şükela:  tümü | bugün
  • 29 nisan 2006'da yürürlüğe giren "nüfus hizmetleri kanunu"dur.
    http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/…zuatkod=1.5.5490

    amac'ı için madde 1'e bağlanıyoruz..
    "bu kanunun amacı; kişinin doğumundan ölümüne kadar kişisel ve medenî durumuna, uyrukluğuna ve bunlarda meydana gelebilecek değişikliklere ait doğal ve hukukî olayların belirlenip saptanması, bu amaçla düzenlenmiş kütüklere yazılması, elektronik ortamda ulusal adres veri tabanının oluşturulması, nüfus kayıtları ile adres bilgilerinin ilişkilendirilmesini sağlamaktır."
  • nüfus kayıtlarında mahkeme kararı olmadan düzeltme yapılmaması dolayısıyla üzen kanundur. teklifim üzerine (bkz: chp) milletvekilleri bu hususun düzeltilmesini önerdiler ancak akp bu parti laikliği kaldırmayı bile önerse gündeme almayacağı gibi bunu da gündeme almadığından tasarı tasarı olarak kaldı.
    edit: imla