şükela:  tümü | bugün
 • m.ö 52 yılında sezar ın 12 lejyonla (30,000-60,000 kişi) hem kuşatma yaptığı hem kuşatıldığı savaş.galyalıların ünlü lideri vercingetorix 80,000 kişi ile alesia şehrindeydi.galyanın o zamanki en büyük şehri.şehir halkı ile toplam nüfus 330,000 kişi.şehir nehirler tarafından çevrilmiş bir tepenin üzerindeydi ve güçlü bir savunması vardı.sezar şehre saldırmak yerine şehri kuşatmayı ve teslim olmalarını bekledi.3 haftada 18 kilometrelik 4 metre yüksekliğinde bir hat çekilerek şehirin etrafı çevrildi.diğer galya kavimleri destek için yoldalardı.bunun için 21 km lik bir dış hat daha çekildi ve sezar ordusunu bu iki hat arasında bıraktı.şehir yiyecek sıkıntısına başlayınca kadın ve çocukları dışarı attılar yiyecekten tasarruf edebilmek için ve romalıların onların geçmesine izin vereceklerini düşündüler.ama sezar izin vermedi .kadın ve çocuklar şehir ve surlar arasında açlığa terk edildi.bir kaç çıkış hareketi yapıldı ama sonuçsuz kaldı.250,000 kişilik yardım kuvveti geldi ve bu sefer romalılar kuşatılmış oldu.velhasıl neticede sezar onlarında hakkından gelmeyi başardı.iç ve dıştan aynı anda gelen saldırılar durduruldu.bizzat kendisi süvarilerle (6000 kişi) beraber atağa kalktı ve galyalıların nehirin diğer tarafındaki 60,000 kişilik rezervine saldırdı.galyalılar panik içinde kaçtılar ve kıyım başladı.sezarın büyük bir risk alarak saldırması askerlerini de coşturdu.vercingetorix e karşı savaşanlar azimlerini iki ye katladılar.galya kayıbı 40,000-250,000 kişi arasında olduğu tahmin ediliyor.romalıların kaybı ise 12,800 kişi.vercingetorix tutsak edildi ve daha sonra sezarın romadaki geçit töreninde öldürüldü.galya artık düştü ve romalıların bir eyaleti oldu.
 • julius caesar'ın bizzat eline kılıç alıp, harp ettiği savaştır.
 • sanıyorum tarihte bir eşi benzeri olmayan savaş. sezar'ın nasıl bir deha olduğunu şu belgeseli izlediğinizde daha iyi anlarsınız.
  http://www.nat-geo.tv/…vaslari-super-komutan-sezar/
 • edit: öncelikle, (bkz: #59552688)

  askeri olarak da, mühendislik olarak da, tarihi olarak da önemi büyük bir savaştır. sezar'ı sezar yapan savaşların başında gelir.

  peşin not: gerekli yerlerde google görseller veya wikipedia aracılığı ile gerekli görsellere kendiniz ulaşın. zira bu çağda resim linki verebilmek için babanın hostingine bile güvenmeyeceksin. olabildiğince harita ve görsellere ihtiyaç olmayacak şekilde anlatmaya çalıaşcağım.

  alesia, savunması kolay bir tepeye kurulmuş bir kaleydi. kalede galya koalisyonundan yaklaşık 80 bin kadar asker bulunuyordu. roma ordusu ise 12 lejyondan -yaklaşık 40 bin kişi- kesin sayısı hakkında herhangi bir bilgiye ulaşamadığım auxilialardan oluşuyordu. ancak bu güruhu saymasak da olur, zira duvar ve hendek işleri dışında hiçbir işe yaramamışlardır, yaramaları da beklenmiyordur.

