şükela:  tümü | bugün
 • kanuna göre bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte yurt içinde veya yurt dışında sonuçlandırdıkları proje, yaptıkları araştırma, yayın ve sergi, aldıkları patent ile çalışmalarına yapılan atıflar, bilim danışma kurulu bulunan uluslararası düzeydeki toplantılarda sundukları ve almış oldukları akademik ödüller esas alınarak, öğretim üyeleri ile araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve okutmanlar için yıllık akademik teşvik puanı hesaplanacak, aldıkları puanlarla orantılı olarak da akademik teşvik ödeneği adı altında yapılacak olan yeni bir ödeme.

  akademik teşvik ödeneğinden türk silahlı kuvvetleri kadrolarında bulunan öğretim elemanları da yararlanacak.

  kanun, 2914 sayılı yükseköğretim personel kanununa madde eklenerek, yüksek öğretim tazminatı uygulamasını düzenleniyor.

  buna göre devlet memurları kanunu'na tabi en yüksek devlet memuru, ek gösterge dahil brüt aylık tutarının profesör, doçent ve yardımcı doçent kadrosunda bulunanlara yüzde 100'ü, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman, çevirici, eğitim ve öğretim planlamacıları kadrosunda bulunanlara yüzde 115'i oranında her ay yükseköğretim tazminatı ödenecek. bu tazminata hak kazanılması ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanacak.

  bu maddeye göre ödenecek tazminat damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmayacak ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ek ödemesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmayacak.

  kanuna göre bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte yurt içinde veya yurt dışında sonuçlandırdıkları proje, yaptıkları araştırma, yayın ve sergi, aldıkları patent ile çalışmalarına yapılan atıflar, bilim danışma kurulu bulunan uluslararası düzeydeki toplantılarda sundukları ve almış oldukları akademik ödüller esas alınarak, öğretim üyeleri ile araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve okutmanlar için yıllık akademik teşvik puanı hesaplanacak, aldıkları puanlarla orantılı olarak da akademik teşvik ödeneği adı altında yeni bir ödeme yapılacak.

  akademik teşvik ödeneğinden türk silahlı kuvvetleri kadrolarında bulunan öğretim elemanları da yararlanacak.

  buna göre her bir takvim yılı için, bir önceki yıl, bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte yurt içinde veya yurt dışında sonuçlandırılan proje, araştırma, yayın, tasarım, sergi, patent ile çalışmalara yapılan atıflar, bilim kurulu bulunan uluslararası düzeydeki toplantılarda tebliğ sunma ve almış olduğu akademik ödüller esas alınarak öğretim elemanları için yüz puan üzerinden yıllık akademik teşvik puanı hesaplanacak.

  akademik teşvik puanı otuz ve üzerinde bulunanlara, devlet memurları kanunu'na tabi ek gösterge dahil en yüksek devlet memuru brüt aylık tutarının, profesör kadrosunda bulunanlar için yüzde 100'üne, doçent kadrosunda bulunanlar için yüzde 90'ına, yardımcı doçent kadrosunda bulunanlar için yüzde 80'ine, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman, çevirici, eğitim ve öğretim planlamacısı kadrosunda bulunanlar için yüzde 70'ine aldıkları akademik teşvik puanının yüze bölünmesi suretiyle bulunacak oranın uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda akademik teşvik ödeneği verilecek.

  ödeme, aylık ödendiği sürece ve kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumları tarafından şubat ayının onbeşinden itibaren oniki ay süreyle her ayın 15'inde yapılacak. damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmayacak. ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ek ödemesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmayacak.

  bilim alanlarının özellikleri ve öğretim elemanlarının unvanına göre, akademik teşvik puanlarının hesaplanmasında esas alınacak faaliyetlerin ayrıntılı özellikleri, bu faaliyetlerin puan karşılıkları, akademik teşvik toplam puanının yüzde 30'unu geçmemek üzere her bir akademik faaliyet türünün toplam puanın hesaplanmasındaki ağırlıkları, akademik teşvik puanının hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu hesaplamaları yapacak komisyonun oluşumu ile diğer hususlar, yükseköğretim kurulu'nun önerisi, maliye bakanlığı'nın görüşü ve milli eğitim bakanlığı'nın teklifi üzerine bakanlar kurulu tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenecek.

