şükela:  tümü | bugün
 • hep kafamı kurcalayan bir sorudur.
  durkheim'a göre bireyin doğasındaki egoistlik, bencillik hem kendisine hem topluma zarar verir. bunun için toplumun ortak kurallar, yani ahlakı oluşturması gerekir. benim gibi geleneksel yetiştirilmiş olan bireyler için ahlak kavramı sanırım biraz önemli bir yer tutuyor ama bu konuyu da irdelemek araştırmak istedim, sizlerin de görüşlerini dinlemek istiyorum.
  ya bireysel özgürlük toplumun oluşturduğu ahlak tarafından kısıtlanırsa? ahlak nedir? neye göre belirlenir? olması gerekir mi, gereksiz bir kurallar bütünü müdür?
  ahlak-bireysel özgürlük hakkında okumalar yapmak için neler önerirsiniz?
 • herhangi bir başka canlıya isteyerek ya da istemeyerek maddi - manevi zarar verilmemesi için ilk insandan bu yana iyi - kötü tecrübeler sonucu edinilmiş bazı eylemler ya da eylemsizliklerdir ahlak.

  ahlak kavramı ortadan kalktığı anda, sınırlar da ortadan kalkar. sınırlar olmadığında sınırsız özgürlük vuku bulur. fakat çokça kez denildiği üzere; sınırsız özgürlük, köleliktir ve yine özgürlük, çevreye bağımlıdır; senin özgürlüğünün başladığı yerde benimkisi biter. işte bu, neyin nerede ve ne zaman bitmesi ya da başlaması gerektiğine ise ahlak karar verir. toplum ve birey, ahlak üzerinde değişim yapamaz ve yapmamalıdır; çünkü bu, hata yapılması pek müsait bir şeydir. sırf sevdiği insanla seviştiği için birini öldürmek mesela.. hatalıdır çünkü insanlar tarafından değişime uğramıştır; evrensel ahlak yasasına terstir ve haliyle bu eylem de büsbütün bir ahlaksızlıktır.

  o halde, bana göre, evrensel olan ahlak yasasını dikkate alıp geri kalan her şeyde sezgilere tabii olmak gerekir. böylece hem başkalarına zarar verilmemiş, hem de özgürlükten vazgeçilmemis olunur.
 • kişi uygulamıyorsa değildir.

  ahlakın yaşlılara otobüste yer vermemi öngörmesi, ben yer vermiyorsam, benim için hiçbir engel oluşturmaz mesela. sonuçta ona uygun davranıp davranmamayı seçecek olan kişinin kendisidir.
 • bireysel özgürlüğün sınırlarından birisi ahlaktır zaten.
  zira bireysel özgürlük sınırsız olsa, bu durumda kişi başkasına ve kendisine zarar verebilir.
  buna şunlar engel olur:
  1-yerel örf ve adet, yani yaşadığınız yöresel kültür. buna norveçin kasabası ile van’ın ilçesi aynıdır.
  2-yazılı hukuk kuralları: kanun vs..
  3-ahlak kuralları, ki bu yerele göre, local özellik göstermez. mesela ensestlik her yerde ahlaka mugayirdir.
  işte, bireysel özgürlük ahlak kuralları ile de sınırlanmıştır.
  hayvanlara aykırı olarak, insanın bireysel tercihleri sınırsız olduğundan ve kendisi akıl denen melekeye haiz olduğundan, sosyolojik süreçte ahlak kuralları gelişmiştir.
  4-dinsel kurallar..
 • engeldir. herhangibi bir dinden öte "ahlak" kavramı tüm toplumlarda herkes için kabul edilebilir belirli normlar içeriyorsa bireysel özgürlük, örneğin diğer kişileri yargılamada geçersiz sayılmalıdır. tabi bireysel özgürlükten kasıt ne önce onu algılamak gerekir.
 • ahlak nedir ki? bu çok muğlak soyut bir kavram bence. sana göre ahlak başkadır bana göre başkadır. bireysel özgürlük bile ahlaki kavram olabilir bana göre, mesela liberal ahlak. kişi kendi ahlakını ifade etmeli, edebiliyorsa tabi ki ardından bu ahlaki anlayış ile özgürlüğe ulaşıp ulaşamayacağını sorgulamalıdır bence. ki özgürlüğün de ahlaki bir yargı ise sıçtın. bunun dışında kendi ahlakını sorgulamak bir cesaret işidir ve özgürlük cesaretle başlar.

