şükela:  tümü | bugün
 • (bkz: halil berktay)
 • "24 nisan 1915, istanbul'daki ermeni ileri gelenlerinden yüzlercesinin tutuklandığı ve konya'ya doğru yol alan ermeni konvoylarının durdurulup zor bölgesine yönlendirildiği tarihtir..."

  ermeni tehcirinin muhacirlerin iskan sorunuyla ilişkisini kuran açıklayıcı, öğretici bir tarihsel değerlendirme yazısı için bugün tarihli radikal iki'de yayımlanan fuat dündar'ın "24 nisan nedir?" başlıklı yazısına bakılabilir.
 • "24 nisan 1915 tarihinde ermeni komiteleri kapatılarak, yöneticilerinden 2345 kişi devlet aleyhine faaliyette bulunmak suçundan tutuklanmıştır. tutuklular ankara ve çankırı hapishanelerine yollanmıştır. dışarıdaki ermenilerin her yıl "ermeni soykırımının yıldönümü" diye andıkları 24 nisan, işte bu 2345 komitecinin tutuklandığı tarihtir ve yer değiştirme uygulamasıyla hiç bir şekilde ilgili değildir."

  http://www.ermenisorunu.gen.tr/
 • bir milletin âkil insanlarının o milletin bağrından koparılıp yok edildiği ve geride başsız kalan cahil kitlenin de maksatlı yönlendirilerek yokluğa sürüklendiği, dünya tarihinin en büyük imha operasyonlarından birinin başladığı tarih.

  sorumluları ittihat ve terakki, hınçak ve taşnak fırkalarıdır.
 • kurbanlarını ayşe tütüncü sayesinde anmamıza sebep olan tarihtir. http://www.youtube.com/…v=gltcwxdsumk&feature=share
 • ayşe tütüncü ve arkadaşları tarafından eşsiz melodilerle hatırlatılan acı gün.

  --- spoiler ---

  osmanlı ordusu başkomutanlığına

  başbakanlıktan, başkomutanlığa yazılan tezkerenin aslından kopya edilmiştir.

  arzınıza,

  ermeni komitelerinin osmanlı memleketlerindeki siyasî ihtilâl teşkilâtları ile öteden beri, kendilerine idarî bir özerklik teminine yönelik teşebbüsleri, harbin ilânını takiben taşnak ermeni komitesinin rusya’da bulunan ermenilerin derhâl aleyhimize hareketine ve osmanlı topraklarındaki ermenilerin de ordunun zayıf düşmesini bekleyerek o zaman bütün kuvvetleri ile ihtilâle kalkışmalarına dair aldıkları kararları, her fırsattan yararlanmak suretiyle vatanın hayatına ve geleceğine tesir edecek hain hareketlere cür’etleri, özellikle devletin harp hâlinde bulunduğu şu sırada zeytûn ile bitlis, sivas ve van’da meydana gelen son isyan hareketleri ile bir kere daha kesinleşmiştir. esas olarak merkezleri yabancı ülkelerde bulunan ve bugün unvanlarında bile ihtilâlcilik sıfatını koruyan bütün bu komitelerin çalışmalarının osmanlı devleti aleyhine olarak, her türlü sebebe ve vasıtaya başvurmak suretiyle, son emelleri olan özerkliği elde etmek amacı etrafında toplandığı, kayseri, sivas ve diğer yerlerde ortaya çıkarılan bombalar, rus ordusuna gönüllü alaylar teşkil ederek ruslarla birlikte memlekete saldıran, aslında osmanlı uyruğundan olan ermeni komite başkanlarının harekâtı ve osmanlı ordusunu arkadan tehdit etmek suretiyle pek büyük ölçüde aldıkları tertipleri ve yayınları ile meydana çıkmıştır.

  bunun üzerine devletin kendisi için duygusal bir mesele teşkil eden bu cins tertipler ve teşebbüslerin devam etmesine hiçbir zaman göz yummayacağı, hoş görmeyeceği ve fesat kaynağı olan komitelerin hâlâ varlıklarını kanuna uygun kabul edemeyeceğinden, sözlü olarak da ifade edildiği gibi, bütün siyasî teşkilâtların kaldırılmasını acil ihtiyaç olarak hissetmiş ve gerekli tedbirleri almıştır. nubar’ın hınçak, taşnak ve benzeri komitelerin gerek başkentte ve gerekse illerde bulunan şubelerinin derhâl kapatılmaları, evrak vesairenin kesinlikle kayıp ve imhasına imkân bırakmamak suretiyle alınması, komitelerin başkan ve üyelerinin, bu işe teşebbüs eden şahıslar ile emniyet güçlerince tanınan önemli ve zararlı ermenilerin hemen tutuklanmaları, bulundukları yerlerde ikametlerinin devamında sakınca görülenlerin il dâhilinde uygun görülecek yerlerde toplattırılarak kaçmalarına meydan verilmemesi, gerekli yerlerde silâh aramaya başlanarak, her türlü ihtimale karşı komutanlar ile haberleşilerek kuvvetli bulunulması, uygulamaların iyi yapılmasının temini ve bitirilmesi ile ortaya çıkacak evrak ve belgelerin incelenmesi sonucunda tutuklanan şahısların askerî mahkemeye verilmeleri uygun görülmüştür. onaylandığı takdirde, gereğinin yapılmak üzere durumun bildirilmesine izin verilmesi konusu emirlerinize arz olunur.

  24 nisan 1915
  içişleri bakanı
  talât

  --- spoiler ---

  http://tr.wikisource.org/…(24_nisan_1915_kararları)
 • erol anar, bu konu üzerine yazmış.

  "gerçekleri araştırma komisyonu" kurulmalıdır.

  tabularla yüzleşmek türkiye’de demokrasinin de onünü açacaktır. once yasalar yeniden düzenlenmeli, düşünceyi ifade ozgürlügünü engelleyen maddeler kaldırılmalıdır. (ornegin tck’nin 301. maddesi) medyanın kışkırtıcı ve nefret suçları işlemesini engelleyen yeni yasalar çıkarılmalıdır.

  aslında sorun bununla da bitmiyor. toplumun içindeki nefret ve ırkçılık da sorgulanmalıdır.

  çozüm başka ülkelerin parlamentolarında degil, bu topraklarda ozgür bir tartışmanın onünün açılmasından ve nefret soylemlerinden uzak durulmasından geçmektedir. resmi tarih anlayışı sorgulanmalıdır. içinde tarihçilerin, yazarların, sosyologların ve konunun uzmanlarının yer alacagı tarafsız ve bagımsız bir “gerçekleri araştırma komisyonu” kurulmalı ve devlet arşivleri bu komisyona açılmalıdır.

  ittihatçı mantık sorgulanmalıdır. osmanlı’nın yaptıgı her eylemi savunan neo-osmanlıcılar elbette bunu yapmak istemeyeceklerdir. daha hırant dink’in oldürülmesinde sorumlulugu olan devlet gorevlileri yargılanmış degil ve azmettirici olarak yargılanan kişi de serbest.

  ne dersiniz, “dindar ve kindar bir gençlik” yetiştirmek ile meşgul olanlar bütün bunları yapabilirler mi?"

  yazının tamamı şurada.