şükela:  tümü | bugün
 • 5. yüzyıldan itibaren günümüzde ingiltere olarak adlandırılan bölgeyi istila eden ve 1066'daki norman istilası'na kadar yöneten cermen halkı. angluslar, saksonlar ve jütlerden oluşur.

  etimoloji
  anglosakson sözcüğü kıta avrupası yazarları tarafından ilk kez 8. yüzyılda kullanılmaya başlandı. bede antiqui saxons (eski saksonlar) tabirini kullanıyordu. norman istilası'ndan sonra anglosakson sözcüğü ingiliz anlamında kullanılmaya başlandı. anglosakson tabiri günümüzde ingiliz soyundan gelen beyaz ırkları tanımlamakta kullanılır. ingiliz sözcüğü, anglus (ingilizce: angle) sözcüğünden gelir.

  tarihçe
  bede'ye göre angluslar, saksonlar ve jütilerden oluşan cermen halkları 5. ve 6. yüzyıllardan itibaren almanya'dan göç ederek ingiltere'nin çeşitli bölgelerine yerleştiler ve ayrı ayrı krallıklar kurdular. bu halklar britanyalı kabile şefi vortigern'in davetiyle, pikt ve irlandalı işgalcilere karşı vortigern'in topraklarını savunmak için gelmişlerdi.

  ilk gruplar romalıların britanya'dan çekildiği 410 yılından önce geldiler. ingiltere'deki anglosakson yerleşkeler ve kuran halklar şunlardır: essex, sussex ve wessex (saksonlar); east anglia, middle anglia, mercia ve northumbria (angluslar) ve kent (jütiler). bu yedi topluluyk ortak yönetim anlamında bir heterarşi oluştururlar ancak ıx. yüzyıldan itibaren adaya başlayan dan akınlarını durduramazlar. sonunda 871 yılında dan'ları mağlup etmeyi başaran wessex kralı büyük alfred olur ve güney ingiltere'nin kralı haline gelir. 878 yılında alfred ile anlaşan dan'lar, wessex'ten çekilmeyi kabul ederler. alfred'den sonra gelen krallar bir süre dan'ları engellemeyi başarsalar da dan'lara yüklü miktarda vergi ödemeyi kabul etmek zorunda kalırlar.hatta danimarka kralı sveyn forkbeard (986-1014) ve ardılı knud (986.1014) ingiltere kısa bir süre danimarka krallığının parçası haline gelir. nihayet norman prensi ı. william tarafından (1066) adaların istilasıyla son bulmuştur. norman istilası, aynı zamanda ingiltere'nin son istilasıdır

  kültür
  bu döneme ait arkeolojik buluntuların çoğu suffolk eyaletindeki woodbridge yakınlarındaki sutton hoo höyüğünde bulunmuştur.
  wessex'lerin kurduğu bu hükûmetin esası germen örf ve adetlerine dayanmakta, halk; asilzadeler, hür çiftçiler, yarı hür olanlar ve kölelerden meydana gelmekteydi. daha sonra aristokrat bir zümre gelişerek hakimiyeti ele geçirmiştir.

  anglosaksonlar önceleri putperestken vı. yüzyılın sonlarında hıristiyanlığı kabul etmişlerdir.

  normanlar; anglosaksonların dil, edebiyat, hukuk ve çeşitli adetlerine tesir etmişlerdir.
  anglo-saxon." encyclopædia britannica ultimate reference suite. chicago: encyclopædia britannica, 2011.

  kaynak