  şu an ki modern dünyada ahlaki çerçeve ile ifade ettiğimiz tüm iyi ve kötü şeylerin sorumlusuyuz. mesela her birimiz katiliz, çocukları bombalayanlar aktif katil iken bizler de pasif katiliz. ahlakın ile ifade ettiğin her şeyin sorumlusu olabilir misin? çocuklara ve hayvanlara eziyet ahlaki değerlerinde kötü ise çocuklara ve hayvanlara eziyet olduğunda sorumlu hissedebiliyor musun, empati yapabiliyor musun? çünkü onlar aktif eziyetçi iken sen de pasif eziyetçisin çünkü engelleyemedin. afrika da ölen bebeklerin, savaşlarda ölenlerin acısını yaşayabiliyor musun. bence hayır. ahlaki ifade etmek ahlaklıyım demek kolaydır ve "ahlaklı" iken bir de hani bana özgürlük demek de kolaydır bu egosal haz verir, tatlıdır yani,ama onu taşımak biraz güven özveri tecrübe ister.

  leyla sevmek hoştur amma
  mecnun olmak başkadır başka
  şarap içmek hoştur amma
  ayık olmak başkadır başka
 • tamamen ahlak ve ozgurluk anlayisiyla alakaladir. ozgurluk dedigimiz sey bir sekilde sinirlandirilmasi gereken bir kavram, o yuzden mutlak bir ozgurluk soz konusu degildir, utopyadir. ahlaki sinirlar icinde ozgursen, bu engel olmaz. toplum tarafindan kabul gormeyen-ahlaksizlik olarak nitelendirilen bir tutum icerisindeysen fakat bu tutum, baska insanlari olumlu ya da olumsuz etkilemiyorsa bu da engel degildir. yani oldukca goreceli ve oznel bir konu, nesnel bir karsiligi yok.
 • degildir diyecegim soru. ancak su sekilde: ahlak kurallarinin amaci baskalarinin haklarini ve toplum duzenini korumaktir. (aslinda dolayli olarak kendini de koruyorsun toplum duzenini koruyarak.) bir ahlak kurali, bireyi bir konuda engelliyorsa engellemesi gerektigi icindir, iyi bir amaca yoneliktir (idealde). yani yapilmasi gerekenin yapilmasi, olmasi gerekenin saglanmasi icindir. dolayisiyla bireyin zaten yapmamasi gereken bir seyi durdurmak ozgurlugunun engellenmesi demek degildir.

  ahlak kurallari toplumda. topluma degisebilir ayrica. burada yapamadigin icin engellendigini dusundugun bir eylem baska bir toplumda yasak olmayabilir.
 • cevabı evet olan soru.

  sizin özgürlüğünüzün toplumun diğer bireylerine zarar vermemesi için kısıtlanması gerekir.
  bu da ahlak, etik ve en son yasa olarak form alır.
 • cevabını kant'a bakarak bir miktar daha farklı bir düzlemde düşünebileceğimiz sorunsaldır.

  ------------

  tarih boyunca pratik akıl (yapıp etme aklı) daha çok insanı mutluluğa götüren anlamlarla yenilenmiştir. kant’ın çağında da akıl mutluluğa ulaşmada anlamlanıyordu. tüm insanlar ve toplumlar kendi rahatlıklarını, mutluluklarını ve yararlarını düşünüp, bunlara ulaşmayı isterler ve ancak akıl sahibi olanlar bu hedefte üstün görülürler. kant işte buna karşı çıkmıştır. kant bu noktada henüz üzerinde bir uzlaşma sağlanabilecek, adı “mutluluk” olan “en yüksek iyi” olmadığını belirtir. bu sebeple etik, bu zeminde değil başka bir zeminde aranmalıdır. kant bu doğrultuda etiğin a priori temelleri olabileceğini düşünür. bilgi kuramında olduğu gibi etiğin de a priori olması demek herkes için geçerli bir yasanın var olmasıdır. yalnızca bu durumda genelgeçer bir yasayla etik tek ve evrensel olabilirdi.

