şükela:  tümü | bugün
  • anabaptizm mezhebine mensup kisi
  • 16. yüzyilda çocukların vaftiz edilmesine, yemin etmeye, askerlik hizmetine ve devlet memurluğuna karşı çıkan ve bu çıkışlar yüzünden baskılara maruz kalan isviçre kökenli radikal mezhep.
  • çocukların vaftiz edilmesine karşı çıkmalarının temelinde kişinin inancını yetişkinliğe yaklaşırken kendisinin seçmesi gerektiği yönündeki fikirleri yatar. o nedenle mezhep üyeleri sonradan tekrar vaftiz edilirler. ana-baptist'in kelime anlamı da yeniden vaftizdir zaten.
  • 1521’de almanya’da çıkan, hristiyanlara doğuştakinden başka bir vaftizi daha gerekli gören köylü isyanlarının öncüsü olmuş mezhebin üyeleridirler.
  • kitabi bilgilere önem vermemekle övünen ve cahillerin dünyayı kurtarmak için seçilmiş olduğunu savunan anabaptistler, 1534'te piskoposluğun merkezi olan münster kentini ele geçirdiklerinde kütüphanedeki kitapları, özellikle de dinle ilgili olanları yakıp yok etmişlerdir.

    özel kitap koleksiyonları meydanda toplanmış ve büyük bir ateşte, geçmişi silip temizlemek ve dolayısıyla anabaptistler'e incil'in yorumu konusunda mutlak güç sağlamak amacıyla yakılmıştır.

    anabaptizm, yobazlığın hristiyan dinindeki tezahürlerinden yalnızca biridir. tüm dinlerdeki yobazlıklar gibi.
  • anabaptist veya anabatist; yetişkinler için yeni bir vaftiz isteyen ve sosyal istemleri de olan bir hıristiyan tarikatının üyesi.