şükela:  tümü | bugün
 • 5s tekniği adını tekniğin adımları olan 5 japonca sözcükten alır. bunlar; seiri(ayıkla ve sırala), seiton(yerleştir), seiso(sürekli temizlik), seiketsu(standartlaştırma),shitsuke (güçlendir). bu basamaklardan aslında bir kısmının özellikle seiso (sürekli temizlik), büroda şu an uygulanan bir yöntemdir. diğer basamaklarla beraber daha etkin bir çalışma ortamı elde edilmesi hiç de zor değildir.
 • bunlar ingilizcede total quality maintenance basligi altinda incelenir. herbirini ingilizceye cevirecek olur isek; sirasi ile organization, tidiness, cleanliness, maintenance ve discipline'dir.
 • kalite ve belgelendirme felsefesi/sürecinin temellerinden

  sesio = temizlik
  seiton = düzenleme
  seietsu = standartlaştırma
  seiri = sınıflandırma
  shitsuke = disiplin
 • (bkz: 6 sigma)
 • "verimli bir çalı$ma alanı"na sahip olmak için, düzenlemek, sıralamak, temiz tutmak gibi kavramları içerir..

  sort, straighten, shine, standardize ve sustain $eklinde ingilizceye çevrilmeye çalı$ıldığında, kelimelerin japonca'da yarattığı anlamdan biraz uzakla$ılmı$ olunur.

  1s - seiri - sınıflandır: çalı$ma alanında gereksiz olan nesneleri kaldır. kırık bir kalem, çalı$mayan bir zımba, tamire gidecek bir printer gibi, veya çalı$ır durumda olup da i$e yarayıp yaramadığı $üpheli olan, mevcut i$lerini yapmak için gerek duymadığın $eyleri, bulunduğun alanda bo$ yere yer kaplayan nesneleri topluca bir yere koy. (bkz: red tag)

  2s - seiton - uygun yerle$tirme: kısaca her e$yanın uygun bir yere konması. örneğin bir kağıdı yırttınız çöpe atacaksınız, çöp kutusunu bulmak için kaç saniye harcıyorsunuz veya makasla bir $ey keseceksiniz, çekmeceyi açıp makası bulmak, tekliflerin bulunduğu klasörü fark etmek, kaç saniyesini çalıyor insanın. vs..

  3s - seiso - parlama, temizlik: gereksiz $eyleri attık, gerekenleri de uygun yerlere koyduk. $imdi sıra ortamın temizliğinde. çalı$ma masası, kullanılan aletler temiz mi, hatta temizlikten parlıyor mu. havanın temiz, güzel kokulu olması, ortamın temizliği psikolojik olarak insanı etkileyeceğinden, çalı$ma veriminden,, i$yerini- çalı$ma alanını sahiplenmeye kadar birçok faktörü tetikler.

  4s - seiketsu - standardize etme: çalı$maları bir standart haline getirmek. 5s için yapılan çalı$malarına bütün personelin katılımını sağlamak, geli$tirmek ve i$yeriniz için en uygun uygulamasına ula$maya çalı$mak. bu geli$tirme sırasında personelin tekliflerine açık olmak ve bu sayede hem katılım ruhunu güçlendirmek. geronimo olmamak.

  5s - shitsuke - disiplin: belki de en zor olan adım. ilk 4s boyunca yapılmı$ olanların kalıcı olmasına çalı$mak. aman yaptık bir kere demeden alı$kanlık haline getirmek. 5s'i bir ya$am tarzı haline getirmek, kötü alı$kanlıklardan kurtulup iyilerini elde etmek.
 • işyerindeki tertip-düzen açısından yararlı fakat aşırı ciddiye alınması halinde, araç değil amaç haline getirildiğinde çalışmayı alt-üst eden kurallar bütünü. işyerinin bir iş yapma yeri olduğu ve burada amacın tertip düzen değil iş yapma olduğu gerçeği gözden kaçırıldığında, ki bunu bizzat yaşamaktayım, diğer bir deyişle 5s in araç değil amaç olduğu durumlarda yarar değil zarar getiren bir olgu.
  (bkz: herşey tadında güzel)
 • (bkz: 4s kurali)
 • "gereksizse uzaklaştır" şeklinde kısaca özetlenebilen yöntem. arada bir insanın kendi hayatının bileşenlerine (evine, sevgilisine, arkadaşlarına, hobilerine, vs) de uygulaması gereken geliştirme/iyileştirme aracı.
 • (bkz: ss kurali)
 • (bkz: kaizen)
  (bkz: tqm)