şükela:  tümü | bugün soru sor
 • içinde bulunduğumuz 2018 yılı mayıs ayı itibariyle yasalaşması beklenen kapsamlı aftır. hem atılanları hem de kendi isteğiyle kayıt sildirenleri kapsayacağı düşünülmektedir.
 • 18 mayıs 2018 itibarıyla yürürlüğe girmiş aftır. yasa teklifini manşetten haber yapan basın, teklifin yasalaştığını haber yapmaya gerek bile duymuyor nedense. 680 bin kişiyi ilgilendirdiği söylenen bir yasa değişikliğinin hiç mi haber değeri yok? neyse, mesele kısaca şöyle:

  18 mayıs 2018 tarihli resmi gazete'de yayımlanan 11 mayıs 2018 tarihli ve 7143 sayılı kanunun 15. maddesiyle 2547 sayılı kanuna aşağıdaki geçici madde eklendi:

  “geçici madde 78- yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya milli güvenlik kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

  müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılır. bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır.

  bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde, senatolar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikamet ettikleri ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler.

  bu maddeden yararlanıp bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar başvurmaları halinde anadolu üniversitesi, atatürk üniversitesi ve istanbul üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer bölümlere yatay geçiş yapabilirler. bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yükseköğretim kurulu yetkilidir."

  (maddenin devamında öyp ile ilgili hükümler var, buraya almadım. ilgililer yukarıdaki bağlantıdan bakabilir.)

  özetin özeti:
  1. 18 mayıs 2018 tarihinden önce terör ile ilgili suçlar hariç her ne sebeple olursa üniversitelerden ilişiği kesilenler (ön lisanstan doktoraya kadar bütün kademeler) 18 eylül 2018'e kadar başvurmaları halinde öğrenciliğe geri dönebilecek.

  2. aynı şekilde herhangi bir programa yerleşip hiç kayıt yaptırmamış olanlar da bu haktan yararlanabilecek.

  3. ilgililer geri dönecekleri kurumun internet sitesini takip etsin. muhtemelen bugün yarın her biri kendi usul ve esaslarını açıklar.

  edit: bazı üniversiteler başlamış bile af duyurularını yayımlamaya.
  atatürk üniversitesi
  erciyes üniversitesi
  marmara üniversitesi
 • yürürlüğe girmiştir, hayırlı olsun, sadece bir af değil yatay geçiş ile il değiştirme gibi avantajlarıda var, dileyenler aynı bölüm açıköğretim fakültelerine de yatay geçiş yapabilirler detaylı bilgi
 • yüksek lisansı da kapsayan aftır.

  merak ettiğim ise şudur; 2009 da kazandığım tezli yüksek lisans programı bu sene öğrenci almamış, ben yarın af kapsamında geri dönüş için başvuru yapsam nasıl olur ki acaba? bilenler yeşili yakarsa sevinirim.