aynı isimde "amentü (ismet özel şiiri)" başlığı da var
şükela:  tümü | bugün
 • imanın 6 şartının "şunu da kabul ediyorum, buna da inanıyorum, aha onlara da iman ettim gitti" şeklinde bir bir deklare edilmesinden mütevellit dua. (bkz: iman)
 • bunun kardesi var bi de (bkz: ettehiyyatu)
 • kuran'da bulunmayan duadır , namaz sırasında söylenmesinin caiz olmadığı şeklinde yorumlar vardır , alengirli bir meseledir.
 • amentü, "ben îmân ettim, inandım" mânâsında bir kelime.

  aynı zamanda "inanç sisteminin temelleri" vb. anlamında kullanılır. (bkz: halukun amentüsü)
 • (bkz: amentu gemisi)
 • (bkz: amen to that)
 • dini anlamının dışında genel bazlı da kullanılan bir sözcük:
  oluş, düşünce veya ideolojinin temelini oluşturan değer yargıları. *
 • ehl-i sünnet inancı açısından mü’minlerin îmân esaslarını ana hatlarıyle ifâde eden özel bir kavramdır. arapça’da “âmene” fiilinin birinci tekil şahsı olup türkçe karşılığı “îmân ettim” demektir. kur’ân’da üç yerde; kişinin îmânını açıklarken kullandığı bir ifâde olarak geçmektedir. şûrâ sûresinde şöyle buyurulmaktadır: “işte onun için sen (tevhide) davet et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. onların heveslerine uyma ve de ki: ben allâh’ın indirdiği bütün kitaplara inandım...” (şûrâ, 42/15; ayrıca bk. yûnus, 10/90; yâsîn, 36/25).

  “amentü” deyimi ile herkesin inanması gereken îmân esasları şöyle formüle edilmiştir: “allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, iyi veya kötü her şeyin allah’ın takdiri ile olduğuna îmân ettim. ölümden sonra diriliş gerçektir. allah’tan başka ilâh olmadığına, hz. muhammed’in o’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederim.” bu îmân esasları kur’ân’ın çeşitli yerlerinde ifadesini bulmuştur (bakara, 2/177, 285; nisâ, 4/136). buhârî ve müslim’de yer alan cibril hadisinde de söz konusu îmân esaslarına, benzer bir şekilde yer verilmiştir (buhârî, imân, 37; müslim, imân, 1).

  islâm’a ait dinî bilgilerin öğretilmesinde geleneksel inanç metni olan “âmentü”, itikadla ilgili kaynaklarda da yer almıştır.
  kaynak: dini kavramlar sözlüğü.