şükela:  tümü | bugün
 • 1887 doğumlu ve fecr-i ati şairlerinden. şairliğinden çok, okul kitapları, edebiyat ve edebiyat tarihimiz üzerine araştırmaları ile tanınır.
 • şair, yazar. istanbul'da doğdu. bir süre öğrenimini selanik'te sürdürdü. istanbul'da hukuk mektebi'nin son sınıfından ayrılarak öğretmenliğe geçti. öğretmen okullarındaki uzun süren görevinden sonra edebiyat fakültesi türk dili ve edebiyatı bölümünde öğretim üyeliğine getirildi.1934'te ordu, 1950'de çanakkale milletvekili oldu.
  ali canip yöntem, edebiyata şiirle başladı. ilk şiirlerini fecr-i âti topluluğuna katıldığı (1909) dönemde divan edebiyatı geleneğine bağlı kalarak yazdı. bunlar hüsn ve şiir (1910) dergisinde yayınlandı. kısa bir süre sonra ömer seyfettin ve ziya gökalp ile birlikte millî edebiyat akımına katıldı. ömer seyfettin ile genç kalemler adlı dergiyi çıkardı (11 nisan 1911).
  inceleme ve araştırma yazılarıyla halka doğru, yeni mecmua, güneş, çınaraltı, istanbul dergilerinde ilgi çeken görüşlerini sergiledi. 1934 ve 1961 yıllarında parlamentoda görev yaptı.

  yapıtlarından bazıları:

  milli edebiyat meselesi ve cenab beyle münakaşalarım (1918)
  epope (1927)
  türk edebiyatı antolojisi (1931)
  ömer seyfettin (1935)
 • yaprak

  anıyordum baharı: çırpınarak
  düştü bir gölge şey avuçlarıma
  baktım zavallı ölmüş bir yaprak

  ey hazan artık intikam alma
  şimdi zulmetleriyle haykıracak
  sana hüsran bakışlı mavi sema

  bu hazan belli çok fidan kıracak
  örtecek dallarıyla yollarımı

  sen fakat söyle ey güzel yaprak
  söyle çehren kadar ölüm sarı mı

  ali canip yöntem
 • şarkın ufukları

  daldım gözünde vehm uyuyan susmuş ufkuna;
  ey şark, kanmadın mı asırlarca uykuna?..
  hâlâ huşua kubbeler en hisli bir penâh,
  hâlâ minarelerde tevekkül diyen bir ah,
  hâlâ saçaklarında güler baykuş evlerin,
  hâlâ köpek enînleri serper sokakta kin,
  hâlâ hurafeler yaşatır her çürük kafes,
  hâlâ beşik gıcırtısı, hâlâ o tozlu ses...
  yükselmeyen tazarru'un ey şark bitmiyor,
  hayy-âlel-felah'ını gökler işitmiyor...
  sönsün fezalarında sükûn işleyen seher,
  dönsün zeminlerinde de isyana secdeler,
  diz çökmesin sağır göğe öksüz duaların,
  yaksın bütün ufukları artık belaların,
  her zulmü, kahrı boğmaya bir parça kan yeter;
  ey şark uyan yeter, yeter ey şark, uyan yeter!...

  ali canip yöntem
 • şiirlerini geçtiğim yol adını verdiği bir kitapta toplamıştır.
 • - fecr-i ati ve milli edebiyat'ın kurucularındandır.

  - en çok "sone"yi kullanır.

  -ömer seyfettin'le beraber dilde sadeleşme yolunda büyük çabalar harcamıştır.
 • 1887'de istanbul'da doğdu. selanik hukuk mektebi'ndeki eğitimini son sınıfta yarım bıraktı. gençlik yıllarında selanik'te yayımlanan genç kalemler (1910-12) dergisinin başyazılarını yazdı. öğretmenliği seçen ali canip, çanakkale sultanisi edebiyat ve felsefe öğretmenliğine atandı. istanbul'da gelenbevi sultanisi'nde ve istanbul darülmuallimini'nde öğretmenlik yaptı. edebiyat incelemeleri komisyonuna seçildi. ankara hükümetinin çağrısı üzerine 1921'de anadolu'ya geçerek trabzon sultanisi müdürlüğü, 1922'de de giresun maarif müdürlüğü görevlerini üstlendi. daha sonra maarif müfettişliği yaptı, kabataş erkek lisesi'nde ve istanbul darülfünunu edebiyat fakültesi türk dili ve edebiyatı bölümünde ders verdi. ayrıca lise edebiyat programlarının düzenlenmesinde çalıştı ve ders kitapları hazırladı. ordu milletvekili (1934-43) ve demokrat parti'den bursa milletvekili (1950-1954) olarak tbmm'de görev yaptı. türk tarih kurumu üyeliği yaptı ve türk dil kurumu merkez üyeliğinde bulundu. edebiyata şiirle başlayan ali canip bey, hece ölçüsüyle ve yalın bir dille yazdığı şiirlerini 1917-1918'de yeni mecmua'da yayımladı. tek şiir kitabı geçtiğim yol adını taşır. çoğu türk yurdu'nda yayımlanmış olan makalelerini milli edebiyat meselesi ve cenap beyle münakaşalarım (1918) adlı kitapta toplamıştır. epope (1927, 1963) ile ömer seyfettin; hayatı ve eserleri (1935), diğer önemli iki kitabıdır.

  kaynak: http://tr.wikipedia.org/wiki/ali_canip_yöntem
 • ömer seyfettin'in yakın arkadaşı ve onun hakkında "ömer seyfettin ve hayati" isimli bir kitabı bulunan şahıs.