şükela:  tümü | bugün soru sor
 • harun yahya kitaplarından biri. içinde günümüz insanlarının normlarından ve bu normların içerdiği çelişkilerden bahseder. adam olmak deyimini irdeler.
 • kişi adamlık dininde, nefret ettiği halde seviyor görünmeyi, sevdiği halde ilgisiz görünmeyi, umursamadığı halde saygı göstermeyi, üzülmediği halde üzülmüş gibi, sevinmediği halde sevinmiş gibi davranmayı, içinden gelmediği halde gülüp kahkaha atmayı ya da ağlamayı, hiç etkilenmediği halde çok şaşırmış görünmeyi öğrenir. şartların gerektirdiğine göre de bu öğrendiklerini uygular.
  karşısındakiler de aynı yapıya sahip oldukları için yapmacıklık ve samimiyetsizliği yadırgamaz, doğal karşılarlar. sıra kendilerine geldiğinde de aynı sahte ve suni karakter yapısını sergilemekten kaçınmazlar. samimiyetsiz konuşma çeşitlerinden bazı örnekleri şöyle sıralayabiliriz:
  olayları anlatırken daha fazla ilgi çekebilmek için abartılı bir üslup kullanmak. basit bir şeyi önemliymiş, önemli bir şeyi de basitmiş gibi anlatmak. konuşurken, türkçe karşılıkları olsa bile, yabancı kelimeler kullanarak yabancı dil bildiğini belli etmek...
  bilmediği bir konu anlatılırken belli etmeyip biliyormuş gibi davranmak, o konu hakkında duyduğu bir şeyi ekleyip sanki bütün konuya hakimmiş havası vermek. anlatılanlardan etkilenmediği halde yapmacık abartılı tepkiler vermek ve hissetmediği halde hayret, beğeni, kınama, üzülme, onaylama, destekleme sözleri sarf etmek. örneğin aslında şaşırmadığı halde, "pes doğrusu", "ay inanmıyorum", "şok olduk"... gibi ifadeler sarf etmek.
  bunların çoğu samimi olarak hissedildiği için söylenmez. aslında karşı taraf da bu lafların yapmacıklığından haberdardır. ancak önemli olan bu kalıpların yerli yerinde ustaca kullanılmasıdır. gerisine aldırış edilmez. samimiyetsizlik ve ikiyüzlülük adamlık dininde öyle doğal bir hal almıştır, öyle benimsenmiştir ki, kazara bir derece açık sözlü, içi dışı bir, samimi görünen birisine rastlansa onun bu özelliğinden olağandışı bir olaymış gibi bahsedilir. adamlık dininin yaşandığı çevrelerde insan samimiyetsizliğinde başarılı olduğu ölçüde toplum içinde başarılı olur. toplumda insanların hayranlık duyacağı mevkilere ulaşmış pek çok insana dikkat edildiğinde, bu kuralları uygulamada son derece usta oldukları görülecektir. erkeklerde iş hayatında, mesleki kariyerde bir yükselme aracı olan samimiyetsiz konuşmalar kadınlarda eş, dost, arkadaşlar arasında bir övünme vesilesi olarak kullanılır. kocanın makam-mevkisi, zenginliği, çocuklarının okul durumları, tatilde gidilen yerler, sosyal ilişkiler ve faaliyetler bire bin katılarak anlatılır. yapmacık konuşma çeşitlerine örnek olarak aşağıdakileri de sayabiliriz:
  karşı tarafın esprilerine, ayıp olmasın diye veya ondan çekindiği ya da ona yaranmak için zoraki gülmek, içinden gelmediği halde yapmacık kahkahalar atmak. sinirlenince abartılı kibar bir üsluba geçip sinirlendiğini ses tonuyla belli etmek de adamlık dininde sıkça rastlanan tavır bozuklukları arasındadır.

  -alıntıdır-
 • adamlik dininde "kadinlik" psikolojisi

  ...

  kadınlar, adamlık dini toplumu tarafından üretilen güçlü bir telkinin sonucu olarak oldukça zayıf bir karakter ve beceriksiz bir tavır kazanmışlardır. cesaret, akıl, kararlılık, çeviklik, zeka, beceri, sıkıntı ve zorluklara karşı dayanıklılık gibi vasıflar adamlık dininin kadına tahsis ettiği rolde yeri olmayan, olsa bile her zaman silik ve eksik kalan özelliklerdendir. bütün bu özelliklerin erkekte bulunması gerektiğine dair hem erkeklerde hem de kadınlarda ön yargılı bir kabullenme vardır. kıskançlık, kapris, şikayet, acizlik, duygusallık gibi unsurlar ise hep kadınlığın göstergeleri olarak tanımlanmıştır.

