1. oto immün hastalıklarda oluşan ( veya oto immün hastalığı oluşturan ) vücudun kendi hücre nükleusuna karşı oluşturduğu protein molekülleridir. kısaca ana olarak adlandırılır. ana testi sle, skleroderma, crest sendromu (kalsinozis, reynold’s fenomeni, özafagus hareket anomalisi, sklerodaktili ve telenjaktazi) sjögren sendromu, miks konnektif doku hastalığı, poliomiyozit ve dermatomiyozit gibi konnektif doku hastalıklarının (kdh) tanı ve takibinde sıkça kullanılır. ancak ana pozitifliği her zaman hastalığın bir göstergesi değildir. yaşlı populasyonda da ana pozitifliği artar.
  2. özellikle romatolojik olmak üzere bir çok otoimmün hastalıkta serumda pozitif olan antikor. rutinde kısaltması anadır. sistemik lupus eritematozus(sle) 'ta %99 oranında pozitiftir. ancak pozitif olması tanı koymaya yetmeyeceği gibi negatif olması hastalığı ekarte ettirmez. ve her zaman patoloji göstergesi değildir. sağlıklı kişilerde de düşük düzeyde ana pozitifliği olabilir.
  3. antinükleer antikor yani ana, 1:160 titre ve üzeri pozitif kabul edilir. bazı yaşlılarda ve sağlıklı kişilerde pozitif olabilir %5 sıklıkla. ana sle de %99 pozitiftir. pozitif sonuç hastalığın kesin olduğunu göstermediği gibi, negatif sonuç da hastalığı dışlamaz. bazı ilaçlar ana pozitifliğine yol açabilir, prokainamid, hidralazin, fenotiyazinler, difenilhidantoin.
    miks bağ dokusu hastalığı ve ilaca bağlı lupus da %100 pozitiftir.
  4. anti nükleer antikorlar icin indirect immunofluorescence ve elisa olarak iki test yontemi mevcuttur. teshisi desteklemek icin bir test yapiliyorsa altin standardi olan ana-ifa w/titer testi kullanilmalidir.

    ifa testinin false positive gelmesi daha mumkundur lakin elisa testinin falso negative gelmesi cok daha mumkundur. ornegin, skleroderma hastalarinda ana-elisa pozitif orani %60-80 arasinda seyretmektedir. bu oran, ana ifa'da %95 civarindadir.

    bu sebeple teshise yardimci olma odakli testlerde ana ifa testi tavsiye edilir. hastalik ve tedavi suresince titer orani oynayabilir.

anti nükleer antikor hakkında bilgi verin