şükela:  tümü | bugün
 • karayolu ile tehlikeli madde taşıyan araç sürücülerinin alması gereken bir lisanstır.

  "accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route"

  "the european agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road"

  detaylı bilgi için

  edit: (bkz: adr) @thew uyardı; adr belgesi diye bir terim yok imiş. amerika'da adr licence olarak geçermiş ve türkiye'de sadece src5 belgesi olarak bilinirmiş.

  kamyoncu değilim. nakliye işleriyle tanıdıklarım dışında alakam yok. adr belgesi kavramını da bir sürücü kursunda duymuştum. doğrusuyla yanlışıyla olay sizindir.
 • doğrusu türkiye için src5 belgesi, avrupa için ise adr licence olan belgedir.

  her ülke farklı bir tanım kullanmakla birlikte; "tehlikeli maddelerin karayolu ile taşıyan araçları kullanma yetkisi" anlamına gelir. tehlikeli madde ve yüklerin tehlike sınıfları ve paketleme numaraları bazlı olarak eğitimi ve izinleri değişir. adr 1, adr 7 gibi farklı sınıflar için farklı eğitimler ve sınavlar bulunmaktadır.

  ek olarak taşımanın paketli yada bulk/dökme yapılması hali için de farklı yetkilendirmeler bulunmaktadır.

  usa, adr karşılığı olan farklı bir standart kullanmaktadır fakat birbirine uyumlu olması beklenir. adr, avrupa kaynaklı bir tanım ve bu tanım çerçevesinde oluşturulmuş standartlar bütünüdür.

  adr'ın demiryolunda karşılığı rıd, denizyolunda ımco'dur ve belli farklılıklar olmasına karşın benzerlikleri daha fazladır diyebiliriz.

  src 5 belgesi olan bir sürücünün, acil durumlarda ürüne nasıl müdahale edeceğini bilmesi gerekir. sürücünün belgesinin dışında tehlikeli maddenin paketlendiği ambalaj, taşındığı araç, ulaştırıldığı yol, depolandığı yer gibi her adımda farklı standartlar bulunmaktadır.

  ürün sınıfları ve farklı endüstrilerin farklı beklentileri olmakla birlikte, tehlikeli madde lojistiğinin güvenli sağlanması için farklı standartlar ve "iyi uygulama örnekleri" bulunmaktadır. bunların bir kısmı yasalaşmış da olabilir, örneğin "tehlikeli maddelerin karayolu ile taşınması kanunu"

  adr ile ilgili en önemli referans "orange book" olarak da bilinen tehlikeli madde sınıf ve paketleme numaraları kitabıdır.