şükela:  tümü | bugün
  • zıt olan farklı sosyal sınıflar arasında uzlaşmaz çelişkiyi ifade eden terim. özellikle maoist teoride bu çelişkiye sıklıkla atıfta bulunulmuştur. bu fikre göre; iki farklı sınıf olan egemen sınıf rolündeki burjuvazi ve ezilen sınıf olan işçi sınıfı/proletarya birbirine düşman iki sınıftır ve varoluş koşulları gereği uzlaşmalarının hiçbir yolu yoktur. çünkü işçi sınıfının yegane kurtuluşu, bu üst sınıf olan burjuvazinin yıkılmasına bağlıdır. yine bu düşünceye göre antagonist* olmayan çelişkiler tartışma yoluyla çözülebilir, fakat antagonist çelişkileri çözmenin yolu mücadele etmektir

    (bkz: uzlaşmaz çelişki)