şükela:  tümü | bugün
  • 91 yıl önce bugün "türkiye cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler memleketi olamaz türkiye cumhuriyeti her alanda doğru yolu gösterecek, uyaracak güçtedir biz uygarlığın bilim ve fenninden güç alıyoruz ve ona göre yürüyoruz başka bir şey tanımayız" diyen mustafa kemal atatürk'ün, öngörülü kararıyla 30 kasım 1925'te çıkarılan yasayla tekkeler ve zaviyeler kapatıldı, tarikatlar kaldırıldı. 30 kasım 1925 tarihinde yürürlüğe giren 677 sayılı tekke ve zaviyeler ile türbelerin kapatılmasına ve türbedarlar ile bazı ünvanların men ve ilgasına dair kanun ile tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması kabul edildi ve bazı geleneksel ünvanların kullanılması yasaklandı. kanun, bütün tarikatlarla birlikte; şeyhlik, dervişlik, müritlik, dedelik seyitlik, çelebilik, babalık, emirlik, halifelik, falcılık, büyücülük, üfürükçülük, gaipten haber vermek ve murada kavuşturmak amacıyla muskacılık gibi, eylem, unvan ve sıfatların kullanılmasını, bunlara ait hizmetlerin yapılmasını ve bu unvanlarla ilgili elbise giyilmesini de yasakladı. atatürk'ün şeyh sait isyanıyla hızlanan bir süreçte yaptığı en gerekli devrimlerden biriydi ancak buna rağmen yasa değişimi istekleriyle yavaş yavaş ve sonunda tamamen meşru şekilde günümüze kadar varlığını korumuş ve faaliyetlerini sürdürmüş tarikatların(siyasi destekle)etkisi bugünkü boyutuna ulaştı ve hatta bazıları, teşkilatlanma özgürlüğü olan başka ülkelerde (avrupa, kuzey amerika...) şubeler açtı.

    “birtakım şeyhlerin, dedelerin, seyyitlerin, çelebilerin, babaların, emirlerin arkasından sürüklenen ve falcılara, büyücülere, üfürükçülere hayatlarını emniyet eden insanlardan oluşan bir kitleye medeni bir millet nazarıyla bakılabir mi?”
    "efendiler ve ey millet; biliniz ki türkiye cumhuriyeti, şeyhler, dervişler ve müritler memleketi olamaz en doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır (yoludur)"
    mustafa kemal atatürk
  • 30 kasım 1925 , tekke ve zaviyeler kapatıldı

    30 kasım 2016, siz hala tırıvırı