şükela:  tümü | bugün
 • ahlakını ve kendini bir bok sanan tıfıl burjuva söylemi. sen şahanesin evladım, sen yoluna çıkmadığı sürece isyan etmediğin taraflı hukukunla, kaldırmaya korktuğun yumruğunla, yükseltmeye çekindiğin sesinle ve ulvi değer yargılarınla gönenç dolu geleceğin teminatısın tosunum.
 • doğru bir önermedir;

  alt sınıfın kaybedecek bir şeyi yoktur,

  üst sınıfın yaptıklarını telafi edebilecek kudreti vardır,

  orta sınıf yapamaz.. çünkü, ne sahip olduklarını harcayabilecek- yok edebilecek cesarete sahiptir, ne de yaptığı hataların sonrasında zarar görmeden işin içinden çıkacak güce.

  o yüzden kendilerine ahlak kuralları yaratırlar, onları doğru kabul edip, bu normların dışında kalan herkesi aşağılarlar. en kibirli sınıftır bu yüzden orta sınıf. en yargılayıcı topluluktur.
 • orta sınıfın "kimse bizi anlamıyor" tribinin olmazsa olmaz bir parçası.

  varoşta skik orta segment arabasını bi torosa kartala çarpsa "hah bu mahalleli beni şuracıkta skicek şimdi" paranoyasıyla eli ayağına dolaşan, üst sınıf muhitinin kenarından geçerken arabalara, karılara gıpta etmekten bi yerleri şişen, sürekli "hak var hukuk var" diye sayıklayarak dolaşan, kendine bunun böyle olmadığını itiraf edemeyen, hukuksuzluğun sebebini zırnık kendinde aramayan bu skik sınıfa dahil olmaktan utanıyorum ve sözlerimi john lennon'a bağlıyorum:

  http://www.youtube.com/watch?v=njg7p6csbcu
 • "orta sınıf" kavramı türkiye'de reelde karşılığı bulunmayan bir kavramdır, bir yanılsamadır.

  geçenlerde birçok resmi ve bağımsız kuruluş yoksulluk ve açlık sınırlarını açıkladı. ortalama olarak açlık sınırının 1500 yoksulluk sınırının ise 4000 liralara yaklaşmış olduğunu gördük. yoksulluk sınırını ıkına ıkına ancak geçebilen her iki çiftinde memur olarak çalıştığı bir aileyi kusura bakmayın ama ben orta sınıf olarak falan göremeyeceğim. çünkü aklıma orta sınıf deyince temel ihtiyaçlarını ucu ucuna karşılayabilen değil standart olarak yaşayabilen tüm sosyal aktivitelerini ortahalli olarak yerine getirebilen bir güruh geliyor.

  yani babalar hepimiz açız hepimiz alt sınıfız.

  bu realiteden hareketle; o çarpık çurpuk ahlak anlayışlarınıda, o siz orta sınıfsınız kaybedecek çok şeyiniz var temalı mesajlarınıda, o bu ülkenin lokomotifisiniz tavırlarınıda alsınlar bir taraflarına soksunlar. bu ülkede yalnızca alt sınıf ve üst sınıf vardır ve er yada geç birgün bütün alttaki salaklar akıllanarak bir araya gelmeyi akıl edeceklerdir. o zaman amerikalara mamerikalara kaçanları seyrederiz hep beraber ve umarım ben o günleri görürüm.

  birde yukarıda olmayan bir orta sınıfı itin götüne sokmaya çalışanlar var ki; evlere şenlik.

  haaa meseleye sosyal açıdan bakıyorsanız o zaman memlekette sınıftan başka bir bok yok. bir araya gelmek ne mümkün, herkes başka bir sınıf memlekette.
 • daha doğrusu orta sınıfın iki yüzlü ahlak anlayışı vardır.
  bu anlayışa da kısaca (bkz: ahlaksızlık) denir.
 • oyunu satmadığını düşünen, onur timsali insanların onaylayabileceği cinsten bir tespit(miş).

  umarım bu kitle, her devrin iktidarı tarafından kendi zamanının hakim görüşüne göre yeniden tanımlanan, ihtiyaç kadar üretilen ve yeri geldiğinde budanan bir sınıf olduklarının bilincine varacak ve o gün belki daha güzel bir gün olacak..

  (hadi len, olmayacak öyle şey, orta sınıf toplumların emniyet subabıdır. atalet makineleri sizi. kenara çekilin ve izleyin ayak takımını, sizin beceremediğinizi belki onlar yaparlar.)
 • yanlış izah edilmiş bir önermedir. ahlakın yargılayıcısı kanunlar değildir. ahlak yasaları yazılı olmayan öznesel yapılardır ve bunun tartışması devletin ya da yargının işi değildir.

  devletin, yasama ve yargının ilgilendiği konu, ahlaktan tamamen bağımsız olan kanunlardır. kanunların ahlak değerleriyle bazı ortak noktalarının olması ikisinin birbirinden bağımsız olduğu gerçeğini değiştirmez.

  demek istediğim, çocuk tecavüzcüsü ahlaksız olduğu için cezalandırılmaz. kanunlara aykırı hareket ettiği için cezalandırılır. hırsızlık yapan insan yasaları çiğnediği için cezalandırılır.

  ahlak toplumdan topluma değişen değer yargılarıdır. öyle ki yeri gelir, kişiden kişiye bile değişebilir. bu nedenle ahlaki kurallara göre yargılama ve cezalandırma yapmak modern hukuk kurallarının kapsamında değildir.

