şükela:  tümü | bugün
 • nazım hikmet'in en güzel şiirlerinden.
 • 28'lerin türküsü
  moskovaya cephe yetmiş kilometreden az
  yayan 12 saat,
  uçakla 10 dakka,
  ve haritanın üstünde bir buçuk santim.
  haritanın üstünde kar yok
  rüzgar yok,
  gece gündüz yok, ölen yaşayan yok
  insan yok.
  harita kaat,
  harita resim.
  haritanın üstünde cephe moskova’ya bir buçuk santim.
  ve karın yağdığı toprağın üstünde yetmiş kilometreden az.
  karın yağdığı toprağın üstünde fakat
  dövüşüyor ölüme karşı pırıl pırıl bir hayat.
  ve düşman
  inanılmayacak kadar uzak:
  yepyeni bir insan boyu uzak moskova’dan.
  41 yılı kasım ayının on altısı.
  on üçü zırhlı 50 tümen,
  3000 top,
  ve 700 uçak
  moskova’ya bir kerre daha saldıracak.
  plan:
  bolşevik başkentini sarmak iki yandan
  ve kuzeyde ve güneyde derinliğine dalıp
  ve şehri tutan partizanları parça parça çember içine alıp
  yok etmek.
  hitler, tank sayısı bakımından üstün durumdadır.
  tank
  önemli alettir inkar eden yok.
  fakat bizde insanlar kullanır tankları
  onlarda tanklar insanları.
  tankların kullandığı insanlar
  bir yaz sabahı başlamışlardı yürümeye.
  saçları taranmış ve üniformaları şıktı.
  yürüdüler kanayarak, yürüdüler iki mevsim boyu
  ve bir kış gecesi cennet karşılarına çıktı.
  ama artık
  ne saçları taralı, ne üniformaları şık.
  yarı bellerine kadar kar içinde
  ve boyunlarına gömülü başları,
  uzamış traşları
  ve alınlarında pafta pafta çatlamış deri.
  moskova’yı fethe gelen ordu
  yaralıydı, açtı, üşüyordu.
  omuzlarında kadın eteklikleri
  ve eldiven diye çocuk çoraplarına kadar
  her ısıtabilen şeyi zorla çekip almıştılar.
  ve karşıda cennet.
  ara yerde fakat
  o bitip tükenmeyen
  o aklar giymiş kızıl şeytan sürüsü.
  etrafta uçsuz bucaksız bembeyaz ova.
  karşıda cennet,
  karşıda moskova, moskova,
  açlığın, kanamanın, soğuğun sonu,
  moskova, moskova
  yakıncacıktı.
  moskova bir kaloriferdi,
  moskova bir kilerdi,
  moskova bir kuştüyü yastıktı.
  musluklarda kaynar sular.
  mağazalar kürkle dolu.
  süngünün ucuyla kilidi kır:
  en ısıtan, en yumuşak deri sırtındadır.
  adım başında havyar,
  adım başında sucuk,
  ve tereyağlar dağlar gibi.
  sonra yastık, yatak
  ve karnı tok
  uyumak.
  artık ne baskın, ne cephe, ne partizan.
  uyu
  uyan
  ısın
  ye.
  uyu
  uyan
  ısın,
  ta ki yakılmadık bir gram kömür
  içilmedik bir kadeh votka kalmasın.
  sonra harp bitsin artık
  ve dönülsün:
  kahraman.
  moskova’yı fethe gelen ordu
  yaralıydı, açtı, üşüyordu.
  ve bir hayvan içgüdüsüyle
  karlı bir ovada kalan
  yaralı, aç ve üşüyen bir hayvan
  bir hayvan içgüdüsüyle
  gözü dönmüş, başı önde, kuyruğu gergin,
  sıcağa ve yemeğe kavuşabilmek için
  dövüşüyordu.
  dövüşüyordu: tüyleri diken diken
  ve moskova tehlikedeydi her şeye rağmen.
  41 yılı kasım ayının on altısı.
  volokolamsk şosesinde karın üstünde
  alaman tanklarının karaltısı.
  20 tane.
  simsiyah.
  koskocaman.
  herbiri kör bir gergedan gibi yürüyor
  öyle acıklı ve korkunç.
  ve aptal bir pehlivan gibi çirkin.
  ve hiç benzemedikleri halde akrebe benziyorlar.
  petelino-garda, siperde 28 insan gördü gelenleri.
  ve yorgun baktılar birbirlerinin yüzüne.
  saatlerce dövüşmüş
  ve az önce bitirmişlerdi işini bir düşman bölüğünün.
  ve yan yana, üst üste kadavra doluydu siperin önü.
  tanklar yaklaşıyordu homurdanarak.
  siperde, kıstı kara üzüm gözlerini mustafa sungurbay:
  “- vay anam,” dedi, “vay,
  20 tane be.”
  ve yirmi kurda rastlayan bir avcı gibi güldü.
  kloçkof, arkadan atladı sipere,
  bölüğün siyasal komiseriydi,
  komünist,
  “- merhaba çocuklar” dedi.
  ve büyük bir müjde verecekmiş gibi sustu, bekledi.
  bölükte “diev” diye çağırırlardı onu.
  ukraynalı bondarenko takmıştı bu adı ona:
  durup dinlenmeden çalışmasından ötürü.
