şükela:  tümü | bugün
  • oto immün hastalıklarda oluşan ( veya oto immün hastalığı oluşturan ) vücudun kendi hücre nükleusuna karşı oluşturduğu protein molekülleridir. kısaca ana olarak adlandırılır. ana testi sle, skleroderma, crest sendromu (kalsinozis, reynold’s fenomeni, özafagus hareket anomalisi, sklerodaktili ve telenjaktazi) sjögren sendromu, miks konnektif doku hastalığı, poliomiyozit ve dermatomiyozit gibi konnektif doku hastalıklarının (kdh) tanı ve takibinde sıkça kullanılır. ancak ana pozitifliği her zaman hastalığın bir göstergesi değildir. yaşlı populasyonda da ana pozitifliği artar.
  • antinükleer antikor yani ana, 1:160 titre ve üzeri pozitif kabul edilir. bazı yaşlılarda ve sağlıklı kişilerde pozitif olabilir %5 sıklıkla. ana sle de %99 pozitiftir. pozitif sonuç hastalığın kesin olduğunu göstermediği gibi, negatif sonuç da hastalığı dışlamaz. bazı ilaçlar ana pozitifliğine yol açabilir, prokainamid, hidralazin, fenotiyazinler, difenilhidantoin.
    miks bağ dokusu hastalığı ve ilaca bağlı lupus da %100 pozitiftir.