şükela:  tümü | bugün
 • m.ö. 4500- m.ö. 1000 yılları arasında türkmenistan'ın başkenti aşkabat yakınlarındaki anav bölgesinde ortaya çıkmıştır. orta asya' nın en eski kültürüdür. yapılan araştırmalar sonucu;
  -yerleşik hayata geçtikleri
  -tuğladan yapılmış evlerde oturdukları
  -tarım ve hayvancılık yaptıkları görülmüştür.
 • türkistan coğrafyasındaki en eski yerleşim merkezidir. günümüzde türkmenistan sınırları içerisinde aşkabat yakınlarında ortaya çıkmıştır.

  anav kültürünün en önemli özelliğinden birisi 4 katman halinde m.ö 4000 den m.ö 1. yüzyıla kadar inmektedir.(durmuş ilhami,türk kültürüne giriş, s 65) bu durum bize ön asya ve avrupada bulunan diğer yerleşim yerleri ile kıyas yapma imkanı sunmaktadır.

  anav kültürü yerleşik bir kültürdür. kazılar sonucunda duvarları güneşte kurutulmuş tuğlalardan mürekkep evler,hububat taneleri, koyun kemikleri çıkartılmıştır.

  anav kültürünü oluşturan topluluğun milliyeti henüz bilinmemektedir. ari kökenli ya da türk kökenli olduklarına dair fikirler sunulmaktadır.

  anav kültürü kendinden sonra ortaya çıkan başka kültürlere de öncülük yapmıştır. m.ö 2500lere tarihlenen namazgah-tepe'de çıkarılan kültür anav kültürüne benzemektedir.(koca salim, türk kültürünün temelleri, s27)
 • m.ö. 4000-1000 türk kültür bölgesidir. (bölge bu günkü türkmenistan)

  kazılar sonucunda bu kültür çevresindeki insanların, yerleşik oldukları, tuğladan yapılma evlerde oturdukları, dokumacılık, toprak ve bakır işlemeciliği, at, koyun, keçi, sığır ve deve besledikleri ve bununla birlikte tarım da yaptıkları ortaya çıkmıştır. türk kültürünün önemli bir belirleyicisi olan atın anav kültüründe bulunması bu kültürün proto-türk kültürü olduğunun öncelikli delillerinden biridir.

  türk dilinin ilk ansiklopedik sözlüğü olan divânu lügati't-türk'te, "kuş kanadıyla; türk atıyla" şeklinde kaydedilen deyimle, kanatsız kuş olamayacağı gibi, türk'ün de atının, kuşun kanadı kadar kendisini tamamladığını ifade etmektedir. tarihte, türkler kadar atıyla bütünleşmiş ikinci bir millet yoktur. çin, antik yunan, bizans, rus, süryani ve islam kaynaklarında türklerin at üstünde yeyip içtikleri, alışveriş yaptıkları, sohbet ettikleri ve uyudukları anlatılmıştır. bu sebeple at kültürü ile ilgili tespitler tarih öncesi ve sonrası çağlarda daima türklere ulaşmıştır.
 • orta asya’daki en eski kültürdür.
 • türkistan aşkabat taraflarında bulunan, içinde yapılan kazılardaki bulguların da bu kültürün proto-türklere ait olduğunu desteklediği, orta asya'daki en eski kültür merkezidir.
 • şu anki bilimsel bulgulara göre orta asya'nın en eski kültür merkezidir. millattan önce 3000- 5000 tarihlerine kadar giden bir zaman dilimini kapsar.