şükela:  tümü | bugün
  • tezkerenin reddedilmesine neden olan anayasa maddesi.
    anayasada başkaca bir hüküm yoksa tbmm üye tam sayısının en az üçte biri ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir; ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tam sayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz. bakanlar kurulu üyeleri, tbmm'nin katılamadıkları oturumlarında, kendileri yerine oy kullanmak üzere bir bakana yetki verebilirler. ancak bir bakan kendi oyu ile birlikte en çok iki oy kullanabilir.