikleri darbenin acısı, bu müslüman fakir ülkelerin sırtından çıkmıştır.
  kaynak: http://www.gencbilim.com/
 • anglo-sakson petrol firmalarının güdümünde çıkartılmış fiktif krizdir. 2 sene önce isveç'te yapılmış olan bilderberg toplantılarında planlaması yapılmış ve hayata geçirilmiştir. petrol fiyatları 2-3 $'dan 11 $ seviyelerine çıkmıştır.

  (bkz: marshall planı/@galatyphoon)
  (bkz: petrodolar döngüsü)

  1973 yılında anglo-amerikan petrol firmalarının güdümünde yaratılan petrol krizi sonucu petrol fiyatları 2 $ seviyesinden 11 $ seviyesine fırladı. bu durum dünyada büyük bir dolar açığı yarattı. zira petrol satan ülkelerin sadece amerikan doları’nı kabul etmeleri sebebiyle, diğer ülkelerin petrol satın almak için ciddi miktarlarda dolar sahibi olmaları gerekiyordu. böylece abd, amerikan doları’nın arkasını dayayabileceği kuvvetli bir duvar bulmuş oldu.

  bu planın detayları 1971 yılında isveç’in saltsjoebaden kentinde yapılan bilderberger toplantılarında ortaya konmuş ve iki sene içinde de uyarlanmıştı. petrodolar döngüsü aşağı yukarı şöyle işliyordu; petrol fiyatlarındaki anormal yükseliş sonucu petrol ithâl eden ülkelerden petrol üretici ülkelere (opec) ciddi bir dolar akışı oldu. opec ülkeleri dolar akınına uğradı. büyük oranda tek adam diktatörlüğü olan bu ülkeler ellerindeki dolarları londra ve new york’taki bankalara yatırdılar. artan petrol fiyatları almanya, japonya veya diğer avrupa ülkeleri için çok büyük sorun yaratmadı. bu ülkeler yüksek teknolojileri sayesinde uluslararası ticaretteki üstünlükleri sebebiyle yüksek petrol fiyatlarına uyum sağlayabildiler. öte yandan türkiye, brezilya, meksika vs. gibi üçüncü dünya ülkeleri ise kabaran petrol faturaları karşısında çok savunmasız kaldılar ve döviz sıkıntısına düştüler. opec ülkelerinden ciddi miktarda dolar mevduatı toplayan anglo-amerikan bankaları bu paraları, gerek nakit kredi açarak ya da bu ülkelerin çıkardığı eurobondları satın almak vasıtasıyla üçüncü dünya ülkelerini finanse ettiler. her ne kadar bu düzen bir süre devam ettiyse de, 1982 ağustos’unda meksika'nın borçlarını ödeyemeyeceğini* ilan etmesiyle döngü kırılmış oldu. bu olaydan sonra imf’nin, üçüncü dünya ülkelerinin borçlarını ödemesini sağlamak hususundaki önemi belirginleşti. imf genel olarak bu devletlerin her türlü sosyal harcamalarını kısmalarını sağlıyor böylece borcun geri ödemesini garanti altına almış oluyordu.
 • tum dunyanin 1973'te eline*veren bu krizi biz 1977'de ya$adik. hem de doya doya. kriz ya$arken bile farkli bir tarzimiz var anasini satayim.

  krizi 4 sene gecikmeli ya$amimizin sebebini aciklarken ileri surulen iddialardan biri; petrol krizi ile durgunla$an uluslararasi piyasalarin, cok fazla du$en talep seviylerinin neden oldugu ko$ullara uyum saglamak icin dunyadaki bircok devletin ekonomiden elini ayagini cekip neo-klasik iktisat politiklarini uygulamasina ragmen bizim keynezyen politikalar ile ulkedeki kurulu$lari ayakta tutabilmek adina verilen devlet yardimlari ile butcenin darbeder olmasi olarak gosteriliyor. urettigimiz mallarin ki -genellikle gida ve tekstil gibi geleneksel mallar- uretilmesi icin gerekli ara mallari ithal etmemize ragmen uretilen mallari ihrac edebilecegimiz bir di$ pazarin olmamasi, ozellikle di$ ticaretimizin buyuk kismini olu$turan avrupa ulkerindeki talep azligi ile ihracatimiz azalirken ithalatimiz surekli artmasidir. sonra da di$ ticaret hadleri darmadagan olmu$ cari acik pe$imizi birakmayacak $ekilde yakamiza yapi$mi$tir.
 • opec'in 1973'te petrol fiyatlarını artırması bu krizin nedenini değil, sonucunu teşkil etmektedir aslında.
 • bu krizden sonra gelişmiş ülkelerin çoğu ne yapsak da daha az petrol tüketsek diye düşünürken, türkiyede petrole sübvansiyon verilip tüketimin iyice artmasına neden olunmuştur.
 • yakit ekonomisi ve enerji tasarruflu uretim teknolojileri gibi kavramlarin japonya, almanya ve gelismis sanayileri olan diger ulkelerde goz onune cikmasina sebep olmus; simdiki kuresel isinma kaynakli yeni enerji arayislarinin ilk adimini teskil edecek arastirma gelistirme yatirimlarinin yapilmasini hizlandirmistir.
 • bugunku enerji tasarrufu saglayan arabalarin uretimine baslanmasini tetiklemistir. krizin ardindan amerikan kongresinden cikan tedbir kararlari dahilinde belli bir sure icerisinde araba ureticilerin ulasmasi gereken yakit tuketim sinirlari belirlenmistir. diger krizler gibi zor olmustur ama yine de birseyler ogretmistir...
hesabın var mı? giriş yap