şükela:  tümü | bugün soru sor
 • analitik düzlemde, apsis in ve ordinat ın ruh halini inceleyen bilim.
 • düzlemin koordinatlarını şaşıranlar için
  (bkz: carl gustav jung)
 • jung un, kendi kurduğu sistemi anlattığı, belki konuya giriş olarak kabul edilebilecek kitabının ismi.
 • sigmund freud ile beraber 5 yıl geçiren ve biraz olsun onun görüşlerinden etkilenen (bkz: carl gustav jung) tarafından ortaya atılan görüştür. freud'un dine karşı olduğunu, dini bir nevroz olarak nitelediğini bilmeyen yoktur. ancak jung bu noktada freud'dan ayrılır ve o da kendi görüşlerini icra eder. çünkü jung tanrı'nın varlığına inanır. şüphesiz bunda diğer dinlere mensup insanlarla geçirdiği yılların etkisi büyüktür.

  jung'a göre insan bilinç ve bilinçaltı olmak üzere iki kısımdan oluşur. burada bilinçten kasıt egodur yani insanın farkında olarak yerine getirdiği iş, oluş ve davranışlardır. çünkü jung'a göre insan davranışlarını sürekli ve devamlı kılan şey egodur. bilinçaltı ise bireysel bilinçaltı ve kollektif bilinçaltı olmak üzere ikiye ayrılır jung'a göre. jung'un bireysel bilinçaltı tanımına göre burada bastırılmış ve tatmin edilmemiş istek ve arzular yer alır. kollektif bilinçaltında ise (bkz: arketip)ler vardır jung'un. arketipler ise ilk insandan günümüze dek gelen kalıp davranışlara verilen addır. jung'a göre insanların günümüzde gerçekleştirdiği ve yaşamlarının büyük bir kısmını kaplayan dinlerin, dini etkinliklerin ve ritüellerin kökeni din arketipidir. din arketipi ise tanrı arketipine dayanır.

  libido, insanın doğuştan getirdiği yaşama enerjisidir. bu ise bilinç ve bilinçaltı ile beraber kendisini (bkz: psişe)de gösterir. jung sağlıklı bir insanın bilinçaltını tanıması ile yani kendini gerçekleştirmesi ve kendini tanıması ile mümkün olabileceğini belirtir.
 • üç büyük psikoloji akımından biridir. diğerleri: psikanaliz, bireysel psikoloji. isviçreli psikiyatr jung'un temelini attığı bu sisteme ayrıca jungian piskoloji de denir. analitik psikolojiye göre, her insanın bir dış bir de iç dünyası vardır. freud'tan etkilenen jung bilinç dışını kişisel bilinç dışı ve toplumsal bilinç dışı olarak ikiye ayırarak inceler.
 • carl gustav jung'un yazılarından oluşan, aynı başlıklı bir kitap ile tanıştığım psikoloji okulu. bir iki kullanışlı kavramı var olsa da pek bilim içi sayılmaz. psikanalizden çok daha mistik/sihirli düşünme içeriği mevcut. test edilebilir önermeler yok, iddiaların dayandırıldığı temel mantıksal açıklamalar yok. ruhlar, periler, sihirler vesaire, osurup osurup ipe dizilmiş. psikolojinin daha güncel yaklaşımlarını ve bulgularını, dahası bilgi üretme biçimlerini öğrenmek daha verimli olabilir. analitik psikoloji belki sadece tarihi değeri açısından okumaya değer olabilir.