şükela:  tümü | bugün
 • tanriyi reddeden ilk filozof.
 • monoteist anlamda bir tanrı kavramı oluşmadan onu reddetmesi olanaklı olmayan filozof. sokrates döneminin atinasında yaşamıştır. empedokles'in felsefesinden etkilenmiştir. nous kavramını, yani maddeden ayrı bir ruh kavramını ilk düşünendir. fakat bu ilkeyi mekanik olarak düşündüğünden sokrates, platon tarafından zındık kabul edilmiştir. perikles ile kanka olduğundan ölümden kurtulmayı başarmıştır. öldürülmek istenmesinin nedeni de ayın ver dünyanın taş olduğunu söylemesidir. felsefeye düalizmi sokan insandır.
 • gunesin kizgin bir maden kulcesi oldugunu soyleyen antikcag yunan dusunuru
 • perikles ve sokratesin hocası olan yunan filozof. felsefi tanrıcılığın babası sayılır.
 • çanakkale lapseki'dendi anaksagoras (i/ö 500-428)
  felsefesinden anladığım şudur:
  önce kaos vardı , evreni oluşturacak elementlerin bir bulamacı halinde oradaydı. (neredeydi diye sorma).

  neden o kadar bekledi ve harekete geçiren neydi bilinmez ama onca bekledikten sonra aniden nyx (gece) ve erebus (ölümün dipsiz kuyusu) ondan ayrıldılar.

  yine gariptir ve neden olduğu bilinmez ama bizim lapsekili , eros (aşk) ve aether'in ("yüksek hava") de önceki ikisinden doğduğunu hükmetmiştir.

  sonra işler düzelmeye başlar. ve önce güzellik ve düzen ortaya çıkar .
  sonra da aşk, gece ve gündüzü doğurur.

  nasıl atmış değil mi? ama öte yandan yaradılışı mitolojinin keyfi dünyasından çıkararak ilk defa bilimsel bir kuramla açıklama çabasıdır bu. inancın bilimle çatışmasının ilk meyvesi.

  anaksagoras bilimselliğin babası, bilgiyi baş tacı eden hekesi hepimizi, tabuları yıkan afacan kalbiyle çağlar öncesinden kucaklıyor.
 • yunan doğa filozofu. klazomenai'de doğan anaksagoras atina'da bir okul açarak perikles, euripides, arkhealos(bazı yazarlara göre sokrates), vb. bir çok öğrenci yetiştirmiştir. bazı parçaları günümüze kadar kalan tabiat üzerine adlı bir eser yazdı. platon'un phaidion'unda sokrates onun dersinden söz açar.

  anaksagoras, cisimlerin birbirine benzer çok küçük parçalardan oluştuğunu savunmuş, zekayı (nous) bütün bunların üzerine yerleştirmiştir. "başlangıçta çok büyük bir kaos varken, zekanın gelip her şeyi düzene soktuğunu" ileri sürmüştür. yıldızların hareketini, evrenin dönüşünü ve dünyayı bu zeka yönetiyordu. ona göre doğa, gözle görülemeyecek kadar küçük parçacıklardan meydana geliyordu. her şey küçük, daha küçük parçacıklara bölünebilir ancak en küçük parçada bile her şeyden bir şey vardır.

  plutarkhos'un anlattığı bir olay onun gerçekçiliğini yeterince belirtir. atina'da perikles'e karşı olanlar buldukları tek boynuzlu bir danayı öne sürerek perikles'in diktatör olacağı propagandasını yaparlar. anaksagoras kalabalık bir topluluğun önünde söz konusu boğanın başını ameliyat ederek iki boynuzun oluşmasını engelleyen anormalliği açıklar. tanrısızlıkla suçlanıp ölüme mahkum edilince, atina'yı terk etmek zorunda kaldı.

  anaksagoras, astronomiyle de ilgileniyordu. gökyüzündeki tüm cisimlerin yer ile aynı maddeden meydana gelmiş olduğunu öne sürüyordu. bu fikre bir meteoru inceledikten sonra varmışdı. bu nedenle başka gezegenlerde de hayat olduğu düşünülebilir, diyordu. öne sürdüğü fikirlerden bir diğeri de güneş'in bir tanrı olmayıp peloponnesos yarımadası'ndan irice, kor halinde bir kütle olduğuydu. ayrıca anaksagoras, ay'ın ışığını güneşten aldığını varsayıp ay ve güneş tutulmalarını bununla açıklamıştır. ayrıca, hayvanların anatomilerini incelemiş ve balıkların solungaçlarıyla nefes aldığını keşfetmişti.
 • milattan önce 5. yüzyılda ya­şamış olan yunanlı filozof.anaxagoras’ın öğretisi ne göre, evrenin ilk başlangıç halinde, yaratılmamış olan tüm tohumlar, varlığın sonsuz küçük parçaları birbirlerine karışmış bir durumda bulunuyorlardı. bütün bir varlık kütlesi, sonsuz sayıda küçük tohumun bir karışımıdır. bugün varolan dünya, söz konusu kütle ya da karışımı meydana getiren tohumların ayrılıp bir araya gelişinin bir sonucudur.
 • "in everything there is a portion of everything." diyerek o zamanlardan maddenin, yoktan var olamayacagi ve vardan yok olamayacagini anlamis, ilerigoruslu, zeki insan.

  (bkz: aferin oglum)
  (bkz: otur bes)
 • ay'in gune$'ten gelen i$igi yansittigini iddia ettigi icin hapse atilan filozof.
 • (bkz: anaxagoras)
hesabın var mı? giriş yap