şükela:  tümü | bugün soru sor
 • kitaplarının hepsi akademik ve alanında ciddi çalışmalardır. ilahiyat, felsefe ve tarih alanında ilgili olanlara kesinlikte tavsiye edilir.

  üç kısımdır : ankara okulu daha çok ilahiyat, elis kısmı felsefe, araştırma adı altında da genellikle piyasada pek bulamayacağınız orijinallikte çalışmaları barındırır. tek kötü noktası biraz pahalı olmalarıdır.

  ankara okulu ile aynı paralelde bir başka yayın için de (bkz: otto yayınları)
 • olur da anadolu'da islami reform yaşarsak, isnad edeceği temeli oluşturacak seviyede yayınlar hazırlandı. 200'e yakın akademik çalışma. ağırlıklı kökeni ankara ilahiyat olan hocalar.

  mustafa öztürk, ilhami güler, adil çiftçi, şinasi gündüz, hayri kırbaşoğlu

  ilk akla gelen ve okulun/ekolün lokomotifleri.

  20. ve 21. yüzyılda anadolu'daki en değerli ve gerekli çalışmalar olduğunu yıllar yıllar sonra anlayacağımızı üzülerek belirteyim.
  tarikat ve cemaatlerin din alanını domine ettiği, amiyane tabirle at oynattığı bu yıllarda tesir gücü maalesef çok sınırlı. umarım önlerinin açılacağı gerekli siyasi ve sosyal ortama ulaşırız.
 • klasik hacı hocalar tarafından "zındık, kafir" olarak suçlanan
  güzel insanların kitaplarını yayınlayan yayınevi.
 • islam tarihiyle ilgili sağlam kitaplar basan yayınevi.
 • islam tarihi klasikleri'nin çevirtip yayınlama projesi yapan yayınevidir. bu kültür hizmetinden dolayı takdir edilmelidir. maddi kaygılar güden bir yayınevi olsa idi böyle zahmetli ve maddi açıdan getirisi olmayan bir projeye kalkışmazdı.

  maddi kaygı demişken, kitaplarının pahalı olduğuna dair eleştiriler mevcuttur. kendilerine bu konu facebook sayfalarından sorulduğunda cevapları "türkiye'de kaliteli kağıt bulmanın zor olduğu, doların birkaç sene içinde 2 liradan 4 liraya çıkmasının kağıtların ithal olmasından dolayı ya kaliteyi düşürmeyi ya da fiyatları artırmayı gerektirdiği, kaliteden ödün vermek yerine fiyatları yukarı çekmek zorunda kaldıkları" şeklinde oldu. hak veriyorum.

  ***
  islam tarihi klasikleri çeviri projesi hakkındaki duyuruları:

  tarihin bir döneminde, belli bir muhatap kitleyi esas alarak inen kur’an, muhatapları tarafından hz. peygamber’in önderliğinde tarih sahnesine taşınmıştır. bu dönemde gösterilen pratikler ve uygulamalar bize hem kurucu metnin anlaşılması yönünde hem de uygulayıcılarının zihin yapısı hakkında bilgiler verecektir.

  ancak bu bilgilerin günümüze nasıl taşındığı da önemli bir konudur. tarihi süreç içerisinde ne gibi değişikliklerin yaşandığı, değişen sosyal, ekonomik ve siyasi şartların bu taşınma işinde ne gibi etkisinin olduğu şüphesiz araştırılmaya ve incelenmeye muhtaç konulardır.

  bu açıdan biz ankara okulu yayınları olarak, ilk dönem islam tarihi serisiyle hicri 3. yüzyıla kadar kaleme alınmış ve bize kadar ulaşmış olan kaynaklarımızı türkçeye çevirip yayınlamayı uygun gördük. günümüzde yayımlanan bir çok eserin bu kaynaklara atıfla kaleme alındığı düşünüldüğünde bu çevirilerin yapılması bizin açımızdan bir zorunluluk arz etmekteydi.

  amacımız; tarihte nelerin yaşandığını, nelerin düşünülüp tartışıldığını ve bu tartışmaların hangi paradigmalarla yapıldığını ortaya koyan kaynakları okuyucunun istifadesine sunmaktır. belki de bu, bize daha geniş düşünme imkanı sağlayacak ve olaylara daha sağlıklı yaklaşımlar ve çözümler üretmemize zemin hazırlayacaktır.

  bu projenin hayata geçmesinde editörlüğü üstlenen sayın prof. dr. mehmet azimli’ye özellikle teşekkür ederiz. bunun yanında çevimenlerimizin hakkını ödemek mümkün değil, hepsine teşekkür ederiz. son olarak, şimdiye kadar son okumalarımızı yapan kasım gezen kardeşimize de teşekkür etmeden olmaz.

  tüm okuyucularımıza gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederiz ve hatalarımızı anlayışla karşılamalarını ümit ederiz.

  umarız yayınladığımız tüm eserlerle ve islam tarihi klasikleri serisi projesiyle beklentilerimiz boşa çıkmaz ve kültür dünyamıza bizim de bir nebze katkımız olur.

