şükela:  tümü | bugün soru sor
 • kur'an'da var olan, sadece 19 mucizesinin olmadığını, bir ikiz kod şekli ile kur'an'ın sarmalandığını gördüğümüz bir matematiksel mucize...

  kur'an'da 7-19 ikiz kod'unun olmadığını düşünenlerin yanıldığı bir gerçektir.

  -kur'an'da ilk sure 7 ayet ve ilk ayet 19 harftir.

  -kur'an'da toplamda 2 adet 7 ayetlik sure vardır. bunlardan birincisi fatiha'dır. ikicisi maun suresidir. bu iki sure arasında 105 sure 7x15 sure vardır.

  -bu iki tane 7 ayetlik surenin her ikisinin de ilk ayetleri 19 harftir. ve bu iki surenin 19 harflik bu iki ayetlerin 1. si olan fatiha suresinin 1. ayetinde 4 nokta, maun suresinde ise 15 nokta ile toplam 19 nokta kullanılarak 7-19 arasındaki bağlantıya işarettir. ve 7 ayetlik maun suresinden sonra kur'an'ın sonuna kadar 7 sure vardır.

  -kur'an'da numarasız besmele sayısı 112 yani 7x16 dır.

  -kur'an'da toplam besmele sayısı 114 yani 19x6 dır.

  -kur'an'da 19. surenin 98 ayeti vardır. 98 sayısı 7 kalansız iki kez bölünerek 7-19 ikiz kodunun varlığına en büyük delillerden birini oluşturur.

  -kur'an'da 30 adet doğal sayı 8 adet rasyonel sayı ile birlikte 38 tane farklı sayı kullanılmıştır. bunlardan ilk kullanılanı 7, son kullanılanı ise 19 dur.

  -ilk kullanılan 7 sayısı "yedi gök" tabiri içinde kullanılmıştır. kur'an'da yedi gök ifadesi tam 7 kez geçer.
  -kur'an'ın en son 19 ayetlik suresi olan alak suresi sondan 19. suredir ve en son 7 ayetlik suresi (ki toplamda zaten 2 tane var) dahil olmak üzere, bu ikisi arasında kalan surelerin de ayet sayılarını dahil ederek elde ettiğimiz toplam ayet sayısı 98 dir. bu sayı aynı zamanda, 19. suredeki ayet sayısıdır. 98 sayısı 7 ye iki kez kalansız bölünür ve ayrıca 98 sayısının rakamlar toplamı 9+8=17 dir. 17 sayısı 19 dan bir önceki asal sayı olmakla birlikte, 7. asal sayı olma özelliği de vardır.

  -kur'an'ın içerisinde 19 ve katları olan sure numaralarının toplamı (toplamda 114 sure var)
  19+38+57+76+95+114 = 399 sayısı 7'nin tam katıdır.

  -ayrıca kur'an'ın ilk suresi olan fatiha suresini ilk ayeti 19 harf iken, son suresi 14 harftir (2x7) ve 14 sayısının 19 ile 2 tane bağı vardır.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14'e kadar yazdığımız bu sayılar toplamda 19 rakam barındırır. ve buradaki sayıların toplamı 7x15=105 tir. bu işlemdeki rakamlar toplamı da 19 dur. 7+1+5+1+0+5 = 19

  -dahası, kur'an'ın son suresinin 1. ayeti 14 harftir. 1-14 yan yana yazılınca 114. sure olduğunu da işaret eder.

  - 15. sure kur'an'da 7'nin varlığından bahseden suredir. ve 99 ayettir.
  87. ayet "andolsun sana ikilden 7 yi ve şu büyük kur'an'ı verdik" diyor.
  aynı surenin 9. ayet "zikri biz indirdik ve onu koruyacak olan da biziz" denerek korunacağını bildirir ki burada "biz" ifadesi 5 kez tekrarlanır. kur'an da "biz" ifadesinin en çok geçtiği ayettir. 1. ayet ile 9. ayet arasında 7 ayet, 9. ayet ile 87. ayet arasında 77 ayet vardır. sayıma dahil edilmeyen ayetler 1 ve 9. ayetlerdir yani 19'u oluşturan rakamlardır. besmele dahil geriye kadar ayet sayısı 14 yani 2x7 dir.
  15. sureye kadar 14 sure vardır. 99 ayete sahip bu sureden sonra 99 sure vardır. 15+99=114 yani kur'anın sure sayısı yani 6x19 dur.

  -ha-mim ile başlayan surelerin sayısı 7 dir (ki bu sureler ardışıktır)..
  bu sureler sırası ile 40 41 42 43 44 45 46 dır.... bu numaraların toplamı 7nin katı olacaktır haliyle, çünkü 7 adet her ardışık sayının toplamı 7 nin katı olur. ama bunların rakamlarının toplamları nedir?
  4+0+4+1+4+2+4+3+4+4+4+5+4+6 = 49 vay canına. 7x7
  ve daha nicesi... bunların olmadığını görmek için gerçekten kör olmak gerekir
 • 1-2 örnek daha verecek olursak;

  kur'an'ın 7 ayete sahip 2 tane suresi olduğunu söylemiştim. bir tanesi fatiha suresi, diğeri ise maun suresi. 1. sure ile 107. sure ve bu ikisi arasında 105 sure yani 7x15 sure olduğunu da söylemiştim.