  ortaya bu evrensel ahlak yasasının nasıl bir yasa olacağı sorusu çıkar. kant’ın bu genelgeçer ahlak yasası; her zaman özgür olarak erek koyma ve özgür olarak bunları izleyebilme yetisine sahip olmakla nitelendirdiği insanlıkla gerçekleştirilebilir. özgür insan hem kendisini ona göre yönlendirebileceği bireysel ilke hem de evrensel şekilde başkalarının da isteyebileceği ve ona göre yönlenebileceği bir genel ilke oluşturabilir. bu durumda insan kendi iradesiyle kendisine yasalar koymuş olur.

  kant eylemlerin ahlaki değerlerinin yargılanmasında insanların kullanabileceği bir kavram aramaktadır. bulduğu kavram ise “iyi istenç(irade)” olmuştur. ancak iyi istenç denildiğinde yalnızca iyiyi istemek anlaşılmamalıdır; iyi istenç otonom olarak belirlenen ve insanın özgür olma durumu göz ardı edilmeden kendi koyduğu yasayı benimseyip uygulamasıyla onu ahlaksal iyiye de ulaştırmış olur. kant’a göre iyinin iki ana türü vardır. ilki bir şey başka bir şeyi hedefe ulaşmada yararlı olarak etkiler; burada o şeyin değeri kendinde değil yararlı olmasındadır. ikincisi ise değeri iyiliği kendinde olandır; bu ise iyi istenç olarak açıklanır kant iyi istenç kavramıyla genel ahlak yasasını çözümler.

  kant evrensel ahlak yasalarına uygun hareket etmeyi öğrenen ve bilen istenci; iyi istenç olarak açıklar. bu bağlamda kant’a göre iyi istenç dışında koşulsuz bir şey yoktur.bu koşulsuz yasalar tam olarak nedir sorusu karşımıza çıktığında kant’ın bu konudaki üç formülasyonu görürüz: ilk olarak bu yasalar öyle bir ilkeye –kişi tarafından eylem ve gerçekleşme koşullarının nasıl göründüğüne; maksime- dayanmalı ki evrensel olabilsin.

  ancak kant bunun “sana yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapmama” kuralıyla karıştırılmamasını ister. bu durumu açıklamak için ise dört örnek sunar. 1)kişinin kendisine karşı olan eksiksiz ödevini belirtir. buna göre intihar eden bir kişinin bu eyleminin ahlaki açıdan doğru bir karar verip vermediği bu eylemin evrenselleşebilir olmasıyla ifade edilir. bu durumda koşulsuz buyruğa göre bu eylem ahlakı açıdan yanlış kabul edilecektir.

  2)başkalarına karşı eksiksiz ödevi açıklar. örneğin başkalarına yalan yere söz vermek maksim olarak evrenselleştirilmesi mantıksal alanda yer bulamaz. 3)kişinin kendisine karşı olan eksik ödev açıklamasında kişinin beceri ve eğilimlerini geliştirmesini örnek verir. kant’a göre doğanın verdiği yetenekleri kişiler geliştirmelidir. ancak kant bunu olduğu gibi kabul etmiş; herhangi bir açıklamaya dayandırmamıştır.

  4)başkalarına karşı eksik ödevi açıklarken ise yardımseverlik-yardımlaşma örneğini verir. buna göre yardıma muhtaç insanlara yardım edebilir durumdayken yardım etmeyen biri durumu tersine döndüğünde yardım isteyecektir. bu durumdaki tutarsızlık eylemi ahlaki açıdan yanlış kılar. ancak kant kişinin durumu değiştiğinde neden yardım isteyeceğini açıklamamıştır.

  -------

  gördüğünüz gibi kant bu ahlak kavramını derinlemesine irdelemiştir. sanırım bu tarihin hiçbir döneminde çözülemeyecek sorunsaldır.