şükela:  tümü | bugün soru sor
 • (bkz: aradım mamafih bulamadım)

  ekşi sözlükte kendisine yer edinmesini arzuladığım iletişim vasıtalarıdır.

  şimdi, şöyle izah edeyim.. misal, geçen hafta galatasaray üniversitesi'nde eaepe tarafından bir konferans düzenlenmiş. hodgson olsun, jessop olsun, dow olsun, ha-joon chang olsun, bu ve bunlar gibi onlarca güzel bey ve hanım efendi bir araya gelmiş, fakat bu toplantıdan bihaber olan zifir kişisi kendileriyle aynı havayı teneffüs etme imkanından yoksun kalmıştır. kahrolmuştur.

  halbuki bu başlık sayesindedir ki artık, türkiye'nin neredesinde kim neden entel dantel bir toplantı düzenleyecek olursa zifir kişisi bundan haberdar olacak, ister kalkıp gidecek, isterse de bilgisayarın başında dop depmeye devam edecektir.

  katkılarınızı esirgemeyin lütfen.
 • başlangıcı da ben yapayım.

  geçen sene tesadüfen öğrendim ki, tarih vakfı, "ankara tartışmaları" toplantıları düzenlemekteymiş. bu sene de her hafta çarşamba günleri saat 16.15'te mülkiyeliler birliği'nde bu toplantılara devam edecekler. toplantılara katılım ücretsiz. her hafta itibariyle bir sonraki haftanın konuğunu ve tartışma konusunu buradan bildireceğim.

  (bkz: tarih vakfı)
 • büyük ölçekli konferans ve kongrelerden ziyade, küçük ölçekli toplantıları takip etmekte faydalı olabilecek duyurulardır bunlar. misal geçen hafta çağlar keyder odtü'de konuktu fakat kendisinin odtü'ye geleceği yalnızca beşeri bilimler binasında asılı iki afişle duyurulmuştu.

  ben ve tanıdığım pek çok kişi, bu tip toplantılardan haberdar olamamaktan şikayetçi. düzenli olarak takip edilirse, başlığın amacına ulaşacağı kanaatindeyim.
 • ilk toplantı duyurumuz tarih vakfı'ndan:

  "sosyal bilimler ve tarih" üst başlıklı toplantının bu haftaki konuğu odtü tarih bölümü öğretim üyesi ferdan ergut olacakmış ve ferdan hoca "bir aşk ve nefret ilişkisi: tarih ve sosyoloji" başlıklı bir konuşma yapacakmış.

  mülkiyeliler birliği'nde düzenlenecek olan toplantı 15 kasım 2006, çarşamba günü saat 16:15'te başlayıp 18:15'te sona erecek. katılımın ücretsiz olduğunu da notlarımıza ekleyelim.

  not: ferdan ergut bu odulu soylediklerinden dolayi mi aldi yoksa edebi ba$arisindan mi? hic bunu du$undunuz mu bakalim hadi buyrun
 • pek "akademik" değil sanırım ama ilginç bir toplantı duyurusu daha:*

  "15 kasım 2006 çarşamba günü 10:30-11:30 saatlerinde iran eski
  cumhurbaşkanı muhammed hatemi odtü uluslararası ilişkiler bölümü
  g-111 no'lu sınıfta "kendimizle diyalog, başkalarıyla diyalog"
  başlıklı bir konuşma yapacaktır. konuşma tüm dinleyicilere açıktır.

  not: konuşma farsça olacak, türkçeye çeviri yapılacaktır."

  benim notum: öğrencileri kabul etmekte pek de hevesli olmayacaklarını düşünüyorum ama gene de girip dinlemeyi deneyebilirsiniz.

  not: hatemi bu odulu soylediklerinden dolayi mi aldi yoksa edebi ba$arisindan mi? hic bunu du$undunuz mu bakalim hadi buyrun
 • 18 kasım 2006 tarihinde dr. barbara karl tarafından saat 11:00'de, ensar vakfı değerler eğitimi merkezinde (süleymaniye/istanbul) "objects from the islamic world in two old western european collections: medici florence and habsburg vienna – a comparison" başlığıyla bir konferans verilecektir. osmanlı'nın klasik çağına ait en önemli iki koleksiyonun eserlerinin karşılaştırılması ekseninde bir görsel osmanlı medeniyeti ziyafetine dönüşeceğine şüphe bulunmayan bu toplantıya zamanı olan herkesin katılması önerilir. katılım ücretsiz olup herkese açıktır. konferansta müteakip çeviri yapılacakmış.
 • bugün (16 kasım 2006 perşembe) saat 16:30-18:30 arası, odtü ekonomi topluluğu ahmet haşim köse'yi ağırlayacakmış. konu başlığı "neoliberalizmin nahoş aritmetiği: türkiye dünyanın neresinde?" olan konuşma odtü iibf a binası çobanoğlu salonu'nda gerçekleştirilecekmiş.

