şükela:  tümü | bugün
 • 30 ağustos - 6 eylül 1942 tarihleri arasında ıı. dünya savaşı’nın kuzey afrika cephesi’de, rommel komutasındaki alman-italyan kuvvetleri ile bernard montgomery komutasındaki birleşik krallık 8. ordu’su arasında gerçekleşen muharebelerdir.

  harekat öncesi
  rommel’in birleşik krallık kuvvetlerinin el alameyn mevzilerine 1 temmuz - 27 temmuz 1942 tarihleri arasında gerçekleştirdiği taarruz başarısız olmuştu ancak general auchinleck’in karşı taarruzları da büyük kayıplarla başarısız olmuştu. churchill, 4 ağustos 1942 günü kahire’ye gelmiş ve harekat saha komutanı general auchinleck’i ve 8. ordu komutanı görevlerinden alarak yerlerine general alexander ile general montgomery’yi atamıştır. ağustos ayı içinde kuzey afrika’daki alman ve italyan birlikleri kayda değer takviye almışlardır.

  rommel’in planı
  rommel’in planı şöyledir. italyan piyade tümenleri ingiliz cephe hattı boyunca cephe taarruzu yaparken 15. ve 21. panzer tümenleri ile italyan ariete zırhlı tümeni ile trieste motorize tümeni, kattara çukuru'na kuzeyinden doğu yönünde taarruz edeceklerdir. daha sonra kuzey yönüne dönerek halfaya tepeleri’nin doğu tarafından geçerek denize ulaşacaklar ve ingiliz birliklerinin geri bağlantısını keseceklerdir. ancak bu harekatın bir baskın tarzında gelişmesi gerekmektedir. dolayısıyla zırhlı ve motorize dört tümenin mayınlı araziden gece taarruzu ile geçmeleri ve günün ışımasına kadar en az 50 km. ilerlemiş olmaları gerekmektedir.

  muharebe
  rommel’in taarruz birlikleri 30 ağustos 1942 gecesi ileri harekata geçmişler ancak umulandan daha sert bir savunmayla karşılaşmışlardır. karşılaşılan bu sert direniş harekatı baskın niteliğinden çıkarmıştır. üstelik alman-italyan araçları açısından akaryakıt sıkıntısı da baş göstermiştir. harekatın baskın niteliğini kaybetmesi üzerine rommel, harekat planını değiştirmiş ve halfaya tepesi’nin doğusundan ilerlemek yerine bu tepeye taarruza geçmiştir. ancak ingiliz 22. zırhlı tugayı’nın topçusunun iyi organize edilmiş ateşi, ilerlemeye olanak vermemiştir. rommel izleyen iki gün boyunca akaryakıt sıkıntısı ve gece gündüz süren hava saldırıları yüzünden etkili bir harekata girişemedi ve 3 eylül 1942 günü çekilme kararı verdi. 6 eylül günü rommel’in birlikleri taarruz çıkış hatlarına çekilip savunma düzeni almışlardır.

  kaynak