şükela:  tümü | bugün
 • analitik düzlemde, apsis in ve ordinat ın ruh halini inceleyen bilim.
 • düzlemin koordinatlarını şaşıranlar için
  (bkz: carl gustav jung)
 • jung un, kendi kurduğu sistemi anlattığı, belki konuya giriş olarak kabul edilebilecek kitabının ismi.
 • sigmund freud ile beraber 5 yıl geçiren ve biraz olsun onun görüşlerinden etkilenen (bkz: carl gustav jung) tarafından ortaya atılan görüştür. freud'un dine karşı olduğunu, dini bir nevroz olarak nitelediğini bilmeyen yoktur. ancak jung bu noktada freud'dan ayrılır ve o da kendi görüşlerini icra eder. çünkü jung tanrı'nın varlığına inanır. şüphesiz bunda diğer dinlere mensup insanlarla geçirdiği yılların etkisi büyüktür.

  jung'a göre insan bilinç ve bilinçaltı olmak üzere iki kısımdan oluşur. burada bilinçten kasıt egodur yani insanın farkında olarak yerine getirdiği iş, oluş ve davranışlardır. çünkü jung'a göre insan davranışlarını sürekli ve devamlı kılan şey egodur. bilinçaltı ise bireysel bilinçaltı ve kollektif bilinçaltı olmak üzere ikiye ayrılır jung'a göre. jung'un bireysel bilinçaltı tanımına göre burada bastırılmış ve tatmin edilmemiş istek ve arzular yer alır. kollektif bilinçaltında ise (bkz: arketip)ler vardır jung'un. arketipler ise ilk insandan günümüze dek gelen kalıp davranışlara verilen addır. jung'a göre insanların günümüzde gerçekleştirdiği ve yaşamlarının büyük bir kısmını kaplayan dinlerin, dini etkinliklerin ve ritüellerin kökeni din arketipidir. din arketipi ise tanrı arketipine dayanır.

  libido, insanın doğuştan getirdiği yaşama enerjisidir. bu ise bilinç ve bilinçaltı ile beraber kendisini (bkz: psişe)de gösterir. jung sağlıklı bir insanın bilinçaltını tanıması ile yani kendini gerçekleştirmesi ve kendini tanıması ile mümkün olabileceğini belirtir.
 • üç büyük psikoloji akımından biridir. diğerleri: psikanaliz, bireysel psikoloji. isviçreli psikiyatr jung'un temelini attığı bu sisteme ayrıca jungian piskoloji de denir. analitik psikolojiye göre, her insanın bir dış bir de iç dünyası vardır. freud'tan etkilenen jung bilinç dışını kişisel bilinç dışı ve toplumsal bilinç dışı olarak ikiye ayırarak inceler.
 • carl gustav jung'un yazılarından oluşan, aynı başlıklı bir kitap ile tanıştığım psikoloji okulu. bir iki kullanışlı kavramı var olsa da pek bilim içi sayılmaz. psikanalizden çok daha mistik/sihirli düşünme içeriği mevcut. test edilebilir önermeler yok, iddiaların dayandırıldığı temel mantıksal açıklamalar yok. ruhlar, periler, sihirler vesaire, osurup osurup ipe dizilmiş. psikolojinin daha güncel yaklaşımlarını ve bulgularını, dahası bilgi üretme biçimlerini öğrenmek daha verimli olabilir. analitik psikoloji belki sadece tarihi değeri açısından okumaya değer olabilir.
 • felek, insan aklıyla hareket etseydi, ilkin çalışma, sonra da hak edilmiş bir dinlenme mantıklı olurdu. ama feleğin davranışına akıl ermez, yaşam enerjisi ise münasebetsizce kendine uygun bir akış yolu ister.

  analitik psikoloji, carl gustav jung
 • jung
  12 yaşında gördüğü rüyanın hayatını değiştirdiğini söyleyen kişidir. bayılma nöbetleri geçirerek okula gitmemeyi başaran ardından babasının vurucu cümlelerinden sonra okula dönüp köpek gibi başarılı olan kişi. jung parapsikolojiye her zaman ilgi duymuştur. freud ile ölümüne kanka olarak takılırken sonrasında freud galiba her şeyi doğru söylemiyor düşünceleri hakim olmuştur ve bir gemi seyahatinde freud ile güzel bir kavga edip arasını açmıştır. freud’un jung yüzünden somatik belirtiler gösterdiği bile yazılıp çizilmiştir. analitik psikolojiyi oluşturmuştur.

  analitik psikoloji

  insan doğası görüşü:
  insanı freud kadar kötümser değerlendirmez. freud erken çocukluğun kişiliğin belirleyicisi olarak görürken jung o kadar katı değildir. freud gelişim evrelerini ergenliğe kadar alırken jung yaşlılığı da almıştır. jung’a göre bilinçdışı iki katmandır: bireylerin deneyimleri ve atalarından gelen genin deneyimleri.

  psişe
  insan kişiliğini bütün haline getirmek için uğraşmaz çünkü zaten bütündür. kişinin amacı kişiliğinin üzerine yeni boyutlar eklemektir. bilinçli ve bilinçsiz her şeydir.

