şükela:  tümü | bugün
  • orta çağdan kalma feodal sistemin, türkiye cumhuriyeti üzerindeki son derece etkin ve yaygın biçimine verilen ad. toprak sahibi olmakla üzerinde yaşayan insan toplulukları üzerinde de hak sahibi olmayı, sahip olunan toprak parçası üzerinde demokratik bir yapıya sahip olan türkiye cumhuriyeti kanunlarının üzerinde bir yapı kurmayı kendi hakkı gören ve devlet tarafından göz yumulan bu yapının devam ediyor olması elbette devletin boş bulunmasından dolayı değil, siyasi partilerin ağalık sistemi sayesinde kazandığı bir takım avantajlardır. yüzlerce ya da binlerce insanla uğraşmak, onları ikna etmek yerine onlar üzerinde söz sahibi olan, oylarını ve davranışlarını yönlendirebilen tek bir ağanın partiye çeşitli yollarla sokulması o partiye büyük bir getiri sağlamakta, gerek muhalefet gerek iktidarda olan partilerin bu sisteme göz yummasını ve yüzlerce köyde bu sistemin devam etmesini, cumhuriyetle yönetilen bir ülkede küçük tiranlar tarafından sürdürülen küçük monarşik yapının -bir nevi kölelik sisteminin- devamını olanaklı kılmaktadır. bu sistem, etkili olduğu bölgelerde yan etki ya da gereklilik olarak valilik, belediye, muhtarlık gibi devletin aşağıya doğru giden kademelerinin etkinliğini de tartışılır hale gelmesine olanak vermektedir.
  • ilginçtir, sürekli emperyalizme lanet okuyanların bir kerecik bile ağızlarına almadıkları sistemdir. kendileri de ağa mıdır yoksa?
  • türk tipi başkanlık sistemi denen şeyin gerçekte olduğu şeydir.