şükela:  tümü | bugün
  • acınacak durumda olan.
  • inançları ve fikirleri için herşeyi yapabilecek durumda olan...çaresiz.
  • [freud'un bilinçdışının "arzulamanın dışında bir şey yapamayacağı" fikri, schopenhauer'in kör ve amaçsız iradesi, kibirden kendini mükemmel sayan ve sınırlılığının körlüğüyle acınası kusurlu bir şey yaratan demiurgos -temelde dünyaya ve ruha ilişkin olumsuz bir altyapının bütün bu kötümser kuşkuları tehditkar bir şekilde yaklaşmıştı. ve gerçekten de bütün fantazmagoriyi sonsuza dek kesecek bir balta darbesiyle pekiştirilen iyi niyetli bir "yapmalısın"ın dışında buna karşı çıkacak hiçbir şey olmayabilirdi.] carl gustav jung - aspects of the masculine

    "kroket havada değil, yerde oynanır. "ruhsal" sezgilerin desteğiyle yeryüzünden yukarıya çıkmamalı ve sezgileri güçlü insanların genellikle yaptığı gibi acı gerçeklikten kaçmamalıyız. sezgilerimizin seviyesine asla ulaşamayız ve dolayısıyla kendimizi onlarla özdeşleştiremeyiz. sadece tanrılar gökkuşağının üstünden geçebilir; ölümlüler yeryüzünde kalmalı ve onun yasalarına tabi olmalıdır. sezgilerin açığa çıkardığı ihtimaller ışığında insanın yeryüzüne ait olması, pek tabii acınası bir eksikliktir; ama bu eksiklik onun doğal varoluşunun, gerçekliğinin parçasıdır." carl gustav jung - rüyalar