  biraz geç öğrendiğim için biraz geç bildiriyorum, kusura bakmayın.

  not: ahmet haşim köse bu odulu soylediklerinden dolayi mi aldi yoksa edebi ba$arisindan mi? hic bunu du$undunuz mu bakalim hadi buyrun
 • ben de aralik ayindan itibaren baslatacagimiz "tarihcinin gundemi" isimli yeni toplanti serimizin duyurusu ile katkida bulunayim. tarih vakfi bunyesinde gerceklestirilecek bu toplantilarin cagri metni, asagidaki gibidir. duyurulur.

  tarih vakfı
  yeni toplantı serisi:

  “tarihçinin gündemi”
  tebliğler ve dinleyiciler için çağrı metni

  son yıllarda türkiye’de tarihyazımına dair önemli ve sevindirici gelişmeler gözlemlenmektedir. bunların başında, yerli-yabancı genç tarihçilerin, gerek yurtiçi gerekse yurtdışındaki üniversitelerde yaptıkları bazı doktora tezleri ve araştırmalar geliyor. söz konusu akademik çalışmaların dikkati çeken en önemli özelliği, bu yeni nesil genç tarihçilerin, bir yandan, birincil kaynakları yeni yöntemler ve sorunsallarla incelemeleri, diğer yandan da, bugüne kadar kullanılagelmiş paradigmaları eleştirerek alternatif analiz çerçeveleri ve açıklamalar önermeleridir. aynı zamanda, giderek somutlaşan ve zenginleşen bu tarihyazımı, bugüne kadar üzerinde yeterince durulmamış veya tamamen göz ardı edilmiş tarihsel dönemler, konular ve kaynaklar üzerine yoğunlaşarak ilgili literatürdeki çok önemli boşlukları da doldurmaktadır. ayrıca, bu yeni çalışmalardan bazılarının kısa zamanda yayınlanarak daha geniş bir okuyucu kitlesine ulaşması da benzer şekilde sevindirici bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor.

  bütün bu olumlu gelişmelere karşın, türkiye’deki tarihyazımının ve tarihçiliğin henüz arzu edilen seviyede, kapsamda ve dinamiklerde olduğu söylenemez. buna sebep olan belki de en önemli faktör, hem farklı alanlarda giderek çeşitlenen konular ve kaynaklar üzerine yoğunlaşan araştırmacıların arasındaki iletişimin ve tartışmanın hem de disipliner arası etkileşimin hâlâ çok sınırlı olmasıdır.

  bu önemli sorunun aşılmasına katkıda bulunacağını düşünerek, tarih vakfı bünyesinde “tarihçinin gündemi” başlıklı bir toplantı serisi başlatıyoruz. bu toplantıların ana amacı farklı tarih alanları ve diğer sosyal disiplinlerden genç tarihçileri ve araştırmacıları bir araya getirerek disiplinler arası bir tartışma platformu oluşturmaktır. aşağıda detaylarını bulacağınız toplantılara sunum yaparak ve/veya dinleyici olarak katılmanızı arzu ediyor, bu çerçevede -kurum/okul/bölüm, çalışma alanı/konusu vs. bilginiz ile birlikte- katılım teyidinizi ve her türlü teklifinizi 1 aralık 2006 tarihine kadar bize ulaştırmanızı bekliyoruz. ilk toplantının aralık ayında yapılması düşünülmektedir. ayrıntılar daha sonra bildirilecektir.

