şükela:  tümü | bugün
  • mitolojide argos kralı eurystheusun kızıdır. bir sisam efsanesine göre de argosta yer alan hera tapınağının rahibesidir.
  • heracles onun için hippolyta'nın kemerini çalmıştır.
  • mitolojiye göre perseus soyundan gelen hera rahibesi. samos'da adına kutlanan bir bayramı vardır.
  • bir samos (sisam) efsanesine göre, perseus soyundan olan admete argos'ta tanrıça hera tapınağının rahibesiymiş. elli sekiz yıl bu tapınağa hizmet ettikten sonra, babası eurystheus ölünce argos'tan kaçmak zorunda kalmış. tanrıçanın heykelini yanına alarak sisam adasına sığınmış. bir süre sonra argos'luların parayla tuttukları korsanlar hera heykelini kaçırmaya kalkışmışlar, ama gemiye bindirilen heykel yelkenlerin açılmasına engel olmuş, tanrıça böylelikle samos'ta kalmak istediğini belli etmiş. samos hera'sı diye anılan ünlü bir heykel ilkçağ arkaik sanatının en önemli yapıtlanndan sayılır. sisamlılar hera ve admete adına yılda bir bayram yaparlardı.

    heykel için; hera de samos
  • bir samos (sisam) efsanesine göre, perseus soyundan olan admete argos'ta tanrıça hera tapınağının rahibesiymiş. elli sekiz yıl bu tapınağa hizmet ettikten sonra, babası eurystheus ölünce argos'tan kaçmak zorunda kalmış. tanrıçanın heykelini yanına alarak sisam adasına sığınmış. bir süre sonra argos'luların parayla tuttukları korsanlar hera heykelini kaçırmaya kalkışmışlar ama gemiye bindirilen heykel yelkenlerin açılmasına engel olmuş, tanrıça böylelikle samos'ta kalmak istediğini belli etmiş. samos hera'sı diye anılan ünlü bir heykel ilkçağ arkaik sanatının en önemli yapıtlanndan sayılır. sisamlılar hera ve admete adına yılda bir bayram yaparlardı.