  sezar'ın ordusunun kuşatma için tam teçhizatlı olmaması, kalenin gerçekten bütün avantajlarını savunan taraftan kullandığı ve sayıca da üstünlüğü galyalıların ellerinde tutması yüzünden; sezar taarruz yerine şehrin ikmal kaynaklarını kapatmayı planlamıştır. keza 3 haftada yaklaşık 18 kilometre uzunluğunda ve 3,5-4,5 metre yüksekliğinde duvarlar örmesi, üstüne bir de duvarın iç kısmına 4 ve 2 metrelik iki adet hendek kazdırması, yetmeyip bir de bunları alesia'yı besleyen nehri kullanarak su ile doldurması, bu planını olağanüstü bir başarıyla gerçekleştirdiğinin kanıtıdır. ayrıca işi garantiye almak adına, belirli mesafelerle de gözetleme kuleleri inşa edilmiştir. daha fazlasını bizzat sezar'ın kaleminden meşhur commentarii de bello gallico adlı eserinde okuyabilirsiniz.

  süvariler duvarın tamamlanmasını engellemek için sık sık taarruza geçmişler, ancak hatlara yaklaşamadılar bile. başladıktan iki hafta sonra, bir süvari müfrezesi hattın tamamlanmamış kısmını yarıp kaçmayı başardı. ancak tahmin edebileceğiniz gibi; bu süvariler canlarını kurtarmak için değil, yardım çağırmak için kaçtılar.

  bunun üzerine sezar aynı duvardan bir de roma ordusunun dışına ördürdü. içerideki duvar ile neredeyse tamamen aynı özelliklere sahip olan bu duvar, 21 kilometre uzunluğundaydı ve 4 süvari kampına sahipti.

  bu tahkim duvarları gerçekten işe yaramış, ve kale halkı -romalıların gitmelerine izin vereceklerini umarak- kaynakları daha tasarruflu kullanmak adına çocuk ve kadınları kaleden atmışlardır. ancak sezar geçiş izni verilmemesini, ve öldürülmemelerini emretmiştir. alesia komutanları surlardan akrabalarının açlık ve susuzluk yüzünden çektiği acıları görmüşler ve zaten iyice kapana kısıldıkları bu kalede sahip oldukları bütün motivasyonlarını kaybetmişlerdir. hatta bir kısmı teslim olmayı komutanlarına sunacak kadar umudunu yitirmiştir.

  bu sırada sezar da batıdan daha büyük bir ordunun kaleye desteğe geldiğini öğrenmiş, ve e

  ancak tam da bu sırada, beşinci günün şafağında doğuya baktıklarında commius kumandanlığındaki ordunun roma ordusunun ördüğü dış duvarlara taarruza geçtiğini gördüler. anlaşılan süvariler işe yaramıştı. tam da bu sırada vercingetorix de içeriden taarruz emri verdi. ancak roma ordusu dinlenmişti, motivasyon ve donanım olarak iki ordudan da kat be kat üstündü. gündüzki çatışmaların hiçbirisi başarılı olamadı, tabir-i caiz ise roma ordusuna çizik bile atamadılar.

  lakin, gece yarısı başlattıkları taarruz kısmi de olsa başarılı oldu. dış duvardaki müfrezelerin bir kısmı geri çekilmek zorunda kaldı. iç duvarlara yapılan saldırıda ise vercingetorix'in ordusu hendekleri doldurmak zorunda kaldığı için, roma ordusunu iki taraftan sıkıştıramadılar. trebonius ve antonius kumandanlığındaki süvari birlikleri sayesinde dış duvardaki saldırı da püskürtüldü.

  haftalardır oturduğu yerden bağdaş kurarak kalenin çürümesini zevkle izleyen roma ordusunda yemeklere sınır getirilmişti, çünkü artık onlar da kuşatma altındaydı.

  1,5 hafta sonra vercassivellaunus, 55 bin kişilik bir orduyla -bu aşamada bahsedilen kuşatma hakkında bir harita edinmeniz şiddetle tavsiye edilir.- arazinin yapısı ve nehir yüzünden duvar örülemeyen, ve roma ordusunun gizlemek için canhıraş çalıştığı bir noktaya taarruza kalktı. tam da aynı anda vercingetorix iç duvarlara dağınık ve mümkün olan her noktaya olacak şekilde saldırıya geçti.

  savunma konusunda roma ordusunun piyade disiplinine güvenen sezar, askerlerin yerinden kıpırdamadan duvarları savunmasını emretti. -yazar burada kişisel görüşlerini de katmaktadır- sonradan pompey'in saflarına geçecek olan yavşak titus labienus ise süvarileriyle dış tahkimatların yıkıldığı noktaları desteklemeye çalıştı.