  bir zeytin ağacı gibi verimli,
  bir karınca gibi hamarat,
  ne zaman aşık olur, ne zaman yemek yer, ne zaman uyurdu,
  durup dinlenmeden yoğrulan bir hamurdu
  kloçkof diev’in kocaman ellerinde hayat.
  siperdekiler sevinçle baktılar diev’e.
  ayarladı sesini kloçkof diev
  ve müjdesini verdi:
  “ – hesapladım çocuklar,
  gelenler 20, biz 29:
  bir tam sayı yüzde kırkbeş adama
  bir tam sayı tank düşüyor.
  biz tanklardan yüzde kırk beş fazlayız.”
  diev hesabında yüzde beş yanıldı yalnız:
  29’undan biri korkaktı.
  sipere ilk yaklaşan tankın içinden alaman:
  “ – teslim olun,” diye bağırınca,
  kollarını kaldırıp ayağa kalktı.
  siperde kumandasız bir salvo sesi
  ve korkanın kalkmasıyla düşmesi bir oldu.
  siperde 28 kaldılar.
  kavga dört saat sürdü.
  tankların on dördü
  insanların yedisi hareketsiz kaldılar.
  kavga kazanılmış gibiydi.
  fakat kloçkof diev
  30 tank daha gördü.
  geliyorlardı akşam karanlığını yarıp.
  ötekilerden iriydiler.
  balestik, radyo, motor, çelik:
  yirminci yüzyılın bütün teknik hünerlerin taşıdıkları halde
  ortaçağ aletlerine benziyorlardı:
  bir şeyler vardı biçimlerinde falan
  ilmi-simyayla, büyüyle filan ilgiliymişler gibi.
  kloçkof diev sordu siperdekilere:
  “- yeni gelenleri saydınız mı?”
  “- hayır.”
  “- ben saydım: 30
  altı tane de eskiden kalan, etti 36.
  biz yirmi biriz.
  ince eleyip sık dokumazsak
  bir adama iki tank düşüyor diyebiliriz.
  ve çekilmek imkanı yok :
  arkamız moskova.
  yani demek isterim ki…”
  kujenbergünof konuştu :
  “-kucaklaşalım.”
  hepsi biraz şaşırmış baktılar kujenbergünof’a:
  kujenbergünof insanın canını sıkacak kadar sakin bir adamdı.
  türkü söylemez, şakalaşmaz,
  sorulmadan ağzını açmaz
  ve ancak kendi sularında yaşayan balıklar gibi yaşardı
  kendi içinde gömülü
  tekrarladı kujenbergünof:
  “- henüz vakit varken, gelin kucaklaşalım.”
  kucaklaştılar…
  yeni gelen tanklar iyice yaklaşmıştı sipere.
  kavga yarım saat sürdü.
  tankların yedi sekizini daha
  ve insanlardan daha on altısını götürdü.
  tükendi cephaneleri insanların,
  bir tek bombaları kaldı elinde kloçkof diev’in.
  tükendi cephaneleri insanların,
  fakat insanlar biliyorlardı yenilmezliğini
  namlusu insan yüreği-devin
  beraber yaşanır,
  dövüşülür beraber
  ama herkes kendi payına ölür.
  cephane bitince kujenbergünof fırlayıp çıktı siperden
  yerden su fışkırır gibi.
  ve kollarını kavuşturup göğsünün üzerinde
  dimdik yürüdü tanklara doğru
  “var olmak, yahut var olmamak”
  kujenbergünof bu bahsin dışındaydı
  çünkü boylu boyunca hayatın içindeydi.
  kurşunlar karnını biçtiler.
  mağrur güldü.
  kavuşup kollarını çözmeden büküldü.
  kujenbergünof böyle öldü.
  tutuşmuş yanan bir tankın kapağından
  dışarı çıkmak istiyor üç kişi
  gördü mustafa sungurbay
  “-vay anam” dedi “vay…”
  sıyırdı, aldı ağzına bıçağını
  çelikte sevinçle parladı iki ön dişi.
  ve mustafa telaşsız çıktı siperden
  yerden akan bir su gibi
  ve kaydı bir avcı ustalığıyla emekleyerek.
  tanktakiler bıçaklandılar
  ve yandılar mustafa sungurbay’la beraber
  mustafa sungurbay böyle öldü.
  nikolay maslenko
  cephane bitince bir avuç kar attı tanklara
  küfretti, bağırdı, alamadı hırsını
  yapıştı elleriyle en yakın tankın zincirine
  ve ezildi altında ağır, çelik paletlerin
  fakat yapıştıkları yerde kaldı bileklerinden kopan parmakları
  çünkü zincir onlara değil
  onlar zincire gömüldü
  nikolay maslenko böyle öldü.
  kloçkof diev attı son bombayı,
  tank durdu ve göçtü ve göçerken ateş açtı.
  kloçkof yıkıldı delik deşik
  gözleri yumuşacık örtüldü.
  nefes aldı: doymuş ve rahat
  ve sanki yüz yaşında
  ve beyaz yatağında öldü
  natarof’tu siperde son sağ kalan
  yaralıydı. gece bastı, çıktı siperden
  ormana girdi dirseklerinin üstünde sürünerek
  dolaştı kanayarak günlerce
  bağırmıyor, inlemiyor, sesini saklıyordu
  saklıyordu bir emanet gibi onu
  rastladı yoldaşlarına nihayet
  sesini bir soluk gibi devretti onlara
  hikayesini anlattı yirmi sekizlerin
  ve öldü
  natarof böyle öldü.
  nazım hikmet