şükela:  tümü | bugün soru sor
 • açıldı cennetin bâb-ı nesîmi pürsafâ geldi
  gülistân-ı cihâna revnak-u hüsn-ü bahâ geldi
  derûn-î mekke’den nûr-i nübüvvet parlayıp çıktı
  avâlim nûra gark oldu rasûl-î kibriya geldi
  beşîr-i ehl-i imânın nezîr-i ehl-i tuğyanın
  habîb-i hak-tealâ’nın muhammed mustafâ geldi

  kâni karaca 'dan dinlemelere doyum olmayan nihâvend kaside.
 • mercan dede'nin 2002 tarihli nar-ı ney adlı club tarzı mistisizmle dolu albümünde de yorumlanan bu kasidenin uzun versiyonu da şu şekilde:

  açıldı cennetin bâb-ı nesîmi pürsafâ geldi
  gülistân-ı cihâna revnak-u hüsn-ü bahâ geldi
  derûn-î mekke’den nûr-i nübüvvet parlayıp çıktı
  avâlim nûra gark oldu rasûl-î kibriya geldi

  beşîr-i ehl-i imânın nezîr-i ehl-i tuğyanın
  habîb-i hak-tealâ’nın muhammed mustafâ geldi
  anılsa her ne dem, ism-i şerîfi feyz-i hazırdır
  bu gece bu meclise rûh-i resul-i rehnûmâ geldi

  vücuduyla şereflendi zemin-ü yesrib-ü batha
  kudûmiyle bu zulmet-hâneye nûr-i ziyâ geldi
  sanemler devrilip düştü, sarayı çöktü kisrânın
  mecûsun âteşi söndü ki bürhan-ı hüdâ geldi

  tarîk-i hakkı göstermek için hem inse hem cinne
  elinde hazret-i kur’an imamü’l enbiya geldi
  tilavet eyleyince hazreti kur’an’ın âyâtın
  sudûr-i ehl-i iman’a ferah geldi, şifa geldi
  eyâ şah-ı rüsûl senden şefaat bekliyor
  lutfet! rızâ namında âvâre, kapına bir gedâ geldi?