  1) tebliğler ve kapsam:

  tarih ve sosyal bilimlerin ancak paradigmalarla yazılabileceği ön kabulünden hareketle tebliğler birbirinden çok farklı konular içerse bile ortak gündem; çalışmalarda kullanılan kaynaklar, yöntemler ve yaklaşımlar odaklı olup, tartışmalar bunların ışığında belirlenecektir.

  tebliğ ve tartışmalarda vurgulanacak başlıca sorunlar ve kaygılar:
  - farklı tarih alanlarının (dönem ve konu temelinde) sunduğu farklı kaynak, yöntem ve yaklaşım sorunları ve bunların nasıl aşılabileceği,
  - tarih ve diğer sosyal bilimler arasındaki diyalogun yöntemlerimize etkisi,
  - nihayetinde de, katılımcıların birbirlerinden ne öğrenebilecekleridir.

  tebliğler tez, makale, proje gibi araştırma safhası devam eden veya henüz bitmiş çalışmalara dayanacaktır. konu, dönem, alan ve disiplin sınırlaması yoktur. eski çağlardan modern dönemlere, avrupa tarihi’nden çin tarihi’ne, siyasi tarihten gündelik hayatın tarihine kadar her konuda ve alanda sunum teklif edilebilir. tebliğ sahipleri genç akademisyen ve araştırmacılar olacaktır.

  toplantılara katılım herkese açık olmakla beraber, amacımız ortak gündemler yaratmak olduğu için, tebliğleri önceden okuyabilecek ve tartışabilecek kayıtlı bir katılımcı grubu oluşturmayı hedeflemekteyiz.

  gelecek tekliflere ve gerçekleşen toplantıların sonuçlarına göre gerekirse yarım günlük paneller organize etmeyi de düşünmekteyiz. tebliğler daha sonra, toplumsal tarih dergisinde yayınlanabilir veya bir araya getirilerek kitaplaştırılabilir.

  2) takvim ve yer:
  toplantılar ayda bir, mümkün olduğu kadar her ayın son perşembe günü eminönü’nde düzenlenecektir.

  3) format:
  1. sunumlar 20 dakika olacaktır.
  2. sunumların mümkün olduğunca görsel malzeme ile desteklenmesi arzu edilmektedir.
  3. sunumun, konunun özetiyle beraber, yaklaşımlar ve konunun diğer tarih alanları ve disiplinlerle olası ilişkisi üzerine yoğunlaşması tavsiye edilmektedir.
  4. tebliğ metinleri (ve tartışma noktaları) 2-3 hafta öncesinden kayıtlı katılımcılara dağıtılacaktır.
  5. her sunum sonunda önceden belirlenmiş bir veya iki tartışmacı 10’ar dakikayı aşmayacak şekilde sunumu kaynak, yöntem ve yaklaşım açısından ele alarak tartışmayı başlatacaktır. bu müzakerelerde, doğrudan tebliğ ile ilgili yapıcı eleştiri ön plana çıkarılmalıdır.
  6. tartışma kısmı 45 dakika kadar olacaktır.
  7. bu toplantılarda tebliğ sahibine katkıyı öncelediğimiz için, konuyla ilgili uzmanlaşmış bazı hocalar da toplantıya defaten çağrılabilecektir.

  yürütme kurulu
  günhan börekçi
  ayşe çavdar
  ayşe hür
  özgür oral
  mutlu öztürk
  kahraman şakul
  yunus uğur

  iletişim
  tarihciningundemi@gmail.com
 • mutlu bir konferans haberi verelim:

  türk sosyal bilimler derneği, keynes'in "genel teori"sinin yayınlanışının 70. yılında keynesgil iktisat ve takipçilerinin iktisat kuramlarına katkılarının değerlendirileceği iki günlük bir konferans tertip etmiş. 1-2 aralık 2006 tarihinde odtü kkm'de düzenlenecek bu konferansa yerli ve yabancı akademisyenler katılacakmış ve tüm oturumlarda hem ingilizce'den türkçe'ye hem de türkç'den ingilizce'ye simultane çeviri yapılacakmış. hemen ilgili bağlantıları veriyorum:

  http://www.tsbd.org.tr/

  http://www.tsbd.org.tr/keynes_sempozyum.pdf
  http://www.tsbd.org.tr/keynes_program.pdf

  not: zamanı yakınlaştığında bir kez daha duyururum.

  not: türk sosyal bilimler derneği bu odulu soylediklerinden dolayi mi aldi yoksa edebi ba$arisindan mi? hic bunu du$undunuz mu bakalim hadi buyrun
 • bir toplantı duyurusu daha:

  yarın (17 kasım 2006, cuma) saat 14:00'da şerif mardin, odtü kkm d salonunda bir konuşma yapacak. konuşmanın konu başlığı ise:

  "max weber's vision of the fundamental dynamism of
  capitalism: the role of religion in social change"

  şerif mardin'i dünya gözüyle görmek isteyenlere duyurulur..

  not: şerif mardin bu odulu soylediklerinden dolayi mi aldi yoksa edebi ba$arisindan mi? hic bunu du$undunuz mu bakalim hadi buyrun