şükela:  tümü | bugün soru sor
 • ilk müslümanlardan, muhaddis, fakîh ve müfessir bir sahâbîdir.

  1500 sene öncesinden bugünleri görerek;
  'siz arzularınızın ilme uyduğu bir zamanda yaşıyorsunuz. oysa bir zaman gelecek ki, ilim arzularınıza tabi olacaktır' diye söylemiştir.
 • " ömrümde sadece on gün kalsa yine de evlenmek isterim. tâ ki allah'ın huzuruna bekâr gitmiş olmayayım..." diyen mübârek zat.
 • efendimiz bir defasinda kendisinden kurani kerim okumasini istiyor ve o da nisa suresini okuyor.
 • peygamberimiz, abdullah bin mesud'un dilinden kur'an dinlemeyi çok severmiş.
 • hz. osman mushafına aykırı olan kendi kıratının sıhhatine yönelik
  sansür ve propagandaya karşı şu sert ifadeyi kullanan sahabe:
  "bir takım yetkisiz adamlar, kendi kendilerine kur'an'da tasarrufa kalkıştılar."

  yine onun, mushafı toplama görevi verilen zeyd bin sabit hakkında
  şöyle dediği rivayet edilir:
  "o (zeyd) henüz çocuklarla oynayan bir sabi iken,
  ibn mesud resülün ağ-zından 70 küsur sure ezberlemişti."

  diğer bir rivayette:
  "zeyd bin sabit kafir bir babanın sulbündeyken, ben müslümandım.
  o halde, nasıl olur da ibn mesud'un doğrudan doğruya asli kaynaktan aldığı kıraat zeyd bin sabit'in kıratının arkasına atılır"
  (sahihu't-tirmizi, ıl, 157)

  kaynak
 • sahih kabul edilen buhari'nin hadis kitabına göre
  "felak ve nas surelerinin kuran'dan olmadığını" söyleyen sahabe.

  kaynak

  yine buhari'de şu var:
  amr b. as'ın oğlu abdullah'ın meclisine devam eden mesruk der ki: abdullah b. amr'a gider, konuşurduk. bir gün abdullah ibn mes'ud'dan söz açıldı. abdullah dedi ki: 'öyle bir adamdan bahsediyorsunuz ki, onu çok seviyorum, seveceğim de. çünkü resûlullah onun hakkında şöyle buyurmuştu:
  "kur'an'ı dört kişiden öğreniniz: ibn mesud'dan, muaz b. cebel, übey b. kaab ve ebu huzeyfe'nin mevlâ'sı sâlim'den." rasûlullah bu açıklamasına ibn mesud ile başlamıştı . " (buhârî, fezâilü'l kur'ân, 8)
 • çöl ortasında, sürgünde, çok uzaklarda, sadece eşi ve çocuğuyla yaşarken vefat eden; kefeni dahi olmayan gıfarlı ebu zerr'i kefenleyip defneden allah dostu. allah ondan razı olsun.
 • halife osman'ın anne bir baba ayrı kardeşi olan velid b. ukbe kufe valiliğine atandığı zaman orada hazineden sorumlu olarak görev yapan sahabe.

  velid bir gün hazineden borç para alıp geri ödemeyince ibn mesud hazine sorumlusu sıfatıyla bu parayı geri istiyor. velid parayı vermeyeceğini söyleyince ibn mesud görevi bırakıyor.

  daha sonra da camide vaaz veriyor. "ey kufeliler, paranızı velid aldı, geri ödemiyor" gibi şeyler.

  daha sonra bu arkadaş başkente dönünce orada da boş durmayıp sağda solda bundan bahsediyor. halife osman bunu adamlarına dövdürüyor.

  ama olayın kökeni aslında sırf osman'ın kardeşi için bunları söylemesi değil. olayın kökeninde kuran toplama komisyonuna yahudi kökenli ve peygamber ile hicret döneminde tanıştığında daha 15 yaşında olan zeyd bin sabitin atanması ve taa islamın ilk zamanlarından beri peygamberin yanında olan ve tüm ayetleri öğrenen ibn mesut'un bu komisyonda olmaması.

  mesela, felak ve nas surelerinin sure olmadığını aslında birer dua olduğunu söylüyor ibn mesut.

  halife osman'ın asıl sıkıntısı bu. bu yüzden ibn mesut'u dövdürüyor. hatta öldürtecekken ali araya girip bunu engelliyor.

  halife osman bunu önce sürdürmek istiyor ama yanındaki yancıları, "lan bu şimdi gider senin sürdürdüğün yeri de birbirine katar en iyisi burada kalsın" diye osman'a akıl verince osman bunun sahabelik maaşını kestirip başkentte gözünün önünde kalmasını sağlıyor.

  daha sonra ibn mesud ölüm döşeğindeyken osman'ın kendisinden helallik istediği söyleniyor. ama ibn mesud helallik vermiyor. cezanı çekeceksin diyor ve zaten halife osman kısa bir süre sonra müslümanlar tarafından öldürülüyor. cenazesi de taşlanıyor, 3 gün sokakta bekledikten sonra yahudi mezarlığına gömülüyor."

  kaynak 1: arif tekin- bilinmeyen yönleriyle kur'an (kur'an kökeni -2)
  kaynak 2: arif tekin - bilinmeyen yönleriyle hz.muhammed'in ölümü

  not: olaylarla ilgili hadisler kaynak olarak gösterdiğim kitaplarda dipnot olarak verilmiş.
  not2: bilinmeyen yönleriyle hz. muhammed'in ölümü adlı kitabın e-pub versiyonu internette var. ben e-kitap servisi meritokrasi ile indirmiştim oradan okudum.
 • << huzeyfe (ra) anlattı: peygamberimiz (sav) ile oturuyorduk. buyurdular ki: "sizin aranızda ne kadar kalacağımı bilmiyorum. benden sonra şu iki zata uyunuz" ve hz. ebubekir ile hz. ömer'e işaret buyurdular. sonra: "ammar'ın tuttuğu hidayet yolunu tutun, ibn mesud'un size söylediği her şeyi tasdik edip doğru bilin" buyurdular.

  abdurrahman ibn zeyd (ra) diyor ki: biz huzeyfe hazretlerine "huşu ve tevazu bakımından, sekinet ve vakar cihetinden, şekil ve şemailce peygamberimize en çok benzeyen zat kimdir, ondan istifade edelim" diye sorduk. "ben bu hususların tamamında peygamberimize abdullah ibn mesud'dan daha fazla benzeyen bir kimse bilmiyorum" dedi. (necmüddin gazzi) >>

  (bkz: huzeyfe/@money money money)