şükela:  tümü | bugün
  • türk tarihinin deşilmesi gereken en büyük en karmaşık en çok bilgiyi bize verebilecek kavram-tasniflerinden. tarihçiler birden fazla yorum yapıyor. bizim ki cahil yorumu. şimdi ak budun-kara budun diye bir şey var orta asya’dan itibaren. ak budun hanedan ailesini, yönetici eliti temsil ediyor. budun işte bu “millet” denen modern hadisenin asya’daki iptidai benzeri ve tabii öncesi. bu ak budun mesela hakanın ailesi, katun’u ve yeğenlerinden oluşuyor. kineşmek diye bir şey var istişare gibi bir şey olsa gerek. kara budun’a karşı ak budun burada hesap vermese de açıklamalarda bulunup fikrini alıyor. zaten yerleşik bir düzen olmadığı için öyle incelikli demokrasi aramak olmayacağı için muhtemelen konuşanın ve parmak kaldıranın ifadesi bilahare alınıyor mudur bilmiyorum ama bizim ak budun olmadığımız ve bugün hâlâ kimlerin ak budun olduğuna dair bir fikrimiz olsa gerek. kendini devletin yerine koyan ve milletin fikrini hesaba katmamayı marifet bilen bir sınıf ya da ne bileyim bir kategori işte. belki de beyaz türkler...bilmiyorum. bürokratlar ya da askerler, belki de mgk...soy türkler kalmadığına göre.
  • hüseyin nihal atsız'ın karabudun ile birlikte "bozkurtlar diriliyor" adlı romanına konu ettiği mefhum.
  • kök türk toplumunun buyuran tabakası.

    kutsallık ve savaşçılık işlevlerini üstlenmiş kağan ile savaşçılığı fiilen yürüten alp savaşçılardan ve az sayıdaki sivil yöneticiden oluşur.

    bunun dışında, ne orhon yazıtlarında, ne de türgiş ve kırgız mezar taşlarında, kağandan başka kutsallık işlevini uygulamakla görevli, örneğin kamlar (şamanlar) gibi ak buduna katılabilecek ayrı bir ruhban kesimi görülür. bu toplumda kamların varlığından şüphe edilmezse de, onlar tıpkı ortaçağ avrupası'nın büyücüleri gibi, ilahi kudreti yeryüzünde temsil edemediklerinden bağımsız bir sosyal tabaka oluşturamazlar.

    (bkz: kara budun)