şükela:  tümü | bugün
 • sadece cumhurbaşkanı'nın yetki ve görevlerini belirliyorsa anayasa'nın tamamının 10000 madde falan olması gerektiğini düşündüren 104 madde.
  (bkz: anayasanın yüz dördüncü maddesi)
 • --- spoiler ---

  d. görev ve yetkileri (madde 104)

  cumhurbaşkanı devletin başıdır. bu sıfatla türkiye cumhuriyeti'ni ve türk milleti'nin birliğini temsil eder; anayasa'nın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir.

  bu amaçlarla anayasa'nın ilgili maddelerinde gösterilen şartlara uyarak yapacağı görev ve kullanacağı yetkiler şunlardır:
  ...
  ...
  ...
  ...
  ...
  türkiye büyük millet meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek
  --- spoiler ---

  ulan biz yillardir tek adam rejimiyle yonetiliyormusuz resmen.
 • "h. türkiye büyük millet meclisi seçimlerinin cumhurbaşkanınca yenilenmesi

  madde 116. – bakanlar kurulunun, 110 uncu maddede belirtilen güvenoyunu alamaması ve 99 uncu veya 111 inci maddeler uyarınca güvensizlik oyuyla düşürülmesi hallerinde; kırkbeş gün içinde yeni bakanlar kurulu kurulamadığı veya kurulduğu halde güvenoyu alamadığı takdirde cumhurbaşkanı, türkiye büyük millet meclisi başkanına danışarak, seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.

  başbakanın güvensizlik oyu ile düşürülmeden istifa etmesi üzerine kırkbeş gün içinde veya yeni seçilen türkiye büyük millet meclisinde başkanlık divanı seçiminden sonra yine kırkbeş gün içinde bakanlar kurulunun kurulamaması hallerinde de cumhurbaşkanı türkiye büyük millet meclisi başkanına danışarak seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.

  yenilenme kararı resmî gazetede yayımlanır ve seçime gidilir."

  demokrasi böyle bir şey azizim. fakat tek adam bu koşulları aşıp direkt keyfi olarak seçime gitmek istiyor, işinize geldiği gibi yorumlamakta üstünüze yok.
 • "104. madde neden kritik? çünkü cumhurbaşkanı’nın görev ve yetkilerini anlatıyor.
  malum, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen yeni düzende, başbakan ve bakanlar kurulu yok. yürütme organının tamamını temsil eden erdoğan, hükümet yerine geçerek istediği konuda cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabiliyor.

  işte madde 104, cumhurbaşkanı’na kararname çıkarırken sınırlar çiziyor.

  üç adet net sınır var. yürürlükteki anayasaya göre cumhurbaşkanı şu üç konuda cumhurbaşkanı kararnamesi çıkaramaz:
  -temel haklar, kişi hak ve ödevleri, siyasi hak ve ödevler
  -anayasanın münhasıran yani “sen bunu kanunla düzenleyeceksin” dediği konular
  -kanunda açıkça düzenlenmiş konular.

  bitmedi. cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlarda farklı hükümler olması halinde, cumhurbaşkanı’nın değil, kanunun hükümleri uygulanacak."

  kaynak