şükela:  tümü | bugün
 • pulmo dragonun breathe weaponu 34d6 decompression damage verir
  (bkz: elimde diil) (bkz: smiley koydum)
 • pulmoner kapillerden sıvıyı dışarı taşıyan kuvvet, sıvının geri dönmesini sağlayan kuvveti geçtiğinde meydana gelen pulmoner intertisyel ve / veya alveolar sıvı toplanmasıdır. dispne, anksiyete, ortopne, öksürük, güçsüzlük, halsizlik, hava açlığı, sesli solunum, sıklıkla pembe veya kanlı ve köpüklü balgamlı öksürük, taşikardi ve taşipne gibi bulgular görülür. kalple ilgili dolaşım ve kapak hastalıklarında, kalp yetmezliğinde, hipertansif kalp hastalığında, doğumsal kalp hastalıklarında, kalp ile ilgili enfeksiyonlarda, kalp krizinde, kardiomyopatide, dolaşıma aşırı sıvı yüklenmesinde, romatizmal kalp hastalıklarında, şok ve büyük kazalar sonrasında, boğulmalarda, başta pnomoni olmak üzere enfeksiyon ve sepsislerde, toksik gaz inhalasyonlarında, özellikle narkotiklerin aşırı dozda alınmasında, yükseklik hastalığında, pankreas enfeksiyonlarında görülebilir.
 • pa grafide açılmış yarasa kanadı şeklinde bir görüntü veren kalp yetmezliği komplikasyonu.
 • kalbe bağlı oluşan bir hastalıkmış. bize böyle dediler ama hala ne olduğunu anlamış değilim.
  gece 2.kalp krizini geçiren babama önce hayır kalp krizi değil akciğerinde ödem oluşmuş dediler ve sabahına kalp krizide geçirmiş dediler.
  ilk kalp krizinde de bu ödemden oluşmuştu direk krizle bağlantılı bi'şey mi bu tedavisi var mı tekrarlama riski var mı bizim bu hastalıkla ilgili yapacağımız bi'şey var mı hiç bi'şey bilemiyoruz ve korkuyoruz.
 • tanısı aslında kolay, hasta karada boğuluyorsa akciğer ödemidir.

  eğer hastada kardiyojenik akciğer ödemi düşünüyorsanız;

  1-hastaya oturur şekilde pozisyon verin ve hastayı oksijenize ve monitorize edin.
  2-hastaya diüretik olarak furasemid başlayın başlayın ve sonda takın.
  3-kalbin yükünü azaltmak için perlinganit başlayın.
  4-kalp yetmezliğine yönelik tedavi başlamayı düşünün.
 • hastada başlangıçta takipne ve dispne vardır. sıvının alveoller içerisinde daha da artmasıyla krepitan raller ve wheesing duyulur. ayrıca ödemin nedeni kardiyolojik ise ek olarak gallop, venöz dolgunluk ve periferik ödem de görülebilir.

  akciğer grafisinde erken dönemde sıvı birikimine bağlı olarak peribronşial ve pervasküler belirginleşme mevcuttur. dallanmada artış görünümü interlobüler ödemi ve pulmoner lenfatiklerin dilatasyonunu gösterir. ilerleyen evrelerde alveoler boşlukların tamamiyle sıvıyla dolması ile yama tarzı infiltrasyonlar ve bilateral interstisyel veya alveoler infiltrasyonları gösteren kelebek görüntüsü görülebilir. ayrıca kardiyojenik ödemde kardiyomegali görülebilir.

  beyin natriüretik faktörünün serum değerleri pulmoner ödemin etiyolojisi hakkında bizi aydınlatabilir. bnp düzeyi 500 pg/ml'nin üzerinde ise kardiyojenik, 100 pg/ml'nin altında ise pulmoner etiyoloji üzerinde yoğunlaşılmalıdır.

hesabın var mı? giriş yap