• zarathuştra'da tanrı tektir, iyidir ve "ahura mazda"dır. o, kötü'nün düşmanıdır ve hiç bir kötülükten sorumlu değildir. insanları imtihan etmez. iinsanların varlık sebebi, kötü'ye karşı mücadeledir. ahura kelimesi, eski aryan dilinden kalmadır. aryanlar'ın hint kolunda "asura"laşan bu kelime ile "tanrı" ifade edilmek istenmiştir. fakat bu kelime, aryanlar'ın iran kolu'nda anlam değiştirerek; "efendi", "sahip" gibi kavramları karşılamak için kullanılır hale gelmiştir.
  • ''düşünce iyi düşünülsün,söz iyi söylensin,iş iyi yapılsın!'' diyen zerdüştilerin iyilik ve aydınlık tanrısı.zerdüştiler ateşe tapanlar olarak bilinirler(mecusiler) ki bu yanlıştır.ateş zerdüştiler için ahura mazda'nın yeryüzündeki yansımasıdır sadece.
    dünya'daki tüm zerdüştilerin %80 i hindistan'da geri kalanı da iran'da yezd şehri ve çevresinde yaşar.toplam 300.000 oldukları düşünülüyor.
    eskiden ölülerini akbabalara yedirirlermiş.hindistandakiler hala yediriyormuş.iran'dakiler ise akbaba kalmadığı için yedirmeyi bırakmışlar.