  7'nin geçtiği sure olan 15. sure 99 ayetti ve bu ikisi (15+99) toplamı 114 yani 6x19 oluyordu. diğer bir ilginçliği ise kur'an'ın sure sayısına eşit olmasıydı. işte bir başka ilginçlik daha..

  iki tane 7 ayete sahip sureden biri kur'an'ın birinci suresi iken, diğeri 107. suresidir.... 107+7 =114 tür. tıpkı 15+99 =114 olduğu gibi. bbu iki surenin ortak noktası, ayet sayılarının kendisinden sonra kalan sure sayısını gösterme özelliği olduğunu da hatırlalım... işte bu iki surenin arasında ise 91 sure, yani 7x13 sure vardır. 15. sureden önce 14 sure 7x2 ve sure vardır...

  107. sure ve sonrası ile ilgili muhteşem bir tablo ile karşılaşıyoruz. sure ve ayet sayılarını ve +1 numarasız besmeleleri bir tablo şeklinde yazacak olursak;

  107 = 7 + 1 ayet
  108 = 3 + 1 ayet
  109 = 6 + 1 ayet
  110 = 3 + 1 ayet
  111 = 5 + 1 ayet
  112 = 4 + 1 ayet
  113 = 5 + 1 ayet
  114 = 6 + 1 ayet

  yukarıdaki tabloda sure numaralarının bütün rakamlar toplamı;

  1+0+7+1+0+8+1+0+9+1+1+0+1+1+1+1+1+2+1+1+3+1+1+4 =47 olurken, besmeleleri dahil etmeden numaralı ayetlerin rakamlar toplamı

  7+3+6+3+5+4+5+6 = 47 dir... bu simetrik tabloda besmeleler dahil bütün sayıların toplamı ise kur'an'da şimdiye kadar en inanılmaz sayıyı veriyor.

  107+108+109+110+111+112+113+114+7+1+3+1+6+1+3+1+5+1+4+1+5+1+6+1 = 931 dir... bu sayı 7-19 ikiz kodunun en mükemmel sayılarından biri, belki de en mükemmelidir... çünkü,

  931 / 7 = 133; 133 / 7 = 19; 19 / 19 =1 dir.... yani iki defa 7 ye bir defa 19'a bölünüyor.
 • yani şimdi bunun mucize olup olmadığını sorgulamıyorum ama arkadaş koca kitapda numaraloji çıkarmak istiyorsan her türlü çıkartırsın.
  3-5 hafta uğraşsam sana suç ve cezanın mucize eseri oluştuğunu kelimelerin arasındaki bağları ne biliyim daha bir sürü şeyi çıkartırım.
  aynı şey ne biliyim piramitler için de geçerli bence koca piramit illa bi yeriyle bi yerini bölünce 3.14 çıkar elbet
 • devlet bahçeli matematiği ile karıştıranların devlet bahçeli matematiği kadar matematiği olmadığı gerçeği

  gerçekten insanların göz dışında okuma, beyin dışında anlama organlarını gördükçe hayret ediyorum
 • bunu gorunce ergi deniz hocam aklima geldi.
  bir kitap ismi uydurup yukaridaki arkadasa "bak bu kitapta da 7-19 ikiz kodu mucizesi var" deyip yem atasim var.

  duzeltme: yazim
 • yine devlet bahçeli mantığı ayrı bir mucize çıkarıyor...

  kur'an 114 sureye sahipti ve bunun ortası 57. sure oluyor..

  1'den 57'e kadar olan ardışık sayıların toplamı 1653 ediyor. bu surenin ayet sayısı ise 29.. 57x29 = 1653 kur'an'ın tam ortasında.. dahası bu sure besmele dahil edildiğinde 30 ayettir... şimdi bakalım;

  5+7+3+0 = 15 oluyorken, 57+30 = 87 oluyor... 15. sure 87. ayet ne diyor?

  "andolsun biz sana ikililerden 7 yi ve şu büyük kur'an'ı verdik"

  ha unutmadan, 57 sayısı aynı zamanda 19 ile iligili sure olan 74. surenin besmele dahil ayet sayısını temsil ederken, 30 ise; aynı surenin "üzerinde 19 vardır" sözünün geçtiği ayetin numarasına tekabül ediyor... allah allah, ne tesadüftür bu, bu nasıl bir şanstır ki, bu sure ve ayet numaraları 7 ve 19'u bu kadar net bir şekilde işaret ederken, çarpımları ise ardışık sayılarını verecek şekilde denk gelmiş...

  bayılıyorum bahçeli matematiğine.. ne matematikmiş arkadaş...
 • beni ikna etmeyi başaran kod sistemi.