şükela:  tümü | bugün soru sor
 • ...
 • parsons tarafından öne sürülen modelde örgüt kültürünün incelenmesi ve oluşturulmasında değerlerin önemi ele alınırken, bir sistemin (örgüt, örgüt kültürü vs.) var olabilmesi 4 ayrı fonksiyon üzerinden ele alınır ve bu fonksiyonlar agıl modelini oluşturur.
  1- uyum (adoptation): sistemin değişen çevre ve değer sistemleriyle uyum sağlaması.
  2- amaçlara ulaşma (goal attaitment): sistemin tutarlı olması, çevreye uygun amaçlar edinmesi ve bu amaçları yerine getirebilmesi.
  3- bütünleşme (integration): sistemin kendine ait alt sistemleri ve bağlı olduğu diğer sistemlerle bütünlük göstermesi (not: parsons'a göre her sistemin bağlı olduğu üst sistemler ve kendisine ait alt sistemler bulunmaktadır. bu sistemlerin karmaşıklığı ve birbirine bağlılığına vurgu yapan parsons geliştirdiği bu modelin her sisteme farklı analiz seviyelerinde uygulanabileceğini öne sürer)
  4- meşruluk (latency/legitimacy): sistemin toplum tarafından kabul edilebilirliğidir.
  tüm bu fonksiyonların kesişiminde kültürel değerler bulunur. bu değerler ele alınan fonksiyonların işleyiş kazanmasına ve sitemin varlığının kabulüne yardımcı olur. kısaca bu değerleri sıralayacak olursak;
  teknik değerler
  ekonomik değerler
  sosyal değerler
  psikolojik değerler
  politik değerler
  estetik değerler
  ahlaki değerler
  dini değerlerdir.
  parsons'a göre her sosyal sistemde ele alınan 4 fonksiyonun (agil) bulunması gerekmekle birlikte bir sistemin varlığı yukarıda sıralanan değerler ve fonksiyonların uyumu, kabul edilebilirliğine bağlıdır.