şükela:  tümü | bugün
 • zamanında suudi arabistan diyanet işleri ve medine islam üniversitesi'nde başkanlık yapan suudi bir şeyh. sözde din adamı.

  dünyanın dönmediğine dair 1970'lerde bir kitap yazıp, dünyanın döndüğüne inanan insanın mürted olduğunu dile getirmiştir. kitabından bir bölüm;

  ...eğer ileri sürdükleri gibi dünya dönüyor olsaydı, ülkeler, dağlar, ağaçlar, nehirler, denizler bir kararda kalmazdı. insanlar batıdaki ülkeleri doğuda, doğudaki ülkeleri batıda görecek, kıblenin yeri sürekli değişecek ve böylece kıblenin bir kararı kalmayacaktı. velhasıl, gördüğünüz gibi bu iddia, daha bir çok yönden yanlıştır. fakat sözü uzatmak istemiyorum...

  (bkz: seni çılgın hadi oradan)
 • klasik bi vahhabi. bence de sözü uzatmaya gerek yok. amma velakin, abdülaziz bayındır ve süleymaniye vakfı buna çok mu uzak? ya da sözde-bilimsel çerçeveden paleontolojinin doğal seçilimi ve evrimcileri yanlışladığını söyleyen fethullah gülen? bediüzzaman'dan kozmoloji patlatan sızıntı çevresi? paralel evrenler görüşünün metafizik olduğunda ısrar eden taslayan adam?
 • hakkında saadettin merdin'in şunları yazdığı kişi:

  "islam âleminin bilimsellik düzeyi! abdulaziz bin bâ'z. (medine-i münevvere, islâmî ilimler üniversitesi rektörü) dünyanın dönmediğini , durgun olduğunu bakın nasıl savunuyor;
  --- dünyanın, güneş etrafında; güneş’in de kendi ekseni etrafında döndüğü iddiası gerek naklî (ayet ve hadis), gerekse hissî (empirik) delillere aykırıdır! bunun kabulü peygamberleri yalanlamaya, onların verdiği haberlere güvenmemeye yol açar.
  --- nakli ve hissi deliller göstermektedir ki güneş kendi feleğinde hareket etmektedir. ancak; güneşin kendi etrafında döndüğü yolundaki söz batıldır! bunun batıl olduğunu kanıtlayan şeylerden biri de allah'ın, güneş için bir doğuş ve bir batış yeri olduğuna ilişkin sözüdür.
  --- dünyanın günlük ve yıllık olmak üzere sözde iki çeşit tur attığı sözü de batıl (asılsız) dır. keza dünyanın sakin ve dönmediğine, bilakis allah’ın tanzim buyurduğu üzere kulların faydalanması için dünya etrafında dönmekte bulunan güneştir. aynı şekilde yeryüzünün durgun /sakin olduğu hususunda ehl-i sünnet vel-cemaatin icması vardır. dünyanın döndüğünü ileri sürenlerin kafir olduklarına dair görüşler vardır. bunu bağdadî; "el fark beynel firak" adlı eserinde belirtmiştir.
  --- dünya dönmez, sakindir. nitekim; yer ırgalanmasın, sallanmasın diye onun üzerinde dağların yaratılmış olduğunu allah haber vermiştir. dönerse sallanır! smile ifade simgesi
  --- astronomların dünyanın döndüğü konusundaki görüş birliğinin de hiç bir geçerliliği yoktur. onların görüş birliğini var saysak bile tezleri, onlardan önce yaşamış olan islam alimlerinin ve astronomi alimlerinin hüccetleriyle geçersiz kılınmıştır. keza onların görüş birliği bir hüccet olamaz!. zira; aralarında kafir de vardır, müslüman da! güvenilir de vardır, güvenilmez de! esasen muteber icmâ, içtihatta bulunma yetki ve niteliklerine sahip bulunan, dindarlık ve istikametle tanınan islâm alimlerinin görüş birliğidir.
  --- yine, gök cisimleri ve onların olağanüstü büyüklükleri, boyutları ve başka şeyler hakkında astronomi alimlerinin sözlerini; ayrıca yeryüzü hakkında ileri sürdüklerine inanmak birçok (îmânî) tehlikelere sebep olabilir.
  --------------------------------------------
  not; ferit aydın'ın çevirisinin son kısmını özetleyerek aldım!
  not; görüldüğü üzere abdülaziz b. ba'z bu konuda yalnız değil! kuran'ı hala bir kozmoloji, astronomi kitabı olarak gören bir kesim var! lafızcı, literal okuyucu! bilimden uzak, anokronik tipler! cehaletlerini kuran'a atıf yaparak kapatmaya çalışan tipler!"

  kaynak: https://www.facebook.com/…din/posts/400270963468389
 • kur'an'ın zahiri ve batını

  ırak'ın büyük şii alimlerinden merhum seyyid muhsin el-hekim, arabistan'a olan ziyaretlerin birisinde vahhabilerin şeyhi bin baz ile görüşür.
  seyyid hekim'in ziyaretine gelen şeyh;"siz şiiler neden kuran'ın zahirine göre konuşmuyorsunuz "diye sorar.
  hekim; ortamın bunun için konuşulacak zamanı ve yeri olmadığını söylese de şeyh, ısrarla sorusunun cevabını ister.
  hekim; "eğer biz kur'an'ın zahirine göre konuşacak olursak kur'an'a göre siz cehennem ehli olursunuz." der.
  şeyh "neden?" diye sorar.
  el-hekim; "çünkü kur'an'da isra suresi'nin 72. ayetinde buyruluyor ki; 'her kim dünyada körse ahirette de kör olarak haşredilir.' siz ki iki gözden mahrumsunuz, bu ayeti zahiren kabul etsek sizi tarif ettiğini görürüz." der.

  (bkz: rafizi/#23881496)
 • `gezegenlere gitmenin mümkün ve dünyanın sabit güneşin ise hareket ettiğine dair ilmi ve nakli deliller` kitabını yazan adam. aha şu :http://i.alalam.ir/…_635581300032047679_25f_4x3.jpg
  dünya'nın yuvarlak oluşuna ve dönüşüne inananların kafir ve mürted olduğuna fetva veren arabistan'ın diyanet işleri eski başkanı. dünyayı yuvarlak ve hareketli bilenlerin tövbe etmemesi halinde mürted kabul edilerek öldürülmesinin vacip olduğuna, kanlarının ve mallarının helal olduğuna fetva veriyor.
  şöyle diyor hortlayasıca:
  eğer ileri sürdükleri gibi dünya dönüyor olsaydı, ülkeler, dağlar,ağaçlar , denizler bir kararda kalmazdı. insanlar batıdaki ülkeleri doğuda, doğudaki ülkeleri batıda görecek. kıblenin yeri sürekli değişecek ve kıblenin bir kararı kalmayacak." fakat sözü uzatmak istemiyor ölüyor.
  geride bıraktığı ulema tayfası bayrağı devralıyor.

  hayat zor, zor olmasına da böyleleri yüzünden müslümanlara daha zor!