  ankara okulu yayınları

  islam tarihi klasikleri

  editör: prof. dr. mehmet azimli

  1. salim b. zekvan (70/689), es-sire (arapça), çev. harun yıldız.
  2. ibnü’l-kelbi (204/820), kitabu’l-esnam (arapça), çev. beyza bilgin.
  3. kasım b. sellam (224/838), kitabu’l-emval, çev. cemalettin saylık.
  4. zühri (124/741), el-meğazi (arapça), çev. muhammet nur akdoğan.
  5. ibn hibban (354/965), es-siretu’n-nebeviyye, çev. harun bekiroğlu.
  6. ezraki (250/864), ahbaru mekke, çev. yunus vehbi yavuz.
  7. ebu hanife dineveri (282/895), el-ahbaru’t-tıval, çev. zekeriya akman, hüseyin siyabend aytemür.
  8. ibn kuteybe dineveri (276/889), el-imame ve’s-siyase, çev. cemalettin saylık.
  9. ibn rüsteh (300/912), kitabu alaki’n-nefise, çev. ali fuat eker.
  10. minkari (212/827), vakatu sıffin, çev. cemalettin saylık.
  11. ibn ebi şeybe (230/845), kitabu’l-meğazi (arapça), çev. ramazan önal.
  12. el-hayyat (300/912), el-intisar (arapça), çev. metin yıldız.
  13. ibn adim (660/1262), buğyetü’t-taleb fi tarih-i haleb, çev. hayri alkan.
  14. yahya b. adem (203/818), kitabu’l-haraç (arapça), çev. osman eskicioğlu.
  15. muhammet el-şeybani (189/803), şerhu’s-siyeri’l-kebir, çev. ibrahim sarmış, said şimşek.
  16. ibn zebale (199/814), ahbaru’l-medine, ezvacu’n-nebi (arapça), çev. fatih mehmet yılmaz, abd. çırak.
  17. ibn kuteybe dineveri (276/889), el-mearif, çev. hasan ege, remziye ege.
  18. ibnu’l-fakih (290/902), kitabu’l-buldan, çev. h. avni güllü.
  19. yakubi (294/905), tarih, çev. sedat seçkin bozkurt.
  20. mağribi (333/944), el-mihan, çev. mehmet kavşut.
  21. mesudi (345/956), et-tenbih ve’l-işraf, çev. mikdat eser.
  22. ibn habib (245/859), el-muhabber, çev. adem apak-ismail güler.
  23. süleym b. kays el-hilali (76/695), es-sakife, çev. muhammed nur akdoğan.
  24. ibn ishak (151/768), siretü ibn ishak, çev. selahattin yıldırım.
  25. mamer b. raşid (153/770), el-cami, çev. ahmet oğuz.
  26. rebi b. habib (180/796), müsned, çev. fuat koca, m. emin eren.
  27. seyf b. ömer (180/796), kitabu’l-cemel, çev. sıddık korkmaz.
  28. ebu yusuf (182/798), kitabu’l-haraç, çev. murat peçe.
  29. ebu yusuf (182/798), kitabu’l-asar, çev. yahya solmaz.
  30. ebu yusuf (182/798), er-reddü ala siyeri’l-evzai, çev. ibrahim ilhan.
  31. muhammet el-şeybani (189/803), kitabu’l-hiyel, çev. saffet köse.
  32. ibnü’l-kelbi (204/820), mesalibu’l-arab, çev. ilyas uçar.
  33. vakıdi (207/823), fütuhu’ş-şam, çev. sinan dolayman.
  34. ibn hişam (218/833), es-siretü’n-nebeviyye, çev. cahit külekçi.
  35. ezdi (231/846), futuhu’ş-şam, çev. ali dadan.
  36. ibn hayyat (240/854), tarih, çev. ömer sabuncu, mahmut sabuncu.
  37. ibn habib (245/859), el-munemmak, çev. erhan kayhan.
  38. cahız (255/869), el-osmaniyye, çev. muhammed nur akdoğan.
  39. ibn abdülhakem (257/892), futuhu mısr ve’l-mağrib, çev. mustafa kılıç.
  40. ibn şebbe (262/876), tarihu’l-medineti’l-münevvera, çev. şahin bal, bilal abır.
  41. ibn abdulhakem (268/882), siretü ömer b. abdülaziz, çev. hüseyin arı.
  42. fakihi (275/888), ahbaru mekke, çev. yunus vehbi yavuz.
  43. ibn tayfur (280/893), kitabu bağdat, çev. mustafa hizmetli.
  44. ebu zura ed-dımeşki (281/894), tarihu ebu zura, çev. edip akyol.
  45. ibn ebi davut (316/927), kitabu’l-mesahif, çev. abdülkadir karakuş.
  46. ibn abdurrabbih (328/940), el-ikdu’l-ferid, çev. musa kazım yılmaz
  47. cehşiyari (331/942), kitabu’l-vüzera ve’l-küttab, çev. selahattin polatoğlu, m. şirin aladağ.
  48. hemdani (334/945), sıfatu cezirati’l-arab, çev. cuma karan.
  49. mesudi (345/956), mürucu’z-zeheb, çev. hüseyin güneş, abd. dilek, ahmet yasin tomakin.
  50. yazarı meçhul (350/961), kitabu’l-uyun ve’l-hadaik fi ahbari’l-hakaik, çev. saim yılmaz.
  51. ebu’l-ferec el-isfahânî (356/967), mekatilu’t-talibiyyin, çev. cemil keskin.
  52. hamza ısfehani (360/970), tarihu sini müluku’l-arz ve’l-enbiya, çev. habib demir.
  53. yazarı meçhul, ahbaru’d-devleti’l-abbasiyye, çev. ahmet nuri koca.
  54. yazarı meçhul, ahbaru’l-beramika, çev. zeynep dağ.