  ahlak kuralları herkes içindir, çünkü herkesin ahlak anlayışı kendine özgüdür. bu yüzden sınıf ayrımına göre ahlak değerlendirmesi yapmak mantıksızdır. tartışılması gereken sınıf ayrımına dayalı devlet hipokrasisidir. kanunların herkese eşit uygulandığı ütopik devlette bu tartışma da yapılmayacaktır.
 • orta sınıfın, alt ve üst sınıflara göre çoğu zaman daha tutarlı ve katı bir ahlak anlayışını benimsemesinden kaynaklanan durumu ifade eden önermedir. orta sınıf aynı zamanda üst sınıfın izleyicisi ve alt sınıfın eleştirmenidir.
  alt sınıfın eğitim, para, kültür gibi çeşitli yoksunluklar içindeki değişken ahlak anlayışının, üst sınıfta da benzer unsurların fazlalığından kaynaklı değişkenliğini gözlemlemek mümkündür. nitekim farklı yaşam tarzlarını görmek ve deneyimlemek, farklı kültürleri tanımak ayrıcalığı ile ortalama ahlak anlayışından sapabilmek ve sapmayı gereğinde örtbas edebilmek lüksü üst sınafa aitken; ahlaki normlara tutarsız bir değişkenlik kazandırmak ve gereğinde cehalet ile örf adetin dayatmasına sığınmak ayrıcalığı da alt sınıfa aittir.

  orta sınıf bu anlamda hem alttan gelen hem de üstten gelen tazyikle kıstırılmış durumdadır. çünkü onun ortalama ahlak anlayışından sapmasını ne açıklayabilecek bir argümanı ne de örtbas edebilecek bir gücü vardır. zira orta sınıf bir mucize olmadığı sürece, ilgiyle izlediği ve herşeyi mübah gördüğü üst sınıfa asla dahil olamayacağını bilir ve bu anlamda alt sınıfın varlığının ve buraya gerilemenin endişesini daima içinde taşır.
  bu durumda orta sınıf teselliyi, oynadığı ligi ve mevkiiyi ömrü boyunca müdafa etmekte bulur. bu müdafanın koşullarından ve yollarından en önemlisi de ahlaki değerler adını verdiği ve erdem saydığı tutum ve davranış kalıplarıyla kendi etrafını zırhlamaktır.
 • endüstrileşmiş liberal kapitalist demokrasiler için doğru bir ifadedir.

  açıklayalım:

  durduğunuz yere göre orta sınıf ya pis kakadır, yada iyidir işlevseldir. ama ister kaka olsun ister iyi, ahlak sadece onlar için vardır.

  aslına bakılırsa orta sınıfı pis kaka diye aşağılayanlar, proleteryanın bir gün zincirlerinden başka kaybedecek şeyi olmadığını göreceğini, üretim araçları sahiplerine karşı harekete geçeceğini ve kapitalist sistemi değiştireceğini ummakta, ama fakat lakin hem kalabalık olan hem de sistemin devamı için bir emniyet sübabı haline gelen orta sınıfın bu süreci geciktirdiğini düşünmekteler. hoş komünizme göre orta sınıf diye bir sınıf yoktur aslında. işte bu orta sınıf geçinenler kendilerinin de emekçi-proleter-ezilen olduğunu bir türlü idrak edemediklerinden ve kendi sınıflarına ihanet ettiklerinden kakadırlar en çok.

  orta sınıfı iyi işlevsel olarak yüceltenler ise, çalışmak-üretmek-refah içerisinde yaşamak, marjinal akımlar içinde olmaktansa halim selim olmak, kavga gürültü yerine merkezde ve genel mutluluğu sağlayan ılımlı ve özgürlükçü çizgide durmak, düzeni ve istikrarı yakalamak ve bunu bozacak şeylere karşı ihtiyatlı olmak yani sistemle kavga etmek yerine belli bir huzur ve refah içerisinde yaşamak amacını güden orta sınıfı sistemin savunucuları ve garantörleri olarak görürler. tabi ki sistemin devamı için kurallar-ödevler-kanunlar olmalıdır. ahlak kuralları da bunlardandır binaenaleyh.

  sistem karşıtlarına göre** orta sınıf, sistemin garantörü olduğu için ahlaksızdır. sistem savunucuları***için ise ahlakın taşıyıcısıdır.

  sonuçta içerisinde yaşadığımız dünya -endüstrileşmiş liberal kapitalist demokrasiler- için gayet doğru bir tespittir. orta sınıf olmasa yeni bir dünya düzeni kurulur. boşuna mı tüm ülkeler orta sınıfı geliştirmeye çalışıyor.

  ek: ilkel, tarım, feodal, teolojik, pozitivist, kapitalist, sosyalist gibi her ne şekilde tanımlanırsa tanımlansın, toplumların bir ahlak taşıyıcı gurubu mevcuttur. tarım toplumunun serf-köylüdür mesela, kapitalist toplumlarda orta sınıf. bununla birlikte ayrıcalıklı sınıflar da bulunur. teolojik toplumlarda din adamı, tarım toplumlarında soylular-toprak sahipleri, kapitalist toplumlarda burjuva gibi. komünist toplum, bir teori olarak kaldığı için bir şey demek zor, herkes eşit olacak, üretim araçları sahipliği diye bir şey söz konusu olmayacak, böylece ayrıcalıklı kimse olmayacak diyor ama pratiğe dökülmüşlüğü yok.
hesabın var mı? giriş yap