şükela:  tümü | bugün
 • türk ceza kanunu'nun 52. maddesi 1. fıkrası gereğince hakim öyle kafasına göre oturtamaz.

  ne diyor kanun;

  (1) adli para cezası, beş günden az ve kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde 'yediyüzotuz günden fazla olmamak üzere' belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılması suretiyle hesaplanan meblağın hükümlü tarafından devlet hazinesine ödenmesinden ibarettir.

  meali: ceza aldığın suçun ilişkili olduğu kanun maddesinde daha yüksek bir adli para cezası öngörülmemişse hakim yediyüzotuz günden fazla ceza veremez.
 • 5237 sayılı türk ceza kanunu nun 52 nci maddesinde tanımlanmaktadır.

  (1) adli para cezası, beş günden az ve kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde yediyüzotuz günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılması suretiyle hesaplanan meblağın hükümlü tarafından devlet hazinesine ödenmesinden ibarettir.

  (2) en az yirmi ve en fazla yüz türk lirası olan bir gün karşılığı adlî para cezasının miktarı, kişinin ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak takdir edilir.

  (3) kararda, adli para cezasının belirlenmesinde esas alınan tam gün sayısı ile bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ayrı ayrı gösterilir.

  (4) hakim, ekonomik ve şahsî hâllerini göz önünde bulundurarak, kişiye adli para cezasını ödemesi için hükmün kesinleşme tarihinden itibaren bir yıldan fazla olmamak üzere mehil verebileceği gibi, bu cezanın belirli taksitler halinde ödenmesine de karar verebilir. taksit süresi iki yılı geçemez ve taksit miktarı dörtten az olamaz. kararda, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi hâlinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceği belirtilir.
 • günlük 20,-tl - 100,-tl arasındadır.
  hakim kafasına göre, oturtturabilir.
  5 günlük ceza verir, 20,-tl'den 100,-tl ödersin.
  20.000 gün ceza verir, 100,-tl'den 2.000.000,-tl ödersin.
 • adli para cezası, 5 günden az ve kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde 730 günden fazla olmamak üzere gün olarak verilir. daha sonra kişinin ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak 20-100 tl arasında bir bedel hakim tarafından belirlenir, yukarıda belirtilen gün sayısı ile çarpılır ve ceza miktarı hesaplanır.