şükela:  tümü | bugün
32 entry daha
 • ah şu "atom"dan neler çektim kitabının 'deprem ve ilmi temkin' bölümünde görüşlerini şöyle dile getiren atom profesörü:

  "bilimsel tartışmaların yeri televizyon stüdyoları değil akademik ortamdır. sırf kendi rating çıkarları için televizyon takdîmcilerinin bilim adamlarını istismar etmeleri etik dışı bir durum, fakat kendileri açısından kaçırılmaması gereken bir fırsattır. bilim adamları, bu istismarcıların bilim adamları arasındaki bilgi düzeyi ya da tavır ve metot farklılıklarını kaşıyarak bunları biribirlerine düşürmek ve sonra da keyifle kendi yorumlarını halka enjekte etmek zevkini ve fırsatını bunlara vermemelidirler.

  17 ağustos 1999 depreminden sonra medyadaki deprem tartışmaları deontoloji açısından da genel etik açısından da maalesef bu kabil bir pejmürdelik ve avâmîlik sergilemiştir. bilim adamları ilmî gevezeliklerini akademik ortamda gerçekleştirmeli, halkın huzurunda ise ilmin kendilerini donatmış olması gereken temkin, teenni ve vekarla az konuşmalıdırlar. aksi takdirde halkta kollektif bir paranoyaya sebep olabilirler.
  ...
  bir an önce başlatılması medyada dile getirilen ileri düzeyde, sofistike deprem araştırmaları önemli bir bilimsel konudur ama yalnızca fay hatlarının daha kesin ve rafine bir şekilde tesbitine yarayacaktır; bunlar, ne depremleri önleyebilirler ve ne de depremin hasarlarını, bırakın ortadan kaldırmayı, hafifletebilirler. depreme karşı yegâne çâre: 1)yapıları depreme dayanıklı olarak inşâ etmek, ve 2) halkı eğitmektir.
  ...
  marmara depremi dolayısıyla medyanın rating ihtirasına bilmeden âlet olmuş olan tüm bilim adamlarımızın, âlet edildikleri bu oyunu artık berrak bir biçimde idrâk etmeleri, kamuoyundaki imajlarının daha fazla yara almaması için de, televizyonlarda arz-ı endâm edecek yerde, çenelerini tutarak meseleyi akademik ortamlara taşımaları gerekir. "

  olur olmaz televizyona çıkıp tartışma gündemi yaratan bilim adamlarımızdan gına gelmişken bu ifadeleri görmek iyi oldu. ülkenin büyük çoğunluğunun internet ve sosyal medya çağına ayak uydurduğu günümüzde televizyonlar hala kitleleri yönlendirmede büyük rol oynuyor. olur olmaz her olay sonrasında televizyonlar kadrolarındaki en ilgili akademisyene ulaşıyorlar ve görüş alıyorlar. spikerin yahut moderatörün yönlendirmelerine karşı koyamayan bilim adamları yanlış, alakasız bilgi/yorum sunabiliyorular. bunun önüne geçilmesi gerektiğine haklı bir şekilde değinmiş merhum prof. özemre.