  ...

  adamlık dininin kadınlar için belirlediği özelliklerin başında "düşünmemek" gelir. bu nedenle bu batıl inancı benimsemişbir kadın genellikle zihnini hiçbir konuda çalıştırma gereği duymaz. başkalarının düşüncelerinden istifade ederek yaşar. hiçbir konuya çözüm getirmez, önüne sunulan çözümleri uygular. örneğin eğer ailesi ekonomik olarak zor duruma düşmüşse çözümü kocasına bırakır. kendisi ise hangi işin kendilerine daha faydalı olacağı, geçimlerini sağlayabilmek için nasıl bir yol izlemeleri gerektiği gibi konularda hiçbir alternatif getirmez. sadece eşini eve para getirmemekle suçlayarak, kendisini bu konunun tamamen dışında görür.

  adamlık dinindeki kadın karakterinin bir diğer özelliği de "gelişmeye ve ilerlemeye kapalı olması"dır. bu nedenle birçok kadın kültür, görgü, yetenek, tecrübe birikimini artırmak için çaba sarf etmeye gerek duymaz. dolayısıyla da genellikle bilimsel gelişmeleri, teknolojiyi, ekonomiyi, siyaseti takip etmez. tek ilgili alanı fiziksel görünümü veya sadece kendi mesleği ile ilgili konulardan ibaret kalır.

  hatta adamlık dininde inanç bile kadına hazır olarak sunulur. evleneceği kişinin inancı ne yöndeyse kendisini ona göre şekillendirir. eğer evleneceği kişi dindar biriyse dinle ilgilenmeye başlar, eğer evleneceği kişi iman etmiyorsa veya allah'ın emirleri konusunda gevşek davranıyorsa, kadın da vicdanen allah'ın varlığını bilse bile eşi gibi yaşamaya başlar. evleneceği kişinin mantık örgüsünü, hayata bakışaçısını, zevklerini, dünya görüşünü, değer yargılarını hazır model olarak tümüyle benimser ve buna göre yaşamına devam eder. bu nedenle adamlık dinini yaşayan çoğu kadının kendisine ait bir "doğru-yanlış" anlayışı olmaz. ya eşinininkileri, ya erkek arkadaşlarını ya da anne babasının değer yargılarını benimseyerek kendisine bir yol belirler.

  bu şeytani dini yaşayan kadınların hayatlarını sürdürebilmeleri için mutlaka desteğe ve korunmaya ihtiyaçları vardır. nitekim çoğunlukla çevrelerindeki zayıf, çaresiz kalmışinsanları koruyan, onların hakkını savunan ve onlar adına mücadele eden bir kişilik göstermezler. kimseyi korumaz ama kendisi korunur, kimseyle ilgilenmez ancak onunla ilgilenilir, kimse adına mücadele etmez ancak onun rahatı adına mücadele edenler olur.

  korkaklık da bu batıl dinin kadın karakterinin bir parçasıdır. birçok kadın aslında hiç korkmadığı durumlarda bile sırf korku dolu bir tepki vermesi gerektiğine inandığı için çığlık atar, abartılı hareketlerle yüzünü kapar veya heyecanlanmışgibi görünür. örneğin korku filmine giden bir kadın, filmden hiç etkilenmediği halde çok korkmuşgibi yapabilir. gerçekte korkulacak bir yönü olmayan, bir çocuğun bile cesaretle karşılayabileceği olaylar karşısında çığlıklar atabilir, ani ve sivri tepkiler verebilir. çünkü cahiliye toplumunda korkunun kadına yakıştığı veya kadın olmanın bir gereği olduğu inancı vardır. halbuki allah'tan başka korkulacak hiçbir varlık ya da olay yoktur. bu gerçeğin farkına varmak ve (fiziksel reflekslerin dışında) kalben uygulamak tüm insanların üzerinde bir sorumluluktur.

  ...
  adamlık dininin kadına bakışaçısı son derece küçük düşürücüdür. çünkü adamlık dininde kadın küçüklükten itibaren "iyi yemek yapmayı öğrenmezsen, dağınık olursan okumazsan kimseyle evlenemezsin, görünümüne dikkat edeceksin ki evde kalmayasın" gibi telkinlerle büyütülür. aileler kızlarını özel okullara gönderirken, görgü öğretirken, kitap okumasını, bir müzik aleti çalmasını veya sanatla ilgilenmesini tavsiye ederken tek düşündükleri, iyi bir evlilik yapmasıdır. bu nedenle küçüklükten itibaren kendisini bu gözle görmeye alışmışbir genç kız büyüdüğünde de mutlaka tüm özelliklerinin maddi olarak karşılanmasını ister. bu nedenle para her zaman bu tip kadınlar için birinci dereceden önemli olur. sahip oldukları özellikleri maddi olarak karşılayamayacak birisiyle asla birlikte olmak istemezler. böyle bir birliktelikte kendi tabirleriyle "harcandıklarını" düşünürler. bu nedenle eğer adamlık dinini yaşayan bir kadının eşi yeterli maaşalamıyorsa bu mutlaka bir kavga konusu olur. kendisine iyi bakamadığı, istese başka biriyle de birlikte olabilecekken onunla evlendiği, böyle biriyle evlenerek göz göre göre hayatını mahvettiği gibi sözlerle değerinin iyi verilemediğini ifade eder. bu nedenle adamlık dini evliliklerinde "para" konusu mutlaka bir problemdir.
  ...

  -alıntıdır-
 • toplumun her kesimini cok iyi tahlil etmis harika bir harun yahya kitabi. toplum farkina varamadan gizli bir din icat etmis. tamamen kuran disi olan bu dinin de en onemli hedefi adam olmaktir.
 • (bkz: arda turan)