  söz konusu yönetmelik 4 ay içinde yürürlüğe konulacak, ilk defa akademik teşvik puanı hesaplanması, 2015 yılında yapılan faaliyetler esas alınmak suretiyle, 2016 yılı için yapılacak.
  edit: imla
 • ödenek içindeki çarpıklıklara şurada maddeler halinde değinilmiş. http://www.abalci.com/…/19/akademik-tesvik-odenegi/
 • peki şimdi benim durumum ne olacak ?

  ne öğretim üyesiyim, ne araştırma görevlisi ya da öğretim görevlisi ve okutman değilim.

  lakin türkiye'deki normal bir yardımcı doçent ve hatta doçentten fazla yayın ve bildirim bulunuyor.

  bana niye vermiyorlar ?
 • hakemli dergilerde yazısı bulunmayan, ortalama doçentten 'daha üstün' arkadaşların bana niye yok dediği şey.
  bu kafayla yazsan nolur, dünyadan haberin yok.
  biz de bir ara fanzin çıkarmıştık, ödenek bekliyoruz hala.
  vah vah.

  evlat acısı gibi ödenektir.
 • açıklanmıştır.

  biraz saçma olmuş, evet.

  sevgili gençler, uğraştım ettim, hesapladım, resmi gazetedeki kararı okudum. elde ettiğim sonuçlar, hesaplamalar falan filan hepsi aşağıdadır. hadi iyisiniz köftehorlar, bu ara çok boş vaktim var, benden size iyilik olsun.

  şimdi buradaki bütün akademiklerin kanı kaynamaya başlamıştır.
  zihinlerde acayip rakamların uçuştuğu hayaller kurulmaya başlanmadan ben size işin gerçeğini söyleyeyim: öyle aman aman hayaller kurmayın, zira en fazla aşağıdaki kadar para alacaksınız. kaynak

  nasıl hesaplanıyor bu iş derseniz cevabı aşağıdadır.

  öncelikle şuradaki resmi kararın son üç sayfasından yayınlarınızın toplam puanını hesaplıyorsunuz.
  sonra da şunu yapıyorsunuz:

  (yayınlardan aldığı puan/100) x ünvan kat sayınız

  örnekler aşağıdadır.

  1- profesör: sabit çarpanı 731 tl

  30 puan almış olsun profesörümüz: (30:100) x 731 : 219 tl
  100 puan almış olursa da : (100:100) x 731 : 731 tl

  2- doçent :sabit çarpanı 658 tl
  30 puan almış olsun doçentimiz : (30:100) x 658 :197 tl
  100 puan almış olursa da : (100:100) x 658 : 658 tl
  (30:100) x 731 : 219 tl

  3- yardımcı doçent: sabit çarpanı 585 tl

  30:100=0,3x585 175 tl
  50:100=0,5x585 292 tl
  80:100=0,8x585 468 tl
  100:100= 1x585 585 tl

  4- araştırma görevlisi: sabit çarpanı 511 tl

  30:100=0,3x511 153 tl
  50:100=0,5x511 255 tl
  80:100=0,8x511 408 tl
  100:100= 1x511 511 tl

  5- öğretim görevlisi-okutman: sabit çarpanı 438 tl

  30:100=0,3x438 131 tl
  50:100=0,5x438 219 tl
  80:100=0,8x438 350 tl
  100:100= 1x438 438 tl

  yayın puanınızı hesapladınız ve 30'un altında bir puan çıktı diyelim, o zaman teşvik için başvuramıyorsunuz. yayın puanınız 100'ün üstü çıktığında da en fazla 100 puanlık teşvik alıyorsunuz.

  üniversiteler aralık ayı içinde komisyonları kuracaklar. dosyasını hazırlayan akademikler de 1 ocak-15 ocak tarihleri arasında dosyalarını bu komisyona teslim edecek, komisyon da alması gereken teşviği hesaplayıp ilgili yerlere bildirecek.

  peki ne zaman ve ne kadar yatacak bu para?
  şubatın 15'inden itibaren her ay aynı miktar yatacak. bir dahaki sene için de 2016 yılındaki yayınlardan yeni bir hesaplama yapılacak ve devran böyle sürüp gidecek.

