şükela:  tümü | bugün
 • http://plato.stanford.edu/entries/boethius/ adresinden ayrıntılı bilgiye de kavuşabileceğimiz filozof.
 • boethius, augustinus'un ölümünden yaklaşık 50 yıl sonra dünyaya gelmiş.(475-526) ve uzun süre ilkçağ felsefesi ile latin ortaçağ felsefesi arasında bir köprü olarak değerlendirilmiştir. de consolatione philosophiae / felsefenin tesellisi üzerine eseri özellikle düşünce dünyasında büyük bir etki bırakmıştır. son roma imparatoru romulus augustulus 'un tahttan indiği sene doğduğu düşünülen boethius'un soylu sosyal konumu kendisine, yunancayı öğrenmesinde ve platon 'un felsefe okullarıyla tanınan athenae ve alexandrea kentlerini gidip görmesinde yardımcı olmuştu. ömrünün çok büyük bir kısmını felsefi metinlerin yorumlanmasına ve çevrilmesine harcayabilmişti. ayrıca yaşadığı çağ hristiyanlaşmış ve boethius'un kendisi de giderek kendini bu hristiyanlaşmış ortamda, özellikl latin ve grek kiliseleri arasındaki bölünme merkezli tartışmaların ortasında bulmuştu. (zaten çok geçmeden, ölümünden kısa bir süre sonra bu tartışma da son buldu.)

  boethius'un ömrünün son yıllarını de consolatione philosophiae adlı eserinden öğrenebilmekteyiz. bir ara theodor'un en seçkin felsefi takipçilerinden biri olmaya karar vermişse de, çok geçmeden ahlaksızlıklarına saldırdığı için onlarla ters düşmeye başladı. en büyük eseri felsefenin tesellisi üzerine 'yi yazdıktan sonra, yakalandı ve vatan hainliği suçlamasıyla idam edildi.

  çok süslü bir anlatıma sahip olan bu büyük eseri prosimetrum yani aralarda dizelerle bezeli olup tutuklu boethius ile felsefeyi simgeleyen bir kadın arasındaki diyalogu içerir, ki eserin bu hali diğer yapıtlarıyla tezat oluşturmaktadır.
 • felsefenin tesellisi adlı eserinde, dinbilim ile felsefeyi, tanrı ile özgür iradeyi ve adaletsizlik ile yaşamı tartıya çıkarmış ve bunlar arasındaki sorunları çözmeye çalışmış, hem de ölümü beklerken, şiirsel anlatımı sahiplenen bir filozof boethius.

  özellikle tanrısal öngörü, kader ya da başka türlü koymak gerekirse şeylerin zorunlu oluşlarının tanrının görüsünden mi kaynaklandığı yoksa tanrı gördüğü için mi şeylerin gelecekte olduğu ikilemi üzerine kafa yormuştur felsefenin tesellisinde.
 • antik yunan müzik kuramına da el atmışlığı vardır. bir sonraki el atan ise ölümünden nerdeyse bin sene sonra doğmuştu.
  (bkz: girolamo mei)
 • "hicbir sey, guz geldiginde kircicekleri gibi kuruyup degisen dis gorunusten daha gecici degildir." sozunun sahibidir..
 • bir orta çağ filozofudur.

  şuradan, hakkında son derece derin bilgiler elde edilebilir: (bkz: boethius kimdir?)
 • platon’un ve aristoteles’in yapıtlarını herkesçe anlaşılabilir hale getiren filozoftur. bunun içinde 4 bölümlük skolastik sınıflandırmayı izler: aritmetik, müzik, geometri, astronomi. felsefeye başlıca katkısı öğretimde uzun süre bir gelenek halinde kullanılan açımlama yöntemini belirlemesi ve tümeller tartışmasındaki tutumudur. tümelin varoluşta bulunmadığını düşünür. ona göre cins ya da tür gibi tümeller, hem belirledikleri varlıkların var oluşlarında bulunup hem de bu varlıkların her biri gibi çeşitlilik gösteremezler. böylece nominalizmi de realizmi de reddeder.

  doğu roma ile gizli ilişkiler kurmakla suçlanan albinus’un savunmasını üstlendiği için vatana ihanet ve büyücülükle suçlanmış; hazin bir son: alnına geçirilen bir sicim gözleri yuvalarından fırlayana dek gerilmiş ve o durumda kalın bir sopayla ölünceye dek dövülmüş.
 • tanrının olacakları önceden bilmesi/insanın özgür iradesi paradoksuna dair getirdiği açıklama, interstellar filmindeki beşinci zaman boyutu sahnesini hatırlatır.