şükela:  tümü | bugün soru sor
 • argos'lu kahin amphiaraos ile eriphyle'nin oglu. epigon'larin thebai seferine katildi. harmonia'nin gerdanligi ile peplos'una aldanarak kocasini ele veren annesinden, babasinin ocunu aldi.
 • kroton (günüy italya'da) akademisinden yunanlı filozof ve fizyolog. insan vücudunu araştırmak amacıyla kadavra üzerinde çalışan ilk fizyologdur. canlı hayvanlar üzerinde de ilk kez alkmaion'un çalışmış olduğu sanılmaktadır. zekanın merkezinin beyin, yaşamın kaynağının ise ruh olduğu sonucuna vardı. pythagoras'ın karşıt çiftler arasındaki evrensel uyum ilişkisini uygulayarak, sağlığın vücudu oluşturan karşıtlıkların doğal dengesinden kaynaklandığını savundu.
 • argosluamphiaros ile eriphyle'nin oğludur. öleceğini bildiği için thebai savaşına katılmamak için saklanan kâhin kocasını bir mücevher karşılığında ele veren annesi eriphyle'yi öldürür.
 • (bkz: lokman hekim)
 • peirithous oğlu(laertios) krotonlu alkmaion, laertios'un tahkiyesinde pythagoras'ın öğrencisi ve asklepios'un yandan yemişidir. theophrastus, alkmaion'un insanları hayvanlardan 'hayvanlar algılar ama algıladığını anlamaz, insanlar ise anlar' şeklinde, empedokles'in düşünceyi idraktan ayırmamasına bilakis, ayırdığını söyler; ayrıca duyumun beyinle ilgili olduğunu da iddia etmişmiş; eğer beyin hasar görüp de yerinden oynarsa duyuların geldiği yollar tıkanırmış. asklepios'un yılanlı yolunda ilerleyerek sağlığın, vücut bileşkesinin bileşenlerinin düzen ya da uyum içerisinde olmasıyla sağlandığına inanırmış(aetius). laertios'ta alkmaion'un bir kitabı şöyle başlar: "krotonlu alkmaion brotinos'a, leon'a ve bathyllos'a şu sözleri söylüyor: görünmeyen şeyler konusunda, ölümlü şeyler konusunda tanrılar açıkça görür, oysa insan olarak biz tahminde bulunuruz..."

  alkmaion'un felsefesi pythagorasçılığa yakın bir çizgiden ilerlediği için bazı yerlerde pythagorasçı sayılır ya da zannedilir, amma velakin yakın olması öyle olmasını zorunlu kılmaz. ki aristoteles alkmaion'u pythagorasçılardan ayırır, ve bu ayrımı da temellendirir. her şeyden önce alkmaion bir hekimdi, ve guthrie'nin dediği gibi "hekimin yok sayamayacağı deneyim dünyası matematik filozofunun a priori sistemindem daha dağınık, daha sallantılı" bir dünyadır, bu yüzden bu hekim, alıntıladığım kitap girişinden de belli olduğu gibi şimdiki hekimlerin hekimliklerini sorgulatacak biçimde alçakgönüllü bir kuşkuya sahipti. şu günlerde öyle mi? deneyimcilerde can besleyip fiyaka satmaktan başka işe yaramayan kibircilik gelenek oldu, sanki kendileri a priori! herkes yerini bilmeli azizim, herkes yerini bilmeli; tarlaya saban, sürüye çoban gereklidir derler, eğer siz gidip de tarlaya çoban, sürüye saban verirseniz gülünç duruma düşersiniz.

  bu yüzden alkmaion da gülünç düşmemek adına, aristoteles'te geçtiği üzere, pythagorasçıların karşıtlık öğeleri belirliyken gidip bir kağıda sığdıramayacak kadar karşıtlık çeşidi olduğuna inanmıştır; yani pythagorasçılara rağmen, birkaç karşıtlık öğesi yerine direk karşıtlık ilkesine inanmıştır, ve bu inandığı ilkeyi insan vücudu açısından "insan ilişkileri çifter çifter(iyi-kötü, kadın-erkek gibi karşıt çiftler) gider" diyerek de belirtmiştir sağda solda. olur da bu çiftlerden biri diğerine üstün bir konuma ulaşırsa vücut hastalanırmış(aetius).

  vücudun manevi öğesi olan ruh ise daimi devinimde olduğu için ölümsüzmüş, ve güneş, ay, yıldızlar ve tüm gökler gibi her ilahi şey daimi devinimdeymiş(aristoteles). yani gözüktüğü gibi alkmaion ruhu ölümsüz gördüğü gibi gök cisimlerine de ilahi bir anlam veriyormuş. bunun yanında şöyle bir şey de aktarıyor aristoteles: insan başı sona bağlayamadağı için ölümlüdür. buradaki kasıt sirküler bir kasıttır, yüce şeylerin başı ve sonu yoktur, daireseldirler, ama vücut böyle değildir, çembere ayak uyduramayıp yuvarlanır ve ölür. yanisi alkmaion şifacı olduğu kadar ele gelen de bir insandır, hemşerisi pythagoras gibi gavur eziyeti değildir, iki ordan bir burdan, hop, alkmaion, bitti.
 • yaklaşık 2500 yıl önce (bilinen ilk) sistematik diseksiyon uygulayan hekim/anatomist/fizyolog.

  tüm duyusal farkındalığın, algının ve motor fonksiyonların beyin tarafından kontrol edildiğini ortaya atmıştır. (mö 500)
  omurilik ve beyin sapında oluşan motor yanıtlar/refleksler haricinde önermesi günümüz koşullarında da bir miktar doğru sayılabilir.
  aynı zamanda ruha inanmış, bedenin ölümlü fakat ruhun ölümsüz olduğunu öne sürmüştür. ruhun ölümsüz olduğunu savunurken gök cisimlerinin dairesel hareketini örnek göstermiştir.
  astronomi ile ilgilendiği ve gök cisimlerinin dairesel hareket ettiğini söylemesi bile döneminin çok ötesinde olduğunu gösterir.
  ayrıca kelime kökü itibariyle benzerlik olduğu için lokman hekim olduğu düşünülmektedir.
 • krotonlu alkmaion olarak bilinir. ilk yunan tıp merkezi, kroton'da açıldı. burada görev yapan ilk öğretmenin veya ilk yazarın yapıtları kayıptır; ancak günümüze kadar gelen parçalardan bu kişinin pythagoras'ın öğrencilerinden alkmeion olduğu anlaşılmaktadır. pythagoras'a aitmiş gibi görünen tıpla ilgili bazı bilgiler, aslında alkmeion'a aittir.

  -duyu organlarını keşfetmiş, özellikle görme ile ilgilenmiştir.
  -ilk göz ameliyatını yapmıştır.
  -beynin duyu merkezi olduğunu ve beyin ile duyu organları arasında bir bağ olduğunu söylemişyir.