  dış tahkim duvarları yavaş yavaş düşerken, sezar da 13 süvari cohort'u ile, (bir lejyon 10 cohort'tan oluşur) yani yaklaşık 6000 süvari ile iç duvarlardan karşı bizzat saldırıya geçti. roma ordusu için lideri korumak normal bir orduya göre çok daha fazla şey anlam ifade ettiği için, sezar'ın bu hareketi dış tahkimatlardaki süvarileri de gaza getirdi. keza bu savaş -kendi yorumlarına göre- sezar'ın ölüm korkusunu iliklerine kadar hissettiği ilk ve tek savaştır.

  keza iç duvardaki bu taarruz da amacından fazla başarıya ulaşmış, ve dış tahkimatlardaki süvarilerin galeyana gelip galyalıları bozguna uğratmayı başarmalarını sağlamıştır.

  roma'nın neredeyse bütün savaşlarında gördüğümüz gibi; düzensiz, birbirini ezerek kaçmaya çalışan bir ordunun kendinden emin ve disiplinli bir roma ordusu karşısında hiçbir şansı yoktur. ancak -yine sezar'ın kendi kaleminden- o gün galya ordularını mutlak katliamdan koruyan şey, roma ordusunun yorgunluğuydu.

  vercingetorix ve ordusu ise roma ordusundan kat be kat daha kalabalık destek ordusunun yenildiğini, saatler içinde ufuktan kaybolduğunu görünce büyük bir moral çöküşü yaşamış, açlığın da etkisiyle mağlubiyeti kabul etmişlerdir. gönülsüz bir savaş sonrası teslim olup, kaleyi roma'ya bırakmışlardır.

  vercingetorix denen arkadaş ise esir olarak roma'ya götürülmüş, esir olarak halka gösterilmiş, ve 5 yıl sonra boğularak öldürülmüştür. bu ritüel roma'da bir gelenektir.
 • asterix çizgi romanlarında sık sık kötü bir şekilde anılır. galyalılar bu muharebeyi unutmak isterler; sözü açıldığında hemen konuyu değiştirip kazandıkları gergovia muharebesi'nden bahsetmeye başlarlar.
 • galya'nın roma topraklarına katılmasını sağlamıştır. bu önemliydi çünkü roma, güney avrupa'ya, akdeniz'e, kuzey afrika'ya kadar yayılmışken günümüz fransa toprakları olan galya'ya diş geçirememişti.
  ayrıca jul caesar'ın savaş kaabiliyetini birçok açıdan gösteren bir mücadeledir.
  bu romalı komutan, dışarıdan izleyenler için akıl, taktik, sabır, dirayet, cesaret gibi kavramların resitalini sunmuştur.
 • tarihin kayıt altına altığı galibiyet olasılığı en düşük savaşlardan birisidir.

  tarihin en büyük generallerinden biri olan jül sezar bu savaşta 40.000 kişilik ordusuyla, 60.000 kişilik galya ordusunu alesia isimli köyde 18 km lik bir ahşap duvar içinde kıskaca almıştır.

  120.000 kişilik galya takviye kuvvetlerinin geldiğini öğrenen sezar, daha önce ördüğü duvarın dışına 22 km lik ikinci bir duvar ördürür.

  sonuç olarak düşmanı kuşatmış haldeyken sezar birdenbire kendisini 5 katı büyüklüğünde bir ordunun kıskacında bulur. abluka altına alınmış olan 60.000 kişilik galya ordusu, 120.000 kişilik takviye ordusu ile aynı anda sezar'ın kurmuş olduğu tahkimata saldıracaktır.

  fakat sezar ördüğü duvarların ve roma ordusunun üstün savaş disiplini ve taktikleri sayesinde iki galya ordusunu da püskürtmeyi başarır.