  bazı kavramlar

  bilinç: algı ve anıları kapsar. düşünme, hissetme, duygu, sezgi kavramlarını kapsar. birey bu kavramlardan birisini baskın olarak kullanıyorsa karakter yapısını o kavram belirlemiş demektir.
  bilinçli zihnin 2 yönelimi vardır: içedönüklük(iç ve öznel dünya) ve dışadönüklük( dış ve nesnel dünya)

  bilinçlenme: bilinç alanının genişlemesidir.

  bireyleşme: bir kişinin bilincinin diğer kişilere göre farklılaşma sürecidir. bu süreç egoyu oluşturur. bilinçlenme arttıkça bireyleşme artar. bireyleşmenin amacı insanın kendisini tanımasıdır.

  bütünleşme: kişiliğin tüm yönlerini birleştirir. sonra karşıt eğilimler birleşir ve ben arketipi oluşur. örneğin bir erkeğin erkeksi yönleri ile animasının bütünleşmesi, erkek olarak kadınlarla ilişki sürdürmesini sağlar.

  psişe üç ana kavramdan oluşur: bilinç (ego), kişisel bilinçaltı (kompleksler), kolektif bilinç (arketipler)

  ego:
  bilinç bireyleşir ve ego oluşur. ego bilincin zihinsel örgütüdür. damıtma aygıtı olarak kullanılır. ego anı, duygu, düşünce, algıları seçer ve seçtiğini bilince çıkarır. yani seçici bir özelliği vardır. tutarlı ve bütündür böylece kimliğimiz oluşur. ego hangi tür yaşantılara geçit vereceğini bireyin zihin yapısına göre karar verir. (duygusal bir kişilik daha çok duyguları seçer)

  kişisel bilinçaltı (freud’un bilinç öncesine denk gelir):
  bellek bankası görevini görür. rüya oluşumunu sağlar. egonun geri çevirdikleri burada kalır. arzu, anı, dürtü, silik algı kişisel bilinçaltını oluşturur.
  kişisel bilinçaltındaki deneyimler gruplaşır ve karmaşalar oluşur. yani kompleksler oluşur. jung bunu sözcük çağrışım testinde fark etmiştir.
  -analitik terapinin amacı kişinin kompleksini çözümlemektir ve kompleksten kişiyi kurtarmaktır.
  -kompleksler gitgide nevrozları oluşturur.
  -ilk çocukluk anıları+ kolektif bilinçaltı=kompleksler denklemi ile işler.

  kolektif bilinçaltı ( freud’un bilinçaltına denk gelir):
  kalıtım + evrim ruhsal yapıda iz bırakır.
  evrim sayesinde geçmişle bağlantılıyız. kişinin yaşamında hiçbir zaman bilinçte var olmamıştır. birincil imgeler oluşturur yani gizil imgeler. (insana atalarından gelir. böylece insan yılanı gerçek hayatta hiç görmemesine rağmen yılandan korkar.) kişilikte en etkili güçtür. kolektif bilinç ortaktır. (ilk görüşte aşk, dejavu örnek verilir.)

  kolektif bilinçaltının içeriğini arketipler oluşturur. arketip kelimesi bildiğiniz gibi ilk örnek, prototip demektir. evrenseldir. her insanda vardır. dört ana arketip vardır.

  1. persona (süperegoya denktir):
  persona toplumun onayını sağlamak amacıyla insanın dış dünyaya karşı taktığı maske ya da kimliktir. kişiliğin en dıştaki yönüdür (dışadönük yüz). çıkarlarımızı korur. çok kullanılırsa kişi kendisine yabancılaşır.
  ego ve persona özdeşleşirse şişme gerçekleşir. yani kişi kendisine fazla önem verir.

  2. anima – animus: insanın içedönük yüzüdür. anima erkekte kadınsı özellikleri barındırır. animus kadında erkeksi özellikleri barındırır. bu arketip karşı cinsi anlamak için önemlidir. kişi anima/animusuna uyan kişilerle evlenir.

  3. gölge (ide denk gelir): insanın kendi cinsiyetini temsil eden ve kendi cinsinden olan kişilerle ilişkilerini düzenleyen arketiptir. insanın hayvani yönünü içerir. en güçlü ve en tehlikeli arketiptir.

  4. ben (maslow’un kendini gerçekleştirme kavramına denktir): bilinçaltının tüm yönlerini düzenler, dengeler. insan uyumlu ise beni iyidir. ego ile birlikte çalışmalıdır.

  yaşam dönemleri
  1. çocukluk: ilk yıllarda ayrı kişilik yoktur. ebeveynin psişesini kullanır. algıları örgütlenmemiştir.
  2. gençlik
  3. orta yaş: maneviyata eğilme
  4. yaşlılık: kişi bilinçdışına gömülür.

  kişilik tipleri

  kişi dünyaya iki tür tutum sergiler:
  - içedönüklük: libido kendine. çekingen, özgüvensiz.
  - dışadönüklük: libidosu başkasına. özgüvenli.

  ruhsal işlevler
  1. düşünme: rasyonel
  2. hissetme: rasyonel. değerlendirme işlevi. düşünceyi kabul-red.
  3. duyu: rasyonel değil
  4. sezgi: rasyonel değil.

  - bu 4 işlev 2 tutumla karışım yapılmış ve 8 ayrı kişilik tipi oluşmuştur. (örneğin dışadönük düşünen tip vb.)
 • amaninde amanin biri üni sınavında psikoloji istiyormuşmuş ahhahaha

hesabın var mı? giriş yap