şükela:  tümü | bugün
 • 26.9.2004 tarihli, yenilenmiş türk ceza kanunu

  tam metni: http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5237.html
 • 1 nisanda yürürlüğe girecek 5237 sayılı tck.,sistematiğine baktığımızda eskisinden önemli ölçüde ayrılmaktadır.
  765 sayılı tck (eski tck) “devletin şahsiyetine karşı cürümler” ile başlarken,yeni tck.”uluslararası suçlar” (soykırım ve insanlığa karşı suçlar) ile başlamaktadır.bu küresel bir bakış gibi geliyor.
  tanıtımlarının aksine “kişi hak ve özgürlüklerinin korunması” birincil hedef değildir.her iki kanunda da ikinci sıradadır.

  dil ve terim yanlışlıkları vardır.genel olarak almanya kanunlarından faydalanılmış gibi görünmektedir.

  yeni tck, kabahatleri kaldırmış, yeni düzenlenen kabahatler yasası ile bu eylemlerin cezası “idari para cezası” olarak tespit edilmiştir.bu cezaları “yetkili idari makamlar” verecektir.

  yeni yasada gerek dava zamanaşımı gerekse ceza zamanaşımı süreleri daha uzun tutulmuştur.

  gerek hukuk çevrelerinde gerekse basında bazı eleştiriler getirilmiş,bunun üzerine değişiklik teklifi verilerek alt komisyona havale edilmiştir.

  gerçekten bazı suçların basın yoluyla (buna internet de dahildir) işlenmesi halinde cezalar artmaktadır.
  nitekim 6.madde “…g) basın ve yayın yolu ile deyiminden; her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim aracıyla yapılan yayınlar, “ demek suretiyle basının ne anlama geldiğini göstermiştir.kanunda bu yol ile işlenen suçlar kısaca :
  84.maddeki “intihar”,124.maddedeki “haberleşmenin engellenmesi”,125.maddedeki “hakaret”,132.maddeki “haberleşmenin gizliliği”,133.maddedeki “kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayd”ı,134.maddedeki “özel hayatın gizliliğini ihlal”,158.maddedeki “nitelikli dolandırıcılık”,220.maddedeki “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”,226.maddedeki “müstehcenlik”,267.maddedeki “iftira”,285.maddedeki “soruşturmanın gizliliğini ihlal”,288.maddedeki “adil yargılamayı etkileme”,299.maddedeki “cumhurbaşkanına hakaret”,304.maddedeki “devlete karşı tahrik”,305.maddedeki “temel milli yararlara karşı hareket”,318.maddedeki “halkı askerlikten soğutma”dır.

  öte yandan tck.nunda yapılması öngörülen değişiklik teklifine göre ;
  tck'nın ''takdiri indirim nedenleri'' başlıklı 62. maddesinde, ceza indirim oranlarının eski tck'daki gibi ''altıda bir''olarak uygulanması istenirken; ''kasten yaralama''yı düzenleyen 86. maddede yer alan ''2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur'' ibaresinin ''şikayet aranmaksızın verilecek ceza, yarı oranında artırılır'' şeklinde değiştirilmesi, ''insan üzerinde deney'' başlıklı 90. maddede ''çocuklar üzerinde hiçbir surette bilimsel deney yapılamayacağı'' hükmü değiştirilerek, rıza açıklama yeteneğine sahip çocukların rızasının yanı sıra ana ve babasının yazılı onayının alınması şartı getiriliyor.
  tck'nın konut dokunulmazlığının ihlali ile ilgili 116. maddesinde de değişiklik öngören teklif, bu fiilin şikayete bağlı olması hükmünü,ayrıca, 235. maddesinde yer alan ihalelerle ilgili suçları düzenleyen hükümlere ''yapım ihalelerini'' de ekliyor.
  tck'nın imar kirliliği ile ilgili 184. maddesini de değiştirmeyi öngörüyor.

  bir yandan bu değişiklikler yapılırken aihm tarafından en fazla mahkum edildiğimiz maddeler (127,146,159,312) aynen muhafaza edilmiştir.(yeni ceza kanunda sırasıyla 306,309,301,216)
  bu suçlar “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama”,”türklüğü,cumhuriyeti ve devletin kurum ve organlarını aşağılama”,”temel milli yararlara karşı hareket”,”anayasayı ihlal”dir.

  bütün bu anlattıklarımızdan çok kötü ya da mükemmel bir yasa anlamı çıkmasın.ne kadar mükemmel yasa yaparsanız yapın,uygulama ortamı yoksa,tamamlayıcı-düzenleyici mevzuat ve organlar yeterli değilse faydası olmaz.üstelik ceza yasası ,ceza muhakemesi-infaz yasası ile birlikte bir anlam kazanır.
 • 184. maddenin 3. fıkrasında "yapı kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir sınai faaliyetin
  icrasına müsaade eden kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" ifadesi yer almakta ancak akp hukumeti* doneminde kabul edilen kanunların kanunlaşmadan once ve sonraki sureclerinde yasananların* dogal bir sonucu olarak degistirilmesi* icin verilen soru onergeleri de mevcuttur. muhtemelen degisecek
 • kesinlikle kotu olan ceza kanunudur..gerek suç tasnifi ve sucları sınıflandırma olsun gerek turkcesi olsun birçok hatayı barındıran kanundur...ayrıca turkiye'nin en çok oturmus kanunlarından biri olan içtihatla zenginlenmiş eski cezakanunumuzu tepeden aşağı yıkıp yerne gecen kanundur.
 • 765 sayılı türk ceza kanunu ucubesini ortadan kaldıran kanun.
 • taa roma hukukundan bu yana tartışmalı suçluyu mu beraat ettirmeli suçsuzu mu cezalandırılmalı kampanyasında sanıksa yapmıştır delil olmasa da yapmıştır tarafını seçen malum kanun ...
  not:10 kişiden 9 u suçlu biri suçsuz ise 10 birden aklanmalı hikayesi bu tartışmadan gelmekte
 • bugün yayınlanan insan hakları ve ifade özgürlüğü bağlamında bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun ile bazı maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. örnek vermek gerekirse işkence ile ilgili 94. maddesi'ne “(6) bu suçtan dolayı zamanaşımı işlemez.” ifadesi eklenmiştir.

  http://www.resmigazete.gov.tr/…13/04/20130430-1.htm

  http://www.ekanun.net/5237-sayili-kanun/index.html
 • adama seni döverim demenin dövmekten daha fazla cezasının olduğu kanun