  galyalıların lideri vercingetorix teslim olur. sezar tüm galya topraklarını roma cumhuriyeti (o dönemde imparatorluk yok) adına fethetmiştir. fethettiği bölge yaklaşık olarak günümüz fransa ve hollanda topraklarını içermektedir. bu fetih roma cumhuriyeti topraklarını 2.5 katına çıkarmış olup o zamana kadar yapılmış en büyük fetih olarak tarihe geçecektir.
 • alesia savaşı veya kuşatması, dünya tarihi açısından bir çok ilkleri bir araya getirmiştir. roma ordusu, savaşcı bir kuvvet olmakla birlikte mühendislik ve donanım açısından da dengeleri bozacak bir orduydu. bu savaşta görüldü ki, disiplin her şeydi. ordu birlikleri fazla olan galya'lılar disiplinli ve donanımlı roma ordusu karşısında imha oldular. galya ordusunda cesur ve kuvvetli askerler olmasına rağmen, dağınık, sorumsuz olmaları savaşın sonucunu belirledi.

  alesia savaşında kritik askeri operasyonları yöneten sezar, aslında asker kökenli biri değildi. buna rağmen aldığı askeri kararlar bu gün bile hala değerli bulunulmaktadır. savaş tarihinde mühendislik girişimler de alesia savaşında görülmüştür. kuşatma sırasında iç içe iki duvar örmesi, kazıklar çakılması ve balçık oluşturulması askerlerin ne denli donanımlı olduğunun resmidir.

  döneminin en stratejik savaşının ana nedeni bu günkü savaşların nedeni ile aynıdır. ana neden roma'nın mali krizde olmasıdır. bereketli galya toprakları roma'ya nefes aldıracak mali dengeleri böyle sağlayacaktır. alesia kuşatması veya savaşı bilindik nedenlerle başlayıp bilinmedik stratejilerle tamamlanmış tarihteki yerini almıştır.
 • sezar'in tüm savaş boyunca askeri strateji sıçtığı, en sonunda kırmızı pelerinini de takıp -romada komutanlar da bizzat savaşa katılacağı zaman giyerlerdi- süvarilerine liderlik ederek tüm imkansızlıklara rağmen en nihayetinde kazanmayı bildiği savaştır. bu savaşın sonucuyla birlikte sezar, 'galya fatihi' olarak anilmaya başlanmış ve ismine bu tamlamanin latincesi olan 'gaius' eklenmiştir. böylece tam ismi gaius julius caesar olmuştur.
 • savaşları kazananlar yazdığı için galyalıların 5 milyon adamı vardı dersin, kim bilecek?

  yunan-pers savaşlarını yunanlar kazanmıştır ve heredot'a göre persler 1200 gemiyle, 2.5 milyon askerle yunan topraklarına saldırmıştır ve tabiri caizse bir avuç kahraman yunan askeri 1200 gemilik, 2.5 milyonluk orduyu patates etmiştir. neredeyse bütün tarhiciler ise bırakın o dönemi, pers-yunan savaşlarından 1500 yıl sonra bile bu rakamlarla savaş yapabilecek ülkenin olmadığını söylemektedir.

  gelelim sezar olayına. sezar'ın, yaptığı savaşları anlattığı metinlerde "biz kenti kuşatmışız, kentte bizim x katımız ordu var, sonra bir bakıyoruz arkamızdan da 250 bin galyalı gelmez mi? baktım olacak gibi değil, savaş elden gidiyor. aldım kılıcı elime, kuşatma duvarının arkasından dolanıp ön cephede daldım bunlara. bir ona bir ona, bir ona bir ona..." diye anlatır. yapılan modern araştırmalar ise bu rakamların aşırı abartı olduğunu bizlere söylemektedir. (link). ayrıca bir tarafta düzenli roma ordusu vardır, diğer tarafta kabilelerden oluşan bir topluluk vardır. vercingetorix saldırmayın dedikce bir kabile reisi, "aha şurada bir gedik var" diyerek saldırırken diğer kabile reisi "şu tepeden hucuma kalkarsak bize karşı koyamazlar" diye diye kafalarına göre saldırıp saldırıp bâde olmuşlardır. vercingetorix kesinlikle saldırmayın diyor, birkaç kabileden oluşan bir topluluğun lideri küfür eder gibi hucum borusunu üfleyip kafasına göre hucuma kalkıyor. ondan sonra 30 bin romalı 500 bin galyalıyı yendi oluyor.