1. islam düşüncesine göre makrokozmos da denilen evrenin yaratılışı bu dört unsurun bir araya gelmesinden meydana gelir.
 2. "ser be girîban derest sôfi-i esrâr râ
  tâ çi ber âred zi gayb âkıbet-i kâr râ

  âb be hâk âmede bâd ber âteş zede
  aşk be hem ber zede hayme-i in çâr râ"

  sırlara (dalmış olan) sûfi, işin sonunda gaybdan ne zuhûr edecek diye başını iyice koynuna sokmuş (beklemekte). su toprağa gelir, rüzgâr ateşe düşer. aşk ise bu dördünün çadırını kırıp geçirir.

  *

  şahsi edit: muazzam sûzidil âyin'in en sevdiğim kısmıdır, üçüncü selam ortalarında hüküm sürer. bu üçüncü selamlarda bir şey var, dur bakalım...
 3. bir ismet özel şiirinde geçer.

  hayat
  dört şeyle kaimdir, derdi babam
  su ve ateş ve toprak
  ve rüzgâr
  ona kendimi sonradan ben ekledim