  önemli bir ayrıntı da şudur: kırk kitap yayınlasanız, kitaplardan 2000 puan da toplasanız sonuç olarak bu size 30 puan getirecek. yani bir yayın türünden en fazla 30 puan alabilirsiniz.

  yani çok mu teşvik almak istiyor siz, her türden yayın yapacak siz. mesela aziz sancar bey yılda 5 tane acayip bilimsel makale yazıp 30 puanı kat kat geçse de makalelerden yine 30 puan alacak toplamda. demem o ki kendisi oturup biraz da ders kitabı yayınlayacak, bildiri sunacak, atıf alacak. bunların toplamından birşeyler elde edecek.

  garip bir sistem olmuş.
 • ben mi göremedim bilmiyorum ama ulusal sempozyumlara katılanlara hiç bir nane vermeyen şey.

  ayrıca akademisyenlere özetle proje yapın, proje yapın, proje yapın vaktiniz kalırsa kitap ya da kitap bölümü yazın, bir de editörlük güzel şey diyen sistem.

  enteresandır pek çok atama yükseltme kriterinde tercüme faaliyetleri yayından sayılmazken (örneğin doçentlikte hiç bir değeri yok) burada ciddi bir yayın teşvikine tabi tutulmuş.

  yönetmelikte ciddi dengesizlikler var. editör arkadaşınızsa kitap bölümü yazmaktan kolay bir şey yok. halbuki indeksli dergilerde yayın zordur, hele ssci filansa hepten zorlaşır.

  kisaca nimet külfet dengesi iyi gözetilmemiş. yurdumun uyanık akademisyenleri tarafından sömürülmeye müsait bir yapısı var.
 • energy education science and technologyde yazan üç kağıtçı akadenisyenleri zengin edecek bir yönetmeliktir. yayın ve atıftan %60 puanı en azından her yıl toplarlar.

  tübitak üzerinden bu üçkağıtcılara verilen milyonlarca para yök'ü akıllandırmamış oalcak ki, şimdi bu tür üç kağıtçılığı yeni bir fonlama sistemi buldurlar
 • ulusal ders kitabi ile sscı, scı-exp, ahcı dergilerinde yayımlanan tam makaleye aynı puanı vermesi ile beni gülümsetmiştir. ssci kapsamında bir yayın üretmek için zaman ve para harcamalarına ek olarak ciddi hakem incelemelerinden geçmek gerekir. bunu handikaplara rağmen yapmak ile ders kitaplarının aynı puanı vermesi ile beni ciddi anlamda şaşırtmıştır.
 • kimsenin bir halt alamayacağı teşvik. verir gibi yapıp vermemek ancak bu kadar olabilirdi. sosyal bilimlerde bu teşvikten tam puan alabilecek bir insan evladı var mı merak ediyorum. bu arada memurlar.net'te haberin altındaki yorumlardan birisini aktarıyorum

  -----------------
  arş. gör lisi ve 1 tane 1.sıra yazarlı scı makalen var mesela; 40*2*1*0,3=24 puanın olur. 30'un altında olduğu için hiç bir teşvik alamazsın. 40=tablodaki puandan geliyor 2=ar. gör olduğun için madde 7'nin 7 fıkrasınca belirtilen orandır. 1=1.yazar olduğun için puanın tamamını alırsın 0,3=madde 7 nin 2.fıkrasını a bendindeki çarpandır - - - güncellendi - - - 5 scı makalesi olan ar gör ise. ve her makalede 4. yazar isen; 5*40*2*0,25*0,3=30 puanın olur ve alacağın para 175 tl civarıdır. - - - güncellendi - - - örneğin aziz sancar'ın yayınlarına baktım web of science'dan. 2015 yılına ait 2 scı makalesi var birinde 1. diğerinde 4. yazar. 40*1*1*0,3=12 puan 40*1*0,25*0,3=3 puan makale için toplam puan 15. eğer bunun dışında başka bir faaliyeti yok ise aziz bey teşvik falan alamaz dı bizde olsa (makale için) . yani bu nobel'i de anlamıyorum biizim yayın teşvik yönetmeliğine göre teşvik verilecek görülmeyen birine nobel veriyorlar. trajikomik. gülsek mi ağlasak mı.. aziz sancar nobel öülünün karşılığıda bizde 24 puan. belki bu puanı da ekleyince 39 puan karşılığı teşvik alırdı. oda 300 tl bile yapmazdı
  ------------------------
 • "uluslararası/ulusal boyutta performansa
  dayalı yayımlanmış ses ve/veya
  görüntü kaydı bulunmak"

  --özgün kişisel kayıt--
  --karma kayıt--

  kısımları anlaşılamamış teşviktir.