• açık adres verdikten sonra size ulaşmasını istediğiniz kişinin daha rahat ulaşabilmesi için yapılan tanım. "belediyeden sağa dön pidecinin üst katı" olarak örneklenebilir.