şükela:  tümü | bugün
 • vicdan olabilir, saygı olabilir, kültür olabilir.

  edit: başlık biraz da doğal olarak felsefi açıdan tartışmaya yönelmiş. ahlakın ve doğrunun insan üretimi veya öznelliğini tartışmak için oldukça geç bir zamanda olduğumuzu düşünüyorum zira ahlak aslında günümüz yasalarının, demokrasinin ve idare biçimlerinin temelidir. asıl amacım binlerce yıldır var olmuş insanoğlunun tecrübelerine istinaden artık tüm insanların %95'inde genel geçer bir şekilde kabul edilen normları tartışmak. çünkü yasalar toplumlar için özellikle bizim nezdimizde yeterli değil. en basit örneği vermek gerekirsek (bkz: yalan söylemek) çoğu anayasada suç sayılmaz daha çok sonuçları incelenir ama binlerce yıllık medeniyetin sonunda toplumun; alt toplumlarında, tüm dinlerde, tüm kültürlerde yalan söylemek artık oturmuş temel bir yanlış erdem kavramıdır. yani burda işin felsefi boyutundan çok yasayı kılıfına uydurup halkın parasını şahsi ve yandaş kullanıma harcayan idarecilerin çoğalması yerine azalması için gereken şeyi tartışmalıyız. aksi takdirde yasaya uydurup halkın parasını çalan yönetici de bunu bilmesine rağmen "çalıyor ama çalışıyor sorun yok" diyen ve çomar diye tabir ettiğiniz kitle de kendine göre ahlaklı sayılabilir. hayvanlara işkence etmenin ve öldürmenin yasalarda bizi tatmin eden bir cezası henüz yok. tatmin olmuyorsak belli bir ahlak kavramı çoktan oluşmuş demektir. hayvanlara yasalardan korktuğu için değil bizim ahlakımız nedeniyle zarar vermeyecek toplum bireyleri için gereken şey nedir bunu tartışıyoruz. özetle (bkz: felsefe yapma)
 • (bkz: orta sınıf)

  çok zengin ve çok fakir kesimlerde bilinen ahlak kuralları işlemez. orta sınıf bekçi vazifesi görür...
 • (bkz: vicdan)
 • vicdan ve empati
 • yetiştirilme tarzı.
 • her dine mensup insan ahlaklı değildir, din ayrı ahlak ayrı bunun ayrımı yapılırsa o zaman ahlakın mihenk taşı yerine oturur. cennet için, tanrı için, ödül için, hava için değil ahlak olması gereken şeyi olduğu için yapmak o kadar basit.
 • dinsiz olmak. tanıdığım en ahlaklılar, genelde ateistler
 • aile eğitimi
 • doğru ve yanlışı ayırabilme yetisi gerekir. tek başına değerlendirilemez. iyi (güzel) veya kötüdür.

  ahlak, insanların toplum içindeki eylemlerini ve birbirleriyle olan ilişkilerini düzenlemek amacıyla kabul edilen ilkeler bütünüdür.

  örnek: derse geç gelen öğrencinin öğretmene gerekçeyi belirtirken doğruyu söylemesi “iyi”, yalan söylemesi “kötü”, bu davranışlardan birini seçmesi “özgürlük”, doğru söylemeyi seçmesi yani iyiye yönelmesi “erdem” dir. öğrencinin öğretmenine yalan söylememeye dair kararı ahlaki karardır. bunu davranışları ile eylemleriyle göstermesi ise ahlaki eylemdir.
 • para olmadığı kesin.