şükela:  tümü | bugün
 • ee devlet kardeş maaşlara çöktüğünüz yüksek vergiler nolacak diye sorsak mı? hem vergi levhasında sürekli zarar gözüken esnaf dururken...
 • çalışmayan adamdan bile sigorta adı altında vergi alan devlet bunu bi şekilde birilerine yaslayacaktır.
 • (bkz: bak bu ilgimi çekti)
  muhasebecime bi sorim bunu *
 • olm bu tassaklari yaya yaya sevindiğiniz şeyin avantajı nedir? misal yılda 75 bin tl gelirim var, bu muafiyetle ne kadar avantajım oluyor? azcik somut konusun orospu çocukları.
  29 yaş altında olup iş kurma arefesinde çok da sikime takmadığım olay.
 • burjuva politik iktidarın çıkardığı yeni bir kast yasasıdır. şöyle ki, 18 yaşındaki genç bir işçinin maaşından gelir vergisi kesilmeye devam edecektir, ancak iş yeri sahibi olan, ticaretle uğraşan genç burjuvalar gelir vergisi ödemeyecektir söz konusu kanuna göre. üstelik çalışanların en yüksek oranda gelir vergisi ödediğini de hatırlatalım.

  politik iktidarın bütün ülkenin, bütün toplumun değil toplumun belli bir kesimini oluşturan zengin azınlığın çıkarları için hizmet ürettiğini, çalışan, üreten, katma değer yaratan insanların inanılmaz bir eşitsizliğe maruz bırakıldığını gösteren sayısız örnekten yalnızca biridir.

  (bkz: kahrolsun ücretli kölelik düzeni)
 • türkiye gibi genç girişimci miktarı az olan ülkelerde uygulanması gereken uygulamalardan biridir.
  eğer gerçekten bu şekildeyse çok güzel bir uygulamadır, desteklenmelidir. konu türkiye olunca ve yönetenler sayesinde insan şüpheyle bakıyor tabi orası ayrı.

  bir de genç girişimciye para yardımı yapılacağını söyleyen kanun vardı, bilgisi olan varsa yeşillendirsin lütfen.
 • kapsama giren en yüksek ciro olarak 75000 tl den %10 brüt kazanç sağlasan 7,500 tl. onu da %15 ini gelir vergisi alırsak 1125 tl vergi istisnası. allah bereket versin. yanlışım varsa yeşillendirin düzelteyim.

  take care dream on uyardı 75000 tl kazanç, kar olarak sayılıyormuş.
 • sistemin içinde zaten kimseye çaktırmadan aldıklarını düşününce alenen aldıkları vergilerin istisnası

  öğrenciyim (bkz: hesaplayan adamlar) 400 tl öğrenim kredisi haricinde -resmi- bir gelirim gözükmüyor.

  *telefon faturamın aylık 35 tl'si vergi (840)

  *dışarıda yemeğe verdiğim paranın %8'i aylık 30 tl yapsa (360)

  *%18 kdv'li 300 liralık ortalama (kitap, kırtasiye) aylık 36 tl. (432)

  *sürekli kullandığım ilaçlar var onlardan da vergi alıyorlar mı acaba? (?)

  *lensim yurt dışından geldi ona da kesin bir şeyler ekliyorlardır, %8 kdv olsa bile 80 tl (80)

  *yaza kadar sigara kullanıyordum aylık 300 tl ne kadarı vergiyse artık onu bilmiyorum. ama 80 diyeyim (960)

  *internet, konaklama, ulaşım, giyim alışverişi kısmına hiç girmedim hesaplayan adam olmaz benden.

  2672 tl yıllık vergi adı altında cebimden çıkıyor. vergi iadesi olarak geri de dönmüyor çünkü katkı payı hedesi, vergi iadesi şeklinde bir ekleme yapacakları maaş yok ortada. zaten 400 tl krediyi de fazlasıyle alacaklar.

  edit: imlâ
 • söz konusu yasa metnine ilişkin olarak "29 yaşından küçük genç iş adamlarına vergi istisnası" denmesi daha yerinde olur. zira yalnızca ülkemizdeki burjuva kesimin genç yuppielerine vergi istisnası getirmektedir.

  örneğin osb'de torna ustasının yanında kalfa olarak çalışan 25 yaşındaki bir gençten yüksek oranda gelir vergisi alınmaya devam edilecektir.

  devletin tüm vatandaşların değil, yalnızca zenginlerin devleti olduğunu hatırlamamıza da vesile olmuştur. ülkeyi yöneten sermayedar zengin azınlık, kendi kesiminden olan kimselere doğal olarak vergi avantajı getirmektedir.

  emekçiler, işçiler, işsizler vb. insanların olduğu kesim ise mülksüzleştirilmeye devam edilmektedir.

  (bkz: hırsızlar düzeni)
 • asgari ücretlilerden bile en yüksek oranda vergi alan burjuva politik iktidarının, aslında tüm halkın yararına değil, yalnızca zengin sermayedar azınlığın yararına çalıştığını gösteren bir yasadır.

  bizlere bu bağlamda, neden 29 yaşından küçük bütün herkese, örneğin 26 yaşındaki genç bir emekçiye değil de, yalnızca genç girişimci olarak belirtilen, genç işadamlarına vergi muafiyeti getiriliyor diye sorma hakkı düşmektedir. genç iş adamı insan da, genç işçi insan değil mi?

  yasa metni şu şekilde:

  <<genç girişimcilerde kazanç istisnası:

  mükerrer madde 20- ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 türk lirasına kadar olan kısmı, aşağıdaki şartlarla gelir vergisinden müstesnadır.

  işe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması,
  kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi (çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu şartı bozmaz.),
  faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması hâlinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki şartları taşıması,
  ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hâli hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması,
  mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.

  istisna kapsamındaki faaliyetlerden kazanç elde edilmemesi veya istisna haddinin altında kazanç elde edilmesi hâllerinde dahi yıllık beyanname verilir.

  bu istisnanın, bu kanunun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur.

  bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye maliye bakanlığı yetkilidir.”

  madde 2- 193 sayılı kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

  “15. basit usulde tespit edilen ticari kazançların yıllık 8.000 türk lirasına kadar olan kısmı (bu kanunun mükerrer 20 nci maddesinde yer alan kazanç istisnasından faydalananlar bu bent hükmünden yararlanamaz. bu bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye maliye bakanlığı yetkilidir.).”

  madde 3- 193 sayılı kanunun mükerrer 123 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan “, 86 ve mükerrer 121 inci maddelerinde” ibaresi “ve 86 ncı maddeleri ile 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (15) numaralı bendinde” şeklinde